Gele lis
Diane Appels

Markvallei, Geraardsbergen

Galmaarden, Geraardsbergen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
In de Markvallei geniet je van het Kluysbos met zijn mooie voorjaarsflora, en wandel je langs oude turfputten met waterviolier.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Laarzen zijn aan te raden. Honden blijven aan de leiband. Het gebied is toegankelijk via het rode wandelpad.

Top

Beschrijving van het natuurgebied

De Markvallei situeert zich ten zuiden van Geraardsbergen, op de grens van drie provincies: Oost- Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. De Mark ontspringt in het Henegouwse Silly en mondt ter hoogte van Geraardsbergen in de Dender uit. Hydrografisch behoort de vallei tot het bekken van de Dender. Ondanks de rechttrekking van de Mark, die het landschap wel wat verminkte, bleef de daling van het waterpeil relatief beperkt. De vallei behield grotendeels haar eigenheid. Door het achterwege blijven van baggerwerken sinds de rechttrekking, heeft de rivier zelfs een deel van de schade hersteld. Door aanslibbing is de breedte haast gehalveerd en zijn de oude meanders opnieuw herkenbaar.

Op enkele kleine kernen van lintbebouwing en enkele verspreide huizen na is dit gebied onbebouwd. Hooilanden bedekken een grote oppervlakte langs de Mark. De bosgebiedjes langs de oevers van de Mark zijn voornamelijk populierenaanplanten die tijdens de laatste decennia werden aangeplant.

Verscholen tussen de bomen liggen oude turfputten waar in vroegere tijden veen als brandstof werd ontgonnen. Deze putten zijn ondertussen geëvolueerd tot pareltjes met waterviolier en wederik.

Het Kluysbos ligt op de helling richting Bosberg. Van op het plateau lonken vergezichten over de Markvallei tot aan de Congoberg, de zendmast van Sint-Pieters-Leeuw en de torengebouwen van Brussel. De Sint-Pauluskapel behoort tot de oudste monumenten van Galmaarden en is zeker een bezoek
waard.

Top

Dieren en planten

In de nabijheid van het riviertje liggen enkele oude turfputten die dank zij het ingrijpen van lokale natuurliefhebbers tot aantrekkelijke waterplassen zijn omgetoverd, waar de gele lis het voor het zeggen heeft. Ook het blauw glidkruid, waterviolier en puntkroos hebben het naar hun zin.

De blauwe reiger, die een kleine kolonie bezet in het natste deel van het bos, is makkelijk te zien in de weilanden. Wie de ijsvogel, die in de oevers van de Mark broedt, wil zien, moet iets meer geluk hebben. Het pad langs de Mark is de beste plaats om deze kleurrijke vogel te spotten.

Het Kluysbos is één van de mooist ontwikkelde bronbossen van de regio. Vooral in de lente kan je hier genieten van de bloemenpracht. Dotterbloem, reuzenpaardenstaart en hangende zegge spannen hier de ;kroon. Hoger op de helling strijden slanke sleutelbloem, boshyacint en daslook om de meeste aandacht.

Top

Natuurbeheer

De Markvallei is een natuurgebied van 150 ha, waarvan 35 ha in beheer bij Natuurpunt en vzw De Mark. Het gebied overstroomt regelmatig en zorgt dan voor een natuurlijke buffering van duizenden m³ water. In samenwerking met de Vlaamse overheid wordt de buffering van regenwater nog versterkt.

Langs de oevers van de Mark zijn diverse kleinschalige beheerprojecten aan de gang met het oog op het herstellen van inheemse begroeiing en kleine landschapselementen. Het beheer is toegespitst op het herstel van het valleilandschap zoals dit hier vroeger voorkwam. Populierenbossen worden omgevormd naar elzen-essenbos of moeraspirearuigten. De bloemenrijkdom keert terug wanneer natte hooilanden worden gemaaid en verschraald. Door het aanplanten van nieuwe hagen en houtkanten en door regelmatig onderhoud van oude hagen, struwelen en knotbomen verkrijgen we een aangekleed landschap.

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.30km

Markvallei - rode wandeling

13.00km

AS-Adventure wandeling Raspaillebos + rode wandeling Markvallei

 • Markvallei - vertrekpunt

  Kruising Geraardsbergsestraat en Kapelledreef
  1570 Galmaarden
 • Raspaillebos - vertrekpunt El Faro

  El Faro
  Heirbaan 135
  1570 Galmaarden
  Bekijk de vervoersmogelijkheden
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Markvallei, Geraardsbergen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Markvallei, Geraardsbergen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Markvallei verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met André Prové via andreprove@skynet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.