Paul De Graeve

Schobbejakshoogte

Brugge
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Schobbejakshoogte vormt een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atlantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Toegankelijkheid

In Schobbejakshoogte (6,5ha) kan je in het weekend vrij wandelen. De militaire overheid laat geen toegang in de week toe. Infoborden aan de ingangen van het gebied helpen je deze biotoop ontdekken. 

Beschrijving van het natuurgebied

De Schobbejakshoogte is een landduin vlakbij domein Rijckeveld. Een deel ervan werd in 1950 afgegraven voor zandwinning. Dat kwam enkele soorten natte heidevegetaties ten goede. Begin jaren '60 testte het leger tanks op het terrein, wat het grondig ondersteboven keerde. 

Dieren en planten

Landduinen zijn in Vlaanderen een echte zeldzaamheid geworden. In de Schobbejakshoogte zijn bijzondere vegetaties van dwergplantjes nog goed ontwikkeld. Zeldzame soorten als klein tasjeskruid en dwergviltkruid reageren positief op het begrazingsbeheer. Driehoornmestkever, bruine eikenpage en enkele bijzondere sprinkhaansoorten koloniseerden het gebied. Ook de bijzondere zwervende pantserjuffer en de hazelworm vind hier een thuis. 

Natuurbeheer

De Schobbejakshoogte is een overblijfsel van een heide- en stuifzandgebied. Het is eigendom van het Ministerie van Landsverdediging. Een beheerscontract laat Natuurpunt toe het gebied te herstellen tot het oorspronkelijk milieu van de heivlinder. Deze zeldzame vlinder leeft alleen in droge graslanden, heidegronden en duinen. Het beheer met schapen is gericht op het herstel van heide en heischraal grasland.

Iets te melden?

Heb je een vraag of wil je iets melden over De Schobbejakshoogte? Neem contact op met:

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Schobbejakshoogte groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Schobbejakshoogte".

Op stap met een ervaren wandelgids

Boek een afspraak met Arnout Zwaenepoel, 050-82 26 97, arnoutenregine@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.