Broekbos in de Rammelaars
Stein Temmerman

Rammelaars

Balen, Ham, Meerhout
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Bezoekerscentrum
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken

In Ham (provincie Limburg) kan je wandelen in De Rammelaars, een typisch stukje Kempennatuur met veel waterminnend groen, bloemen en dieren. Vanuit het bezoekerscentrum Natuur.huis vertrekken verschillende gemarkeerde wandelpaden, ook met knooppunten van het netwerk Kempense Landduinen. De vogelkijkhut en de vijver geven je de kans allerlei dieren van dichtbij te bestuderen. In de herfst kan je hier heel wat paddenstoelen bewonderen.

 

Rammelaars

Toegankelijkheid

Heel het jaar vrij toegankelijk op de paden. In droge periodes toegankelijk voor kinderwagens met grote wielen. Stevige stapschoenen of laarzen aanbevolen. In het gebied wandel je soms door het begrazingsraster van enkele paarden. Hou voldoende afstand en voeder de dieren niet. 

Vanuit het Natuur.huis brengen verschillende gemarkeerde wandelpaden je tot in het hart van het natuurgebied. Het Natuur.huis dient ook als vogelkijkhut en onderweg staan er verschillende rustbanken en picknicktafels. In het bezoekerscentrum vind je meer info over de activiteiten voor scholen, kinderen en gezinnen, zoals wandelen en wateronderzoek.

In de vijver bij het centrum kan je vissen, kikkers, libellen en andere waterdieren van dichtbij bekijken. Je kan er eveneens een drankje krijgen en er is overheerlijke, ambachtelijke honing te koop. In het natuurgebied De Rammelaars werken we immers samen met een imker. De bijenkasten staan bij de hooilanden met wilde bloemen, en daar zijn de bijtjes verzot op.

 Top

Leuk voor kinderen

Het Kriebelpad is geschikt voor de allerkleinsten en er zijn verschillende educatieve activiteiten (meer info in het Natuur.huis).

 Top

Haas

Beschrijving van het gebied

De naam van het gebied verwijst naar de vele konijnen en hazen die er leven, een mannelijk konijn of haas is namelijk een rammelaar.

Vanaf het midden van de 19de eeuw werden de Kempen op grote schaal omgezet in landbouwgebied. Dat betekende grotere en droge stukken grond. De Rammelaars bleef gespaard, net omdat het zo nat en afgelegen was. Het vormt dan ook een zeldzame getuige van het ooit veel voorkomende Kempense beekdallandschap.

Fascinerend is dat er tot het einde van de 19de eeuw "ijzeroer" werd gedolven, een ijzererts van lage kwaliteit. Dat werd tot ijzer gesmolten, met turf uit De Rammelaars als brandstof. Concurrentie uit het buitenland maakte daar eind 19de eeuw een eind aan.

 Top

Pinksterbloem

Dieren en planten

Alle typische planten en dieren van de Kempense beekvalleien zijn in De Rammelaars terug te vinden. De hooilanden zijn elk voorjaar opnieuw een streling voor het oog door de kleurrijke pinksterbloemen, koekoeksbloemen, grote ratelaars en moerasvergeet-me-nietjes. je kan er ook genieten van soorten die echt met hun voeten in het water willen staan: goudgele dotterbloemen, paarse wateraardbeien en de witbehaarde bloemen van het waterdrieblad. Die planten gedijen uitstekend in de talloze greppels van het gebied.

In de donkere en uitgestrekte wilgenstruwelen en elzenbroekbossen doen mossen en varens het bijzonder goed. Aan de rand van het broekbos pronken bij de eerste lentewarmte de gele katjes van de wilgen. De ruigtes in De Rammelaars zijn een paradijs voor insecten. In die wilde stukken groeien sterk competitieve kruiden zoals engelwortel, moerasspirea en valeriaan. Voor bijen, hommels en vlinders zijn ze een bron van nectar.

Tussen de meer open percelen staan houtkanten van es, wilg en els waarin de kamperfoelie omhoog slingert. De ijzerwinning liet zijn sporen na in de vorm van ijzerputten. Ook de plekken waar turf werd gestoken zijn nog zichtbaar. Daarnaast is de waterbeheersing georganiseerd op basis van het uitgebreide grachtensysteem dat in het begin van de 19de eeuw werd aangelegd.

Door zijn relatieve ontoegankelijkheid en het beheer van Natuurpunt is het landschap ook een geschikt broed-, pleister- en foerageergebied voor tal van vogels. Typische broedvogels zijn de sprinkhaanrietzanger, de fluiter, de blauwborst en de nachtegaal. Het rijke leven in het water van de Gerhoevenloop zorgt ervoor dat ook de felgekleurde ijsvogel zich prima op zijn gemak voelt. Daarnaast worden ook roofvogels zoals de wespendief, de sperwer en de buizerd hier regelmatig gespot.

Op de natte bodem van het gebied zijn symbionten zoals groenige elzenmelkzwam zeldzaam. Meer opvallend zijn de opruimers van dood hout zoals grote tonderzwammen en oesterzwammen. In het gebied zijn wel vier soorten elfenbankjes te vinden, waarvan het geelgerand elfenbankje het meest zeldzame is. Als je goed speurt op de wilgentakken, maak je kans om het egelzwammetje te zien.

 Top

Galloway kalfje

Natuurbeheer

Natuurpunt zet de oude landbouwmethodes verder waaraan zoveel dieren en planten zich hebben aangepast: maaien en hooien van hooilanden, begrazen van de weilanden door runderen, onderhouden van de houtkanten en het regelmatig kappen van delen van de broekbossen. De Rammelaarsschuur vormt hierbij de uitvalsbasis voor het beheer met grote grazers en het maaien van de hooilanden.

 Top

Verder wandelen

Wandelnetwerk Kempense Landduinen serveert 340 kilometer wandelplezier. De naam verwijst naar de landduinen die hier en daar in het landschap de kop opsteken. Het gaat om restanten van oeroude stuifduinen. Met behulp van de gedetailleerde overzichtskaart (8 euro) stippel je zelf talloze wandelingen op maat uit. De kaart is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Grote Netewoud en bij de toeristische infokantoren van Balen, Geel, Meerhout en Mol (Heidehuizen). Online bestellen kan via www.antwerpsekempen.be. Het wandelnetwerk loopt ook over volgend natuurgebied:

Grote Netewoud

Links

www.natuurpuntham.be

 

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.50km

Rammelaars - Laarzenpad

Rode bewegwijzering
3.00km

Rammelaars - Droge Voetenpad

Gele bewegwijzering
3.80km

Rammelaars - blauw

Blauwe bewegwijzering, in natte periodes zijn voor deze route laarzen aanbevolen
5.40km

Rammelaars - Dubbel

Paars op de kaart, via de wandelknooppunten.
8.20km

Rammelaars - Tripel

Groen op de kaart, via de wandelknooppunten.
 • De Rammelaars - Vertrekpunt Natuurhuis

  Natuurhuis De Rammelaars
  Dutselaer z/n
  3945 Ham
  Bekijk de vervoersmogelijkheden
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rammelaars groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rammelaars".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Rammelaars verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.