Hugo Willocx

Wolvertemse Beemden

Meise
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Wolvertemse Beemden bestaat uit waardevol elzen- en wilgenbroekbos en vochtig grasland. Wanneer er veel regen valt, treden de beekjes uit hun oever en staan gedeelten van de Beemden soms wekenlang onder water.

 

Toegankelijkheid

Je kan het gebied ontdekken via het Beemdenwandelpad van Toerisme Vlaams-Brabant. Het is een landschapswandeling op openbare wegen in en rond het gebied. 

 Top

Beschrijving van het gebied

De Beemden liggen ten noorden van Wolvertem aan de samenvloeiing van de Molenbeek en de Meuzegemse beek. De lokale bevolking noemt de vochtige weiden of natte hooilanden langs de beken ook wel eens ‘de bummeren’. Omdat de beken regelmatig overstromen, blijft het gebied nat. De graslanden werken als een spons, zodat stroomafwaarts gelegen dorpen minder wateroverlast hebben. Je kan er regelmatig watervogels spotten. In de knotwilgen en populieren of in de omliggende moerasbossen hoor je steenuilen roepen en zie je boomklevers op zoek naar voedsel.

Zeven aangelegde poelen zorgen voor meer kansen voor tal van planten en dieren. In de omliggende bossen heb je een rijke voorjaarsflora. Het gebied sluit ook aan op de mooie kasteeldomeinen van de Molenbeekvallei. De Boskapel, waarvan het eeuwenoude eikenbos beheerd wordt door Natuurpunt, is een ommetje waard.

 Top

Dieren en planten

Omdat we geen meststoffen gebruiken, verschijnen er in de graslanden steeds meer wilde bloemen: echte koekoeksbloem, heelblaadjes, moesdistel,… Hier en daar planten we op de perceelsranden bomenrijen aan. De omliggende bossen herbergen een rijke voorjaarsflora met eenbes, daslook, sleutelbloem, salomonszegel en bosanemoon. 

In de poelen die Natuurpunt aanlegde in de Beemden bruist het in de lente en zomer van het leven. Je vindt er salamanders, kikkers, padden, juffers, libellen en watervogels zoals eenden, reigers, ganzen… Veel andere dieren komen er drinken. Er zijn ook waardevolle planten zoals gele lis, watermunt, moeraszegge en de geurige waterviolier. Wist je dat het goed is voor amfibieën dat een poel tijdelijk droogvalt? Zo blijven ze visvrij. Vissen eten immers de eitjes en larven van kikkers en salamanders. Amfibieën, padden- en kikkerdril zijn bij wet beschermd. Je mag ze niet vangen.

 Top

Natuurbeheer

Natuurpunt beheert meer dan tien hectaren prachtige graslanden en bossen. Vrijwilligers zetten zich al jaren in voor het behoud en herstel van kleine landschapselementen zoals knotwilgenrijen, hagen en poelen. Vrijwilligers beheren het gebied samen met de terreinploegen van Natuurpunt. Ook scholen, landbouwers en de jeugdbeweging helpen mee.

Dankzij de inzet van Natuurpunt ontstaan hier graslanden met meer leven. Op sommige graslanden grazen runderen van Natuurpunt. Zo blijft het historisch open landschap bewaard.  De eigen runderen van Natuurpunt zijn gallowayrunderen. Deze rustige zwarte, bruine of beige runderen kunnen overleven zonder hulp van de mens. Ze eten bijna alles: gras, boomtwijgen en ruigtekruiden zoals brandnetels, bramen en distels. De kleine kudde die hier gedurende het zomerhalfjaar graast, zorgt voor een gevarieerd landschap. Dat trekt veel andere planten en dieren aan. Dankzij kleinschalige begrazing stijgt de biodiversiteit.

Andere graslanden worden tweemaal per jaar gemaaid en het gras wordt afgevoerd. Zo wordt het voedselarmer en groeit het gras minder snel dicht. Daardoor kunnen zaden van verschillende andere planten kiemen. Er komen bemestings- noch bestrijdingsmiddelen aan te pas bij het beheer. Ook zeldzame soorten heroveren hun plekje… Hoe voedselarmer de bodem, hoe meer soorten er groeien. Daar komen dan weer meer vlinders, bijen en vogels op af. 

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.50km

Wolvertemse Beemden - bewegwijzerd met zeshoekige borden Beemdenwandelpad van Toerisme Vlaams-Brabant

  • Wolvertemse Beemden - Gemeentelijk Sportcentrum De Sportschuur

    Populierenlaan 20
    1861 Wolvertem
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Wolvertemse Beemden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Wolvertemse Beemden".

OP STAP MET EEN GIDS

Boek een afspraak bij Kaat Niels of neem contact met ons op via:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.