Park 58

Knokke-Heist
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het duingebied Park 58 in Knokke dankt zijn vrij ongewone naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van dit duingebied ingericht werd als park. Ondanks zijn vrij kleine oppervlakte behoort dit duingebiedje tot de floristische pareltjes van onze kust.

Toegankelijkheid

Geleide natuurwandelingen voor het grote publiek en voor groepen worden in dit gebied verzorgd door Natuurpunt Knokke-Heist.

Beschrijving van het gebied

Het duingebied Park 58 in Knokke dankt zijn vrij ongewone naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van dit duingebied ingericht werd als park. Een ander deel van het duingebied bleef evenwel onaangeroerd en precies deze originele duingedeeltes zijn floristisch het interessantst.

Dieren en planten

De belangrijkste duingraslanden zijn nagenoeg in hun oorspronkelijke glorie hersteld en je treft bijna alle typische duinplanten van middeloud, kalkrijk duin opnieuw aan. Ondanks zijn vrij kleine oppervlakte behoort dit duingebiedje tot de floristische pareltjes van onze kust.

Omdat het Park 58 bestaat uit een ondergrond van oude duinen bevat het zand nog veel kalk uit de schelpenvoorraad, daardoor groeien er heel zeldzame planten zoals: geel zonneroosje, gewone vleugeltjesbloem, grote tijm, kuifhyacint, nacht- en kegelsilene en nog vele andere. Samenhangend met deze flora is er de daarop foeragerende fauna die dikwijls even zeldzaam is.

Aanwezige flora en fauna via waarnemingen.be

Foto's aanwezige flora en fauna via waarnemingen.be

Aanwezige flora en fauna in Park 58

Park 58: Een botanisch juweeltje: bijwoord van Conservator Chantal Jacobs

Natuurbeheer

De oorspronkelijke, schrale duingraslanden verruigden sterk en dreigden dicht te groeien met duindoorn en Amerikaanse vogelkers. Daarom startten de plaatselijke natuurbehoudverenigingen in 1987 met natuurbehoudwerken. Deze beheerswerken resulteerden uiteindelijk in een beheersovereenkomst tussen Natuurpunt Knokke-Heist en de gemeente, eigenaar van het gebied. Het volledige beheer van de duingraslanden en struwelen berust nu bij Natuurpunt, terwijl de gemeente instaat voor het onderhoud van de verharde paden en het aangeplante plantsoen. 

Geschiedenis

Park 58 en de "Riviera Duinbergen", een stukje geschiedenis

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Park 58 groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Park 58".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Chantal Jacobs chjacobs001@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.