Aarddistel
Shutterstock

Oostvoorduinen

Koksijde
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oostvoorduinen zijn zonder twijfel één van de bijzonderste duingebieden aan onze kust; de verscheidenheid aan planten en insecten is er enorm.

Toegankelijkheid

De Kustwandelroute loopt niet door het gebied, wel door het aangrenzende Hannecartbos en Ter Yde.

Beschrijving van het gebied

De 65 hectare van de Oostvoorduinen, gelegen achter de begraafplaats van Oostduinkerke-dorp (André Geryllaan 5), waren op het einde van de jaren 70 nog voorbestemd om als woonuitbreidingsgebied verkaveld te worden. Dat dit op het nippertje kon verhinderd worden, is een goede zaak, want dit vroegmiddeleeuws kopjesduin is werkelijk een ecologisch pareltje. In tegenstelling tot jongere duingebieden vertonen de middeloude Oostvoorduinen geen uitgesproken reliëf; de niveauverschillen zijn beperkt. In dit verstild landschap is ook maar weinig open zand te vinden. De zacht golvende duinen zijn volledig begroeid met mosvegetaties en bloemrijke duingraslanden. Her en der komt struikgewas voor, maar echte bosjes zijn haast onbestaande.

Dieren en planten

De Oostvoorduinen zijn zonder twijfel één van de bijzonderste duingebieden aan onze kust; de verscheidenheid aan planten en insecten is er enorm. Zo zijn deze duinen bijvoorbeeld één van de laatste groeiplaatsen in Vlaanderen voor planten als aarddistel, kalkbedstro en liggend bergvlas, om maar enkele rariteiten te noemen.

Natuurbeheer

De erg versnipperde eigendomsstructuur - grote delen van het gebied zijn nog in privé-bezit - maakt het er niet makkelijk op om de natuurschatten van de Oostvoorduinen op een gepaste manier te beheren. Zo moet de verregaande vergrassing dringend worden beantwoord met maai- of graasbeheer, maar de eigendomsstructuur laat dat voorlopig niet toe. De Oostvoorduinen genieten bescherming door het duinendecreet en door een klassering als landschap, maar die maatregelen kunnen de huidige toestand in het beste geval alleen maar bevriezen; voor een aangepast beheer - nochtans zéér dringend - is het wachten op de aankoop van het gebied. Nog meer landinwaarts, aan de overkant van de Nieuwpoortsesteenweg, liggen nog lagere duinen. Ze vallen haast niet op. Het zijn niet meer dan enkele bulten in een weiland die lijken op te gaan in de groene vlakke poldergrond. De zee is hier ver weg, haast twee kilometer. De Oostvoorduinen maken deel uit van het natuurgebied Ter Yde.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Oostvoorduinen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Oostvoorduinen".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.