Steven Nuytten

Waterdambosje

Moorslede
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Waterdambosje is gelegen in het overstromingsgebied van de Passendalebeek en is dus een nat gebied met een grote variatie van biotopen voor waterminnende fauna en flora. De zuidwestelijke helft is beplant met 10-jaar-oude populieren, de noordoostelijke helft is begin 2021 aangeplant met voornamelijk elzen en struiken.

 
 

Toegankelijkheid

Het Waterdambosje is toegankelijk voor het publiek. 

Top

Beschrijving van het gebied

Op 29 januari 2020 werd de akte verleden van het gewezen populierenbos. Elke winter overstroomt dit moerasbosje. Zo vormt het samen met de beek begeleidende weilanden een ruime waterbuffer tijdens langere neerslagperioden.
Het populierenbosje is 7371 m² groot en 3750 m² hiervan werd een viertal jaren geleden gekapt door de vorige eigenaar en er is een verplichting tot heraanplant tegen het einde van 2021.
De 109 overbleven populierenstobben die uitgelopen waren werden uitgefreesd op 15 en 16 september 2020.
Op zaterdag 19 september 2020 werd in samenwerking met Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart een poel met oppervlakte van 100 m² (ca 2 m diep) gegraven. Er is ook een gedeelte hooiland voorzien tussen de Hooglandstraat en de poel en een zone van 6 m langs de Passendalebeek.
Er werd geopteerd om in het gekapte gedeelte (3750 m²) centraal een elzenbosje aan te planten. Aan de randen werd een struikengordel van 10 m meter aangeplant met inheemse struiken die goed groeien en besdragend zijn. We willen met de aanplant van elzen en besdragende struiken de overwinterende vogels zoals sijsjes, kepen, koperwieken en vinken een handje helpen.
De beplanting werd op 1 en 2 december 2020 uitgevoerd door de terreinploeg van Natuurpunt. We voldeden zo ook aan de heraanplantplicht tegen einde 2021. Met de versterking van deze waterbuffer en de aanplant van ruim 1000 bomen en struiken helpen we de gemeente Moorslede haar klimaatdoelen te realiseren.

Top

Hoogtepunten

In regio Midden-West-Vlaanderen streeft o.a. Natuurpunt Mandelstreke om ‘natuurstapstenen’ te verwerven. Maar de zeer dure grond beperkt onze mogelijkheden tot aankoop. Tevens legt de industriële groententeelt een zware hypotheek op onze natuur in deze regio! Deze stapsteentjes zijn vaak relicten van natuurwaarden die er in het verleden veel voorkwamen, zoals hier overstromende beek begeleidende weiden en elzenbosjes.
De aanwezige rijke ruigtevegetatie trekt veel insecten aan. De poel en het gezuiverde beekwater moet deze natuurwaarden versterken. Het opzuigen van water uit de beek vormt in droge perioden nog een probleem …
Met de aanplant van struiken en bomen, het graven van de poel en het verhogen van de watertafel en waterniveau in de beek door de realisatie van stuwtjes, samen met de Provincie willen we de overwinterende vogels zoals sijsjes, kepen, koperwieken en vinken een handje helpen, de amfibieënpopulatie versterken en de waterplanten meer kansen bieden.
Het mogelijke broedgeval vorig jaar van buizerd in of in de omgeving van het bosje is bemoedigend!

Top

Dieren en planten

Buizerd en torenvalk zijn regelmatige bezoekers. In de lente en zomer hoor je de klassieke trekkers met als mooie soort de grasmus. ’s Winters vinden watersnippen en soms de houtsnip het waterdambosje. De nieuwe poel herbergt zeker groene kikker, gewone pad en alpensalamander.
Gele lis en sterrenkroos vind je nog in de Passendalebeek – uitzonderlijk voor deze streek!

Top

Natuurbeheer

Op het gekapte deel (reeds gebeurd door de vorige eigenaar) werden een poel gegraven en 1200 struiken en bomen, voornamelijk els) geplant. Daarvoor werden ruim 100 wortelstronken uitgefreesd. Rond de poel en het opgehoogde deel wordt regelmatig gemaaid en afgevoerd. De Provincie rijt de beek – helaas komt het rijtmateriaal nog steeds aan onze kant … Natuurpunt Mandelstreke onderhandelt met de Provincie om dit te veranderen, het opgebouwde walletje waar kan, af te graven en om één of twee stuwtjes te plaatsen op de beek waardoor de grondwaterspiegel globaal enkele 10-tallen cm. constanter op een wat hoger peil te houden. Een wandeling rond en in het gebiedje zijn ontwikkeld en voor de opening plaatsen we nog een infopaneel en de nodige toegankelijkheidsbordjes.

Top 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Waterdambosje groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Waterdambosje".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Steven Nuytten steven.nuytten@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.