Broekbos in de Rammelaars
Stein Temmerman

Rammelaars

Balen, Ham, Meerhout
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Bezoekerscentrum
 • Eten en drinken

In De Rammelaars wandel je door broekbossen en bloemrijke graslanden, langs houtkanten, beken en vijvers. Het is een laaggelegen, moerassig gebied met waterminnende planten en dieren. Vanuit het Natuur.huis vertrekken verschillende gemarkeerde wandelpaden, ook met knooppunten van het netwerk Grote Netewoud. De vogelkijkhut en de vijvers geven je de kans allerlei dieren van dichtbij te bestuderen.

 

Rammelaars

Toegankelijkheid

Heel het jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen zijn aangewezen gedurende natte periodes. Honden welkom aan de leiband. In het gebied wandel je soms door het begrazingsraster van enkele konikpaarden. Hou voldoende afstand en voeder de dieren niet.

Vanuit het Natuur.huis brengen verschillende gemarkeerde wandelpaden je tot in het hart van het natuurgebied. In het Natuur.huis vind je meer info over activiteiten voor scholen, kinderen en gezinnen en kan je op zon-en feestdagen, april tot oktober, een drankje verkrijgen. In de vijver bij het natuur.huis kan je kikkers, salamanders, libellen en andere waterdieren van dichtbij bekijken.

 Top

Leuk voor kinderen

We organiseren regelmatig knutsel- en andere activiteiten voor kinderen. Meer info in het Natuur.huis en via de website.

 Top

Haas

Beschrijving van het gebied

De Rammelaars is een laaggelegen, moerassig gebied. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd de Kempen op grote schaal omgezet in landbouwgebied met grotere en drogere percelen. De Rammelaars bleef gespaard, net omdat het zo nat en afgelegen was. Het vormt dan ook een zeldzame getuige van het ooit veel voorkomende Kempense beekdallandschap met kleine graslanden omgeven door houtkanten en bomenrijen, en elzenbroekbos. Opwelling van ijzerhoudend grondwater of kwel zie je aan de roestige kleur van beken en sommige vijvers.

In de Rammelaars zie je nog de contouren van turfputten waar tot het einde van de 19de eeuw de veenlaag uitgestoken werd. Turf werd gebruikt als brandstof, onder andere ook voor het smelten van ijzeroer dat in de regio gedolven werd. Dit ijzererts van lage kwaliteit werd tot ijzer gesmolten. Nadat de turfwinning stopte, nam de natuur het landschap weer over en evolueerde de vegetatie tot elzenbroekbos. Daarnaast is de waterbeheersing georganiseerd op basis van het uitgebreide grachtensysteem dat in het begin van de 19de eeuw werd aangelegd.

De naam van het gebied verwijst naar de vele konijnen en hazen die er leven, een mannelijk konijn of haas is namelijk een rammelaar.

 Top

Pinksterbloem

Dieren en planten

Alle typische planten en dieren van de Kempense beekvalleien zijn in De Rammelaars terug te vinden. De hooilanden zijn elk voorjaar opnieuw een streling voor het oog door de kleurrijke pinksterbloemen, koekoeksbloemen, grote ratelaars en moerasvergeet-me-nietjes. je kan er ook genieten van soorten die echt met hun voeten in het water willen staan: goudgele dotterbloemen, paarse wateraardbeien en de witbehaarde bloemen van het waterdrieblad.

In de donkere en uitgestrekte wilgenstruwelen en elzenbroekbossen doen mossen en varens het bijzonder goed. Bosuilen, spechten en zelfs een enkele wespendief vinden er een broedplaats. Aan de rand van het broekbos pronken bij de eerste lentewarmte de gele katjes van de wilgen. De ruigtes in De Rammelaars zijn een paradijs voor insecten. In die wilde stukken groeien sterk competitieve kruiden zoals engelwortel, moerasspirea en valeriaan. Voor bijen, hommels en vlinders zijn ze een bron van nectar.

Tussen de meer open percelen staan houtkanten van es, wilg en els waarin de kamperfoelie omhoog slingert. Hier voelen nachtegalen zich op hun best: fluiten in de hoogbouw en broeden in de dichtbegroeide onderlagen.

Door zijn relatieve ontoegankelijkheid en het beheer van Natuurpunt is het landschap ook een geschikt broed-, pleister- en foerageergebied voor tal van vogels. Typisch zijn de nachtegaal, zwartkop, kleine karekiet, tjiftjaf en sprinkhaanzanger. Het rijke leven in het water van de Gerhoevenweideloop zorgt ervoor dat ook de felgekleurde ijsvogel zich prima op zijn gemak voelt. Daarnaast worden ook roofvogels zoals de wespendief, sperwer, havik en buizerd hier regelmatig gespot.

Op de natte bodem van het gebied zijn symbionten zoals groenige elzenmelkzwam zeldzaam. Meer opvallend zijn de opruimers van dood hout zoals grote tonderzwammen en oesterzwammen. In het gebied zijn wel vier soorten elfenbankjes te vinden, waarvan het geelgerand elfenbankje het meest zeldzame is. Als je goed speurt op de wilgentakken, maak je kans om het egelzwammetje te zien.

 Top

Galloway kalfje

Natuurbeheer

Door aangepast beheer tracht Natuurpunt de planten- en dierenrijkdom in stand te houden en zo mogelijk te vergroten door maaien en hooien van de graslanden, snoeien en verjongen van houtkanten en onderhouden van wandelpaden. Om verruiging van het landschap deels onder controle te houden, is er gedeeltelijk begrazing door konikpaarden. Voormalige bosaanplanten worden omgevormd tot inheems bos. Vijvers die ooit gegraven werden voor recreatie en om percelen deels droog te leggen, worden heringericht tot waterpartijen met zacht glooiende oevers waar fauna en flora beter tieren.

 Top

Verder wandelen

Wandelnetwerk Grote Netewoud biedt meer dan 405 kilometer wandelplezier in de gemeenten Meerhout, Balen, Geel en Mol. Het wandelnetwerk staat voor avontuurlijke beleving in moerassige bossen en metershoge zandduinen. De kaart is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Grote Netewoud en en kan online besteld worden. Het wandelnetwerk loopt ook over volgend natuurgebied:

Grote Netewoud

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.00km

Rammelaars - Laarzenpad

3.00km

Rammelaars - Drogevoetenpad

3.50km

Rammelaars - Nachtegalenwandeling

5.40km

Rammelaars - Rond en door de Rammelaars

Niet bewegwijzerd. Volg de wandelknooppunten 91-12-90-98-94-93-89-16-91.
8.10km

Rammelaars - Dreven en houtkanten

Niet bewegwijzerd. Volg de wandelknooppunten 91-92-88-89-93-94-97-96-95-98-90-12-16-91.
 • De Rammelaars - Vertrekpunt Natuurhuis

  Natuurhuis De Rammelaars
  Dutselaer z/n
  3945 Ham
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Natuur.huis De Rammelaars open op zon- en feestdagen, april tot oktober, van 13u tot 18u.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rammelaars groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rammelaars".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Rammelaars verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.