Sperwer
Shutterstock

Wolvenberg

Antwerpen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Toegankelijkheid

Het gebied is ingericht als natuurwandelpark. Het aangeduide wandelpad is het hele jaar door vrij toegankelijk. Je vindt de hoofdingang op de hoek van de Singel en de Posthofbrug, net achter het station van Berchem.

Kom je met de fiets, neem dan de fietsroute aan de zijde van de Brilschans. Via de Brialmontroute kan je een 40 km lange fietstocht maken langs alle forten die ooit de Grote Omwalling moesten beschermen. Aan de kant van de Brilschans, een Berchemse lunet van het fort, strekt het gebied (vlakbij fietsknooppunt 4 Antwerpen) zich uit langs een fietspad dat je van het Nachtegalenpark (fietsknoppunt 40) naar het Ter Rivierenhof in Deurne (fietsknoppunt 3) voert.

Beschrijving van het natuurgebied

Wolvenberg, sinds 2001 erkend als natuurreservaat, is een stedelijk natuurgebied. Het is gevestigd op de restanten van de Grote Omwalling van Antwerpen. Het gebied ligt in een fossiele meander van de Schelde.

De plantengroei is er grotendeels gebonden aan de kalkhoudende ontsluitingen van de Berchemse Vest (het Verloren Water) en de oorspronkelijke aarden omwalling van 1859.

Wolvenberg toont de wandelaar een sterk staaltje van spontane verbossing op een typische Antwerpse bodem. Behalve bos en kalkrijke graslanden, is er in Wolvenberg ook een vochtig wilgenbroek met poelen. Tal van waterplanten en amfibieën voelen zich in deze poelen thuis.

Dieren en planten

Je vindt op de hellingen en de hoger gelegen delen heel wat iep. Op de lager gelegen gedeeltes vind je gewone es, schietwilg, zomereik en veldesdoorn. In de rijkelijke struiklagen tref je framboos, hazelaar, sleedoorn, rode kornoelje, kardinaalsmuts en gewone vlier. Ook dolle kervel, look-zonder-look en geel nagelkruid hebben het er danig naar hun zin.

Dankzij het jaarlijks maaien van de spoorwegberm, kan je in de bloemrijke graslanden, naast margriet ook gewone sikkelklaver en veldkruidkers bewonderen.

In het essen-iepenbos is de voorjaarsflora het mooist. Er broeden roofvogels zoals de sperwer en de boomvalk. Vooral rond de vijver is het aantal epifyten, zoals de haarmuts en verschillende lychenen, groot.

Wolvenberg blijkt niet alleen van belang omwille van het grote aantal mollusken dat er voorkomt, maar ook omwille van een aantal zeldzame soorten die er leven. Zo is er al een slakje gevonden dat sinds 1950 niet meer levend was aangetroffen in België. Ook zeldzame soorten zoals, de grofgeribde glasslak, de slanke kielnaaktslak en de dwergkorfslak worden er waargenomen.

De grofgestreepte glimslak en de dikke korfslak zijn zelfs met uitsterven bedreigd. Het zijn twee soorten die voorkomen op zeer vochtige plaatsen, zoals langs de waterkant of in plassen. Maar ook onder rottende bladeren of onder oud hout vertoeven ze graag. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de biotoop van deze twee soorten op Wolvenberg te beschermen.

 

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.10km

Wolvenberg - Groene wandeling

  • Vertrekpunt Wolvenberg - Posthofbrug

    hoek Binnensingel en Posthofbrug
    2600 Antwerpen
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Wolvenberg groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Wolvenberg".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Wolvenberg verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Voor aanvragen van wandelingen stuurt u een mail naar info@natuurpuntantwerpenstad.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.