De Ketelbossen - De Vaag

Provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Leuk voor kinderen

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Rode wandeling

wandelpad
4.34km
Gemiddeld 70 minuten wandeltijd

Startpunten

Ketelbossen

Oudeheerweg - Heide 3
Waasmunster
België

Over dit gebied

 

 

  

Toegankelijkheid

Afbeelding
De Vaag

De Ketelbossen zijn enkel toegankelijk voor wandelaars. De Vaag is heel het jaar door vrij toegankelijk. Honden moeten wel aan de leiband. Enkel indien schapen het gebied tijdelijk begrazen, worden sommige delen afgesloten voor het publiek. Het domein is bereikbaar via de Oude Heerweg Ruiter of de Baudelodreef.

 
 

Beschrijving van het gebied


Afbeelding
De Vaag

Deze 16ha overwegend dennenbos ligt nabij en behoorde tot de Roosenbergabdij in Waasmunster.  Het sluit aan bij ‘De Vaag’ en de door schapen begraasde bermen van de E17. De Ketelbossen zijn een onderdeel van de ‘Z-vormige bosstructuur’ op de stuifzandrug Stekene – Waasmunster – Beveren.

Volgens oude historische documenten situeert dit bos zich in de Ketelwijk. Het natuurgebied kreeg dan ook de naam ‘De Ketelbossen’

> terug naar boven

Leuk voor kinderen


Afbeelding
De Vaag

De Vaag bestaat uit een lange smalle strook heischraal grasland met mooie oude zomereiken en diverse types bos eromheen, samen 10 hectare groot. In de speelzone vind je restanten van de ‘vage heide’. Je vindt er ook een open plek met zand, een gemengd stuk bos en je kan er schapen tegenkomen van het begrazingsproject. De speelzone van 9 hectare werd officieel opengesteld in oktober 2012. 

De open plek met zand en het gemengd stuk bos in de speelzone zijn ideaal voor kinderen om in te ravotten, om kampen te bouwen of een bosspel te spelen. Ook is in deze zone een vrij te gebruiken vuurplaats aanwezig. Dat laatste is vrij uniek in Vlaanderen. De vuurplaats is een lager gelegen cirkelvormige plek, omzoomd met een aarden wal en enkele grote natuurstenen. Er is hier ook een bivakzone waar lokale jeugdverenigingen 1 nacht kunnen kamperen, dit geldt enkel op afspraak. 

 

> terug naar boven

Dieren en planten

Afbeelding
De Vaag

Struikheide, grote ratelaar en schapenzuring zijin enkele van de planten die hier groeien. Door het creëren van open zand kunnen typische diertjes ontdekt worden  zoals bv. zandbijen. Aan het heideveld staan er bovendien oude zomereiken die veel insecten herbergen zoals galwespen en eikenpage.

In het bos zitten verschillende bijzondere soorten zoals zwarte specht, kuifmees, bonte vliegenvanger, … maar de meest bijzondere is de mopsvleermuis die hier komt jagen. Tot voor kort werd deze soort in België als uitgestorven beschouwd. De nabijgelegen brug over de E17 zal mede voor deze soort door de overheid omgevormd worden tot een fietsecoduct. 

We hopen in de toekomst nog meer zeldzame fauna en flora te verwelkomen.

 > terug naar boven

 Natuurbeheer


Afbeelding
De Vaag

De huidige bossen met overwegend dennen zullen langzaam omgevormd worden tot een biodivers en gevarieerd eiken-berkenbos met heidevegetaties. Het is niet de bedoeling om grote ingrepen te doen die het boskarakter teniet doen. In het toekomstige beheerplan zal wel aandacht besteed worden aan een bestaande open plek met heischrale vegetatie en de bestrijding van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers.

Natuurbeheer in de Vaag is vooral gericht op het herstel van de heidevegetatie. Het huidige beheer bestaat vooral uit stootbegrazing met schapen, die ervoor zorgen dat het terrein open en verschraald blijft en het bestrijden van adelaarsvaren en Amerikaanse vogelkers.  

> terug naar boven

 


Afdeling

De Ketelbossen - De Vaag wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor De Ketelbossen - De Vaag

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'De Ketelbossen - De Vaag' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water