Wulgebroeken

Oostkamp
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit gebied van zowat 17 hectare is één van de meest recente natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden, die ook dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint-Michiels.

Dit gebied van zowat 17 hectare is één van de meest recente natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden, die ook dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint-Michiels.

Dankzij deze aankopen in 2012 en 2018 is de Brugse groene gordel hier definitief gevrijwaard.

Soort gebied

Nu al zijn buizerds en torenvalken er thuis. Het regelen van de waterhuishouding met een gunstig zomer- en winterpeil zal samen met een doordachte maai- en bemestingsstrategie bloemrijke graslanden opleveren. Op die manier krijgen ook amfibieën, libellen en vlinders kansen. Uiteindelijk ontstaat zo een gebied met hoge biodiversiteit in de Brugse groene gordel.

Natuurbeheer

Runderen begrazen een deel van het gebied. Landbouwers, die hiervoor onder meer op nulbemesting overgestapt zijn, beheren de andere percelen als natte hooiweiden.

Toegankelijkheid

De VLM legt binnenkort (2020) langs de spoorlijn Brugge-Kortrijk een fietspad aan dat deel uitmaakt van de Groene Fietsgordel Brugge. In de toekomst zal je het gebied ook via bewegwijzerde wandelpaden kunnen ontdekken.

 


Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Wulgebroeken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Wulgebroeken".

Op stap met een ervaren wandelgids

Boek een afspraak met Luc Maene,  lucmaene@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.