Steven Nuytten

Waterdambosje

Moorslede
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Waterdambosje is gelegen in het overstromingsgebied van de Passendalebeek en is dus een nat gebied met een grote variatie van biotopen voor waterminnende fauna en flora. De zuidwestelijke helft is beplant met 10-jaar-oude populieren, de noordoostelijke helft is begin 2021 aangeplant met voornamelijk elzen en struiken.

Toegankelijkheid

Het Waterdambosje is niet toegankelijk voor het publiek. 

Top

Beschrijving van het gebied

Het Waterdambosje is een waterrijk gebied dat in de wintermaanden vaak bij grote neerslaghoeveelheden onder water komt te staan, maar op die manier een waterminnende fauna en flora de kans geeft om zich hier te ontwikkelen. Door zijn verscheidenheid aan biotopen zoals hooiland, poel, ruigten, struiklaag en bos biedt dit natuurgebied veel mogelijkheden en heeft dit gebied een grote biodiversiteit. 

Top

Hoogtepunten

Het Waterdambosje is ongeveer 7500m² groot en door de herinrichting en omvorming in 2020 van een deel van het gebied naar een elzenbroekbos met nieuw aangelegde poel en omliggend hooiland is dit natuurgebied een echte parel geworden met een hele grote biodiversiteit die ook een rust- en broedplaats aanbiedt voor o.a. weide- en akkervogels die het tot op heden heel moeilijk hebben. Zo hebben we sedert de herinrichting van een deel van het gebied al bergeend, wezel, ijsvogel, patrijs en buizerd kunnen waarnemen.

Top

Dieren en planten

Tal van vogels zijn er in dit gebied al waargenomen zoals ijsvogel, bergeend, buizerd, sperwer, torenvalk, patrijs, steenuil en kramsvogel. In het gebied kun je in het voorjaar genieten van dagkoekoeksbloem, gele iris, waterweegbree, en in de zomer de bloeiende bramen. Het heringerichte deel van het gebiedje is omgevormd naar een elzenbroekbos gemengd met berk, haagbeuk, hondsroos, Gelderse roos, hazelaar, sporkehout, vlier, lijsterbes en gewone vogelkers.

Top

Natuurbeheer

Natuurpunt Mandelstreke heeft een deel van het gebied omgevormd tot een elzenbroekbos, gemengd met verschillende soorten bomen en struiken. Ook een poel werd aangelegd. Een deel van de Passendalebeekoever zal beheerd worden als zoemrijk grasland. Door verschraling van het hoger gelegen graslandje streven we naar een nog bredere biodiversiteit. De bosmantel wordt in hakhoutbeheer genomen en in een deel van het bos wordt er gestreefd naar middelhout en hooghout.

Top

Geschiedenis van het gebied

Vroeger was dit stukje natuur eigendom van een landbouwer, maar wegens de te natte omstandigheden was dit voor die landbouwer geen nuttig stuk grond. De landbouwer verkocht dit stuk land aan een houthandelaar die op zijn beurt het gebied omvormde tot productiebos van populieren. Maar wegens hoogoplopende kosten voor het oogsten van het hout en het opgeleverde hout niet meer rendabel bevonden werd om te verkopen, kon Natuurpunt dit pareltje van een natuurgebied aankopen. 

Top 

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Steven Nuytten steven.nuytten@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.