Plantsoenbos

Provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Klein gebied: < 10 ha

Kaart van het gebied

Over dit gebied


Beschrijving van het gebied

In februari 2009 kocht Natuurpunt zijn eerste perceel grond in Tildonk. Op termijn kan dit uitgroeien tot een natuurgebied waar de flora, fauna én de inwoners van Tildonk wel bij varen. Het perceel ligt in het verlengde van de Mortelstraat, richting Vaart, net over de Lipsebeek, aan de linkerkant van de weg. Het perceel is begroeid met zwarte els, berk en hazelaar, maar ook met sleedoorn, vlier, boswilg en populier. De ondergroei bestaat uit bramen.

In dit gebied wordt op lange termijn geopteerd voor een halfnatuurlijk landschap waar bossen en structuurrijke graslanden elkaar afwisselen. Kleine landschapselementen zoals houtkanten en bomenrijen zijn beeldbepalend in het open landschap.

Dieren en planten

Vandaag zie je aan de flora dat het gebied reeds lang een bos is. Je vindt er planten die in oude bossen groeien zoals eenbes, grote keverorchis, muskuskruid, gevlekte aronskelk en slanke sleutelboem. Ook de kaarten van graaf Ferraris geven aan dat het gebied reeds in de 18e eeuw een bos was.

Door de aanwezigheid van enkele interessante houtkanten en het kleinschalige landschap rondom het Plantsoenbos, komt de steenuil hier nog voor.

Natuurbeheer

Het gebied heeft een belangrijke functie als natuurlijke corridor tussen de bossen en moerassen van de Groene vallei (Kastanjebos-Molenbeekvallei-Silsombos) en de Dijlevallei. Via dit gebied kan een cruciale verbinidng gemaakt worden met de natuurgebieden Haachts Broek-Antitankgracht via de Vijverbossen en de kanaalzone in het noorden en het Kastanjebos in het zuiden. De Lipsebeek is daarbij het structuurbepalend element in het Plantsoenbos.

Als start wordt er een nulbeheer gevoerd. Natuurlijke processen zoals windworp, natuurlijk afsterven van bomen en natuurlijke begrazing (o.a. reeën) vormen het basisbeheer. Als er zo onvoldoende dynamiek is, kunnen er open plekken gemaakt worden door het afzetten van enkele bomen (zwarte els, gewone els) die dan natuurlijk terug opschieten. Op die manier wordt er ook voor gezorgd dat de voorjaarsflora voldoende kansen krijgt.

Op termijn wenst Natuurpunt nog percelen in de omgeving aan te kopen zodat het gebied kan uitgroeien tot een natuurgebied. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Toegankelijkheid

Door het gebiedje loopt de Lipsewandeling (9 km) die start aan de kerk van Tildonk. Ze is bewegwijzerd met een zeshoekig bord met rode opdruk. Voor meer info: zie www.toerismevlaamsbrabant.be. De paden zijn vrij toegankelijk voor wandelaars met hond aan de leiband.


Afdeling

Plantsoenbos wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Plantsoenbos

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Plantsoenbos' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water