Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)

Provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Rode wandeling

wandelpad
4.07km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Startpunten

Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)

Rondweg

België

Zien en doen

Wil je Sint-Donaaspolder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met  Rudi Vantorre, 050/51.44.14

Over dit gebied


Beschrijving van het gebied

De Sint-Donaaspolder is een weidevogelgebied op het grondgebied van Knokke-Heist (deelgemeente Westkapelle). Deze omgeving heeft een militaire geschiedenis achter de rug. Deze begon in de tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste en tweede wereldoorlog. Een wandeling door de Sint-Donaaspolder is dus een reis door de geschiedenis: ongeveer iedereen die de laatste paar honderd jaar in de Lage Landen aan de macht geweest is heeft er z'n sporen nagelaten: zowel Spanjaarden als Oostenrijkers, over Nederlanders en Fransen tot de Duitsers.  In 1998 kocht Natuurpunt hier een eerste perceel aan.

Er liggen ook enkele aangekochte stukken grond in Lapscheure, dus behorend tot het grondgebied Damme.

Deze zijn aangeschaft in het kader van 'de Kreken van Lapscheure´ en horen als reservaat bij afdeling Knokke-Heist.

Dieren en planten

Het gebied is zeer in trek als laatste pleisterplaats van kolganzen alvorens deze hun terugtocht naar het noorden aanvatten. Deze polder die aanleunt tegen een vroegere kleiontginning is een broedgebied van o.a. grutto, bruine kiekendief en bergeend. Ook de roerdomp werd er reeds gesignaleerd (niet als broedvogel).

Op een lager gelegen gedeelte vind je o.a. rode waterereprijs en kamgras.
De zuidwestelijke zijde van het gebied wordt begrensd door een haag van meidoorn, sleedoorn en hondsroos, doorgroeid met boksbraam, aangeplant voor de boomkikker.

Tussen de dijken van de oude kleiputten heerst een speciaal microklimaat voor de polder: zeer windstil, en dus een stuk warmer dan de omliggende polder, waardoor het gebied echt een 'refugium' geworden is tussen de monotone akkergebieden.

De oude bunkers in het gebied zijn ingericht als overwinterplaats voor vleermuizen (watervleermuis, baardvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis) en amfibieën, soorten als kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, pad en bruine kikker voelen zich er thuis.

De plantengroei is een typische ruigtekruiden vegetatie, niet veel speciale soorten, maar zij zorgen wel dat hommels, bijen en zweefvliegen volop voedsel vinden.
De poelen zorgen voor de aanwezigheid van eenden en steltlopers, de late winter/vroege lente zorgt voor een massa ganzen.

Natuurbeheer

Het beheer in het gebied beperkt zich tot het in stand houden van de ruigtevegetatie, het bewaren van de bunkers als overwinteringsgebied en het inrichten van (brede) hagen in het kader van het boomkikkeraktieplan.

Toegangswegen naar het reservaat

Kort geschiedkundig overzicht

Het huidige reservaat sint-donaas

Aanwezige flora en fauna

Aanwezige flora en fauna via waarnemingen.be

Kaarten verschillende percelen behorende tot Natuurpunt Knokke-Heist

LIFE

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.


Afdeling

Sint-Donaaspolder (Zwinstreek) wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners