Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Kastanjebos

Herent Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het voorjaar bedekt een uitbundig bloementapijt het Kastanjebos. Bosanemonen kleuren het bos, bijgestaan door eenbes, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Enkele weken later verspreidt de daslook een sterke uiengeur. Wandelen doe je er natuurlijk het hele jaar, want elk seizoen heeft iets te bieden. Het Kastanjebos maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Koebos

Bierbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, later gevolgd door de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Plantsoenbos

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt heeft in het Plantsoenbos in Tildonk (Haacht) een eerste perceel aangekocht. Op termijn wensen we nog verder aan te kopen zodat het gebied kan groeien. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Rotte Gaten

Kortenberg Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, vlakbij Meerbeek. Je kan hier genieten van prachtige voorjaarsflora en op zoek gaan naar de ijsvogel! Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Ter Neppen

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Weterbeek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Billekensberg

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De kern van de Billekensberg in Everberg is een oud hakhoutbosje met o.a. salomonszegel, gevlekte aronskelk en bosanemoon. Rond deze kern is een jonge boomaanplant met open ruigtes.

Doode Bemde

Neerijse Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de Doode Bemde neemt de natuurlijk meanderende Dijle je op sleeptouw. Hier gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. De Doode Bemde telt meer dan 250 hectaren grond en bestaat uit een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten. Ontdek de pracht van dit natuurgebied in de Dijlevallei en ga op zoek naar de bever.

Groene Vallei: Silsombos - Kastanjebos- Molenbeekvallei - Steentjesbos - Torfbroek en Hellebos - Rotte Gaten

Kortenberg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant hebben de aftrap gegeven voor het natuurproject 'De Groene Vallei'. Dit wordt een groot natuurpark dat verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo ontstaat een groene ader met moerassen, bossen en weidse landbouwlandschappen in de drukbevolkte driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

Zandgroeve Ganzemans

Neerijse Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Op het Plateau van Duisburg, op de grens tussen de deelgemeenten Leefdaal, Neerijse en Duisburg, rijgt Natuurpunt een aantal kleine natuurgebieden aan elkaar langs de oude trambedding van tram 296. Een van de gebieden is de zandgroeve Ganzemans.

Wijngaardberg

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Wijngaardberg in Rotselaar is een bonte combinatie van wijngaarden, boomgaarden en bos en heide. In alle seizoenen is het er heerlijk wandelen, maar vooral op koude zonnige dagen is het warmere microklimaat op de zuidhelling aangenaam. Een steile klim leidt je naar een uitzichtpunt, van waar je broertje Beninksberg ziet liggen. Voor kinderen is er op de noordhelling een fijn speelbos!

Silsombos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het Silsombos, dat zich uitstrekt over Kortenberg en Kampenhout, is een paradijs voor natuurliefhebbers die houden van een stevige wandeling. Als hart van de vallei rond de Weesbeek, is het Silsombos is een mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar verstrengeld zijn. De Zwarte Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, speelt daarin de hoofdrol. De bosorchissen, die in juni bloeien, vormen samen met de andere orchideeënsoorten het kleurrijke uithangbord van het gebied. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Oude Trambedding

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vele jaren geleden pufte een oud stoomtrammetje door velden en bossen om zich moeizaam een weg te banen naar het plateau van Duisburg. Het was een stevige klim en de straffe verhalen over de tram die het net niet haalde of in de sneeuw bleef steken, zijn legendarisch en behoren tot het cultureel erfgoed van Duisburg. Op een dag viel het trammetje echter stil, voorgoed, want niet meer rendabel en de tramlijn werd een groen en stil lint in het landschap. Nu, bijna een halve eeuw later, ligt de trambedding er nog steeds. De bedding is omringd door een landschap dat zeer rijk is aan kleine landschapselementen: De afwezigheid van bebouwing, de prachtige vergezichten en de ongekende rust geven maken dit gebied zonder meer uniek.

Antitankgracht - Haachts Broek

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek liggen in Haacht. Met zijn rijke loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen.

De Spicht

Lubbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en temidden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Je kan hier heerlijk wandelen langs een middeleeuwse motte en in de zomer prachtig bloeiende hooilanden.

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Hagelandse Vallei

Holsbeek Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Twaalf Apostelenbos

Tervuren Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Twaalf Apostelenbos in Vossem ligt langs de Voer, een zijriviertje van de Dijle. Het dankt zijn naam aan een Brusselse godshuis. Langs beide valleiflanken borrelt kwelwater op en dat baant zich een weg naar de Voer.

Snoekengracht

Boutersem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Laekdal - Zegbroek

Haacht Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Grote Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 kreeg de Grote Laak geen water meer, maar dat wil Natuurpunt veranderen. Zo kan het water weer vloeien en de natuur weer haar gang gaan.

Torfbroek en Hellebos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Torfbroek en Hellebos zijn twee heel verschillende gebieden op wandelafstand van elkaar. Het Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met bijzondere planten, het Hellebos is een waardevol oud bos. De twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de Haachtsesteenweg (N21). Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Vorsdonkbos - Turfputten

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist. Zoek ook zeker de reigernesten in de bomen langs de Wipstraat.

Kruisheide

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Boortmeerbeeks Broek

Bonheiden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Boortmeerbeeks Broek is een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige hoogtes. Het is een waterrijk gebied, met veel sloten, beken en poelen. In sommige periodes van het jaar is het gebied dan ook niet toegankelijk zonder laarzen.

Molenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenberg is een klein natuurgebied, met een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het centrum van Betekom. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen.

Pommelsven

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Meldertbos

Hoegaarden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Wandelen in Hoegaarden kan in het natuurgebied Meldertbos. Dit is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen. Wie weet kruist een ringslang wel je pad. Of speur in de herfst naar de zeldzame rode kelkzwam!

Mene-Jordaanvallei

Boutersem Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Hoegaarden heeft niet alleen zijn Witte om trots op te zijn, maar ook bijzondere planten en dieren die in Vlaanderen nauwelijks voorkomen. Plaatsnamen zoals China, Egypte en Babelom brengen je hier in andere sferen. Door het uitzonderlijk mooie landschap behoort de Mene-Jordaanvallei tot de interessantste wandelgebieden van Vlaanderen.

Balenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Balenberg is een geïsoleerde heuvel in Baal, een deelgemeente van Tremelo. Het is een kleine, toch duidelijke getuigenheuvel in het relatief vlakke omliggende Zuid-Kempense landschap.

Steentjesbos

Boortmeerbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Samen met het Schiplakenbos, het Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemee

Natuureilandjes van Zaventem

Zaventem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuureilandjes van Zaventem is een verzameling kleinere gebieden in Zaventem. Het natuurgebied is een mooi voorbeeld van hoe natuur en stad samen kunnen gaan. De ligging van de gebieden zorgt voor veel afwisseling: kleurrijke bloemenweiden, landbouw en holle wegen bieden voor elk wat wils.

IJsebroeken

Huldenberg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Speelhoven

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Speelhoven is een mooi heuvelend gebied in Aarschot. Lang geleden stichten de heren van Schoonhoven ter plaatse een hoeve die vandaag de oudste is van Aarschot. De eigenaars van deze hoeve hebben altijd goed zorg gedragen voor de omgeving. Omdat er ook mooie natuur ligt in Speelhoven heeft onze vereniging met akkoord van de eigenaars, besloten hiervoor haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Bolloheide

Heist-op-den-Berg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Werkdag Reutenbeek

In de Reutenbeek werkt Natuurpunt Druivenstreek aan betere natuur in een bos langs de Moerlaanbeek.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Overijse, Begin holle weg Reutenbeek (parkeren in de Ramei- of Bergstraat)

M M

Cursus Zangvogels en vogelzang

In samenwerking met Natuurpunt Lubbeek en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek

Cursus ‘Zangvogels en vogelzang

bestaande uit 3 theorielessen en 3 praktijklessen

Wie: Natuurpunt Lubbeek, Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek, Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Binkom, Feestzaal Santro

W W

Floraexcursie Molenbeekvallei

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Hoegaarden, Sint-Ermelindiskerk Meldert

Z Z

Werkdag Ten Trappen

Op zaterdag 3 maart van 9u00 tot 12u00 is er een werkvoormiddag in Natuurgebied Ten Trappen. 
 
Geplande werken zijn: 
- akse

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Hoeilaart, Brug Paardenwater

Z Z

Werkdag Paddepoel-Middenloop Velpevallei

Wat gaan we doen?

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen-Bunsbeek, Walmersumstraat Bunsbeek tegenover huis nr 44

Z Z

Natuurpunt Bertem Startavond 2018: Bertemse Natuur in woord en beeld

 

· Hoe was 2017

· Activiteiten 2018

· Project Voer

· Winterakkers op het plateau Leefdaal

· Nieuw op de Koeheide

· Fotoreportage: Natuur in Bertem

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Zaal De Veugt Gemeentehuis Bertem

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

Z Z

Deelname zwerfvuilactie met Natuurpunt Keerbergen

Heb je nog een excuus nodig om op zondag 4 maart buiten te komen dan heb je hiermee een topper. Hele groepen Keerbergenaren trekken als zwerfvuil-stofzuiger door de gemeente.

Wie: Natuurpunt Keerbergen, Gemeentebestuur Keerbergen

Waar: Keerbergen, GC Den Bussel - esplanade

D D

lezing van Achilles Cools: Kauwen in de Spiegel

De Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek nodigt u uit voor een 
lezing van Achilles Cools :

Kauwen in de Spiegel

Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend met zijn kauwen. Al jaren 

Wie: Natuurpunt Lubbeek, Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek

Waar: Binkom, Feestzaal Santro

D D

lezing van Achilles Cools: Kauwen in de Spiegel

De Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek nodigt u uit voor een 
lezing van Achilles Cools :

Kauwen in de Spiegel

Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend met zijn kauwen. Al jaren 

Wie: Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Natuurpunt Lubbeek

Waar: Binkom, Zaal Santro

D D

Cursus: Wilde bijen (Lubbeek)

Als we het over bijen hebben, denken de meeste mensen aan de honingbij. Dat er in ons land ook 350 soorten wilde bijen voorkomen, weten velen niet. Ken jij de pluimvoetbij? De slobkousbij?

Wie: Natuurpunt Lubbeek, Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Binkom, Feestzaal Santro (t.o.v. de kerk)

Z Z

Zwerfvuilacties Hoeilaart - Tervuren - Neerijse

Ook Natuurpunt Druivenstreek doet op 10 en 17 maart 2018 mee aan de jaarlijkse zwerfvuilcampagnes van de verschillende gemeenten in ons werkingsgebied.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Overijse, Op 5 locaties in de gemeenten van de afdeling!

Z Z

Beheerwerkdag Achter Schoonhoven

We gaan een namiddag werken in het natuurgebied Achter Schoonhoven. Dit natuurgebied ligt in de Demervallei op grondgebied Aarschot -Langdorp-Rillaar.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, St. Pieterskerk Langdorp

Z Z

Werkdag Meldertbos: broedhopen maken voor ringslang

In Meldertbos komt al jaren een populatie ringslang voor . Om die te helpen leggen we broedhopen aan en hopen dat de slangen er hun eieren zullen afzetten.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden-Meldert, poort Meldertbos, onderaan de Bosberg

D D

Midweekwandeling: voorjaarsbloeiers in het Kloosterbroek

In de vochtige bossen van het Kloosterbroek groeien er heel wat zeldzame en minder zeldzame bloemenpracht. We zullen er de vroegbloeiers kunnen bewonderen.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Vanuit Wezemaal, via de Steenweg op Nieuwrode, vlak over de brug naar rechts

D D

Donderdagnamiddagwandeling : "Van Huldenberg naar de Koningsberg"

DOnderdagnamiddagse NAtuurWAndeling o.l.v. een natuurgids van Natuurgroepering Zoniënwoud vzw (NGZ) :

"Van Huldenberg naar de Koningsberg"

Wie: Natuurgroepering Zoniënwoud

Waar: Huldenberg, Gemeentehuis Huldenberg

Z Z

Beheerdag Wijngaardberg

We helpen de natuur om een parel van biodiversiteit te worden.

Iedereen kan mee doe, jong of oud: maaisel opruimen, takken stapelen,...
Ook voor enkele uurtjes ben je welkom.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Wijngaardberg, Nordhelling, Oostkant

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

Opruimactie in de Aarschotse natuur

Samen met de wildbeheerseenheden die in Aarschot actief zijn, houden we een natuuropruimactie.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Aarschot, Recyclagepark Aarschot

Z Z

Zwerfvuilacties Overijse

Ook Natuurpunt Druivenstreek doet op 10 en 17 maart 2018 mee aan de jaarlijkse zwerfvuilcampagnes van de verschillende gemeenten in ons werkingsgebied.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Overijse, Op 5 locaties in de gemeenten van de afdeling!

Z Z

VEGETARISCH EETFESTIJN in Herent Groene Vallei

Zaterdag 17 maart 2018

Vegetarische eetdag in de “Warotzaal” te 3020 Winksele (12 tot 14 u en 17u tot 21u ). Laat uw smaakpapillen ook dit jaar weer aangenaam verrassen.

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Winksele, Warotzaal

Z Z

KINDERACTIVITEIT ROND AMFIBIEEN

Op een speelse wijze kennis maken met kikkers en salamanders, het kan. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar organiseren we een wandeling met spelletjes rond amfibieën.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Hofstade, Parking Zwembad Hofstade Heide

Z Z

Culinaire Kruidenwandeling in Dunbergbroek

Culinaire kruidenwandeling in het natuurreservaat de Hagelandse Vallei onder begeleiding van een ervaren gids.

Laarzen of stevige wandelschoenen aan te raden.

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Z Z

Werkdag Zandgroeve Ganzemans ism. Hyla

Natuurpunt Druivenstreek werkt al sinds 2003 samen met Hyla aan de Zandgroeve Ganzemans, war de zeldzame Vroedmeesterpad voorkomt. Ook dit jaar zetten we deze goeie samenwerking voort.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Neerijse, Zandgroeve Ganzemans, Kruispunt Ganzemansstraat/Kleine Puystraat (lokaal bekend als Zavelstraat maar dit is géén officiële naam)

Z Z

Excursie Natuur en Erfgoed naar Meerbeek en Natuur.gebied Rott e Gaten

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, gelegen vlakbij de dorpskern. Meerbeek was 18de en 19de eeuw een dorp van graanboeren.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Kortenberg, Kerk Van Meerbeek

Z Z

Op zoek naar de bever in Vorsdonkbos-Turfputten

Er vertoeven al een aantal jaren verschillende bevers in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

Wandeling : Lente in Mispeldonk

In het voorjaar valt er op Mispeldonk heel wat te beleven. De lentebloeiers staan op hun mooist. De padden en kikkers zijn volop actief.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Bonheiden, Kerk van Bonheiden

W W

Floraexcursie Snoekengracht

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Boutersem, Station Vertrijk

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Voorjaarsbossen"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Lovenjoel, Sint-Lambertuskerk

V V

Liefde voor Natuur Concert Paul Michiels

Benefietconcert Paul Michiels: 30 maart 2018

Beste natuurliefhebber,

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Gemeentelijke Feestzaal Libbeke

Z Z

Werkdag Spikdoornveld

Spikdoornveld is een eilandje natuur middenin landbouwgebied, met een schrale bodem. Hier werd een heideterrein hersteld met als gevolg voor de streek unieke soorten zoals

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Glabbeek-Attenrode, Kruispunt Heirbaan-Hoefstraat Glabbeek-Attenrode

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie en monitoring.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Nacht van de steenuil, Lubbeek

Voor de steenuil, het kleinste uiltje van Vlaanderen, draait alles het ganse jaar rond het broedseizoen. Op dit

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Lubbeek, Zaal Santro

Z Z

Nacht van de Steenuil in Keerbergen

We trekken het natuurgebied de Broekelei in op zoek naar steenuiltjes, de kleinste maar ongetwijfeld de sympathiekste uilensoort in Vlaanderen.

Wie: Natuurpunt Keerbergen

Waar: Keerbergen, Berk en Brem

Z Z

Nacht van de Steenuil

Het steenuiltje is het kleinste en dapperste uiltje van de regio. Na een korte intro wandelen we de avond in op zoek naar deze rakkers onder de uilen.

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Wakkerzeel, Pastorie

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

V V

Voordracht 'Hoe vogelzang componisten inspireerde'

Voordracht door de Heer Fernand Rochette

Prijs: leden 4 euro; niet-leden 7 euro

Wie: Natuurpunt Zaventem

Waar: Zaventem, Mariadal

Z Z

Cursus: Wilgen (Muizen) VOLZET

Wilgen zijn niet weg te denken uit het landschap in Vlaanderen en toch weet men er weinig over. Volg deze cursus en maak kennis met de wondere wereld der wilgen!  

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied (enkel op 24/04-08/05-15/05-26/05)

Z Z

Gezins-natuurwerkdag

Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur, en een vuurtje stoken? Dat kan tijdens de gezinswerkdag van Natuurpunt Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen.

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Belevingspark 'Kasteel van Roost'

Z Z

WANDELING VOORJAARSFLORA

Wanneer de koude dagen voorbij zijn en voor het bladerdek de bosbodem te donker maakt, tooien de voorjaarsbloeiers de bosbodem. Dat geeft ons dat het echte lentegevoel.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

D D

Verborgen Wijgmaalbroek, midweekwandeling

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar. Het  maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wijgmaal, Kerk Wijgmaal

D D

Avonturiers gezocht ! Bushcrafttocht voor kinderen vanaf het 3de leerjaar

Tijdens deze bushcrafttocht in het Mechels Broek ga je op zoek naar tips en targets om te overleven in de natuur. Weet jij welke planten je kan eten of hoe je je oriënteert  op een kaart?

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen (Mechelen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

AV Aculea Silsombos Erps-Kwerps

Algemene vergadering Aculea

Voorlopig programma

Samenkomst om 14u00  Bezoekerscentrum Silsombos Erps-Kwerps

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Kortenberg - Erps- Kwerps, Bezoekerscentum De Groene Vallei

Z Z

Startmoment bouw Totem

Natuur.huis de Gors is nog in volle ontwikkeling en we willen daar nog zoveel mogelijk mensen bij betrekken. We gaan een totem bouwen die dit bezoekerscentrum nog aantrekkelijker zal maken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: tienen, Natuur.Huis De Gors

Z Z

Ezelwandeling door het Kloosterbos

Verken het natuurgebied Kloosterbroek en -bos vanop de rug van een ezel. Een aangenamen wandeling voor het hele gezin.

Vieruurtje inbegrepen

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Rotselaar, Ezelboerderij

Z Z

In het spoor van Damiaan

Niets of niemand zo bekend in en vooral ver buiten Tremelo als Pater Damiaan. Zijn familie woonde aan de samenvloeiing van Laak en Dijle.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

D D

Excursie plantenwerkgroep Holsbeek "hyacintenbossen"

Excursie plantenwerkgroep Holsbeek

Zie ook http://plantenwerkgroep.blogspot.be/

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Kortenberg, Hoek Tervuursesteenweg met Doelstraat in Kortenberg (aan brug E40)

D D

Cursus: Nachtvlinders (Erps-Kwerps)

Wist je dat er in België zo’n 2500 soorten vlinders voorkomen? Meer dan 95% daarvan zijn nachtvlinders of motten, zoals ze ook wel genoemd worden.

Wie: Natuurpunt Herent, Natuurpunt CVN

Waar: Erps-Kwerps, Bezoekerscentrum Groene Vallei

Z Z

Werkdag 'Dag van de Aarde' i.s.m. Sterrebeek2000

  • Op de ‘Dag van de Aarde’ houden wij onze traditionele werkdag in onze gebiedjes (Bombazijnen, 't Imbroek, Rode Beuken en Noskoem Boske) in samenwerking met Sterrebeek2000 van 9.00-16.00u.&n

Wie: Natuurpunt Zaventem, Sterrebeek2000

Waar: Zaventem, Kapelletje aan het Imbroek

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

Picknick op de Koeheide

Vorig jaar hebben we op de Koeheide onze nieuwe hoogstamboomgaard ingehuldigd.

Dit jaar vieren we de plaatsing van een grote picknicktafel en een bijenhotel in de boomgaard.

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Bertemse Heideweg (boomgaard links van de weg)

Z Z

Erfgoeddag: Kiezen voor natuur en erfgoed, meldert, Hoegaarden

Kom kennis maken met het herstelproject in het historisch park Meldertbos, Meldert (Hoegaarden)

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Hoegaarden, Sint-Janscollege, kasteel van Meldert

Z Z

4-seizoenenwandeling: lentewandeling in de Hagelandse Vallei

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Z Z

Natuurwandeling "Op zoek naar de "Hogebeek" in Winksele Groene Vallei

Zondag   22 april   2018

Natuurwandeling “Op zoek naar de Hogebeek” op 22 april 2018

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Winksele, Warotzaal

W W

Floraexcursie Gasthuisbos

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Tienen, kerk Sint Margriete Houtem

D D

Lezing: Vogeltrek, een mysterie ontrafeld (Vilvoorde)

In deze voordracht worden we op een onderhoudende manier ingewijd in een van de boeiendste natuurfenomenen: het wonder van de vogeltrek.

Wie: Natuurpunt CVN, Seniorenvereniging Grijze Geuzen

Waar: Vilvoorde, Vrijzinnig Huis

Z Z

Wandeling GMB

Wandeling nog verder uit te werken

Wie: Natuurpunt Affligem-Liedekerke

Waar: ????, ?

Z Z

Nachtegalenwandeling met ontbijt

Ontiegelijk vroeg uit bed, maar het loont meer dan de moeite. Bij het krieken van de dag zingen vogels immers volop en zeker de nachtegaal is dan heel actief.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Ochtendwandeling langs de Laak

Ochtendstond heeft goud in de mond! Dat geldt zeker in onze natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

Z Z

Schapentocht voor kinderen in de Groene Vallei

Zondag  6 mei 2018

Wie: Natuurpunt Herent, Brecht Laukens

Waar: Veltem-Beisem, Hoek Groenstraat-Ellestraat

Z Z

Culinaire kruidenwandeling Kloosterbos

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Z Z

Focusactiviteit NPOB: Vergeten (vallei)parels in Bierbeek. De Bierbeekse Vallei

Natuurpunt heeft binnen de Bierbeekse valleien een reeks natuurreservaten in uitbouw en hoopt die te kunnen versterken.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Bierbeek, Schotteshof

M M

Midweekwandeling: bloemenpracht en een boeiend dierenleven in Vorsdonkbroek.

In het Vorsdonkbos wisselen verschllende biotopen elkaar af: broekbossen, bossen op een donk, natte graslanden met bomkraters, trilveen...

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Gelrode, Aan het spoorwegtunneltje in Gelrode

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "De Spicht"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Lubbeek, Hoek Kareelovenweg - Spicht

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

Vroege vogelwandeling in de Hagelandse Vallei

Jaarlijkse vroege vogelwandeling in Dunbergbroek en Kloosterbos, delen van de Hagelandse vallei.

Start om 7u00 aan de voetbalkantine van VK Holsbeek.

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Parking voetbalkantine VK Holsbeek

Z Z

Ochtendwandeling met ontbijt

 

Graag inschrijven voor 17 mei, dan kunnen we op tijd het nodige lekkers bestellen. 

Bij nat weer zijn laarzen aangewezen voor de avontuurlijke tocht door de Landonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Herselt, Schuur Langdonken

Z Z

Reservaatsexcursie

Met de conservator van het natuurgebied Wijngaardberg op stap.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Parking Wezemaalplein

D D

Steenuilentocht

De Steenuil houdt van kleinschalige landschappen: begraasde weilanden met houtkanten en knotwilgen of fruitbomen.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek, Steenuilenwerkgroep Dijleland

Waar: Neerijse, Parking Donkerstraat in Neerijse

W W

Floraexcursie Vorsdonkbroek

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Aarschot, oud-station Gelrode

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie en monitoring.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

13de Vorsdonkloop in Vorsdonkbos-Turfputten

Dit jaar gaat de 13de editie van de Vorsdonkloop door. Op 14u30  is er de orchideeënwandeling door het natuurgebied.

Wie: Natuurpunt Aarschot, Turnclub Gezwind en Lenig Gelrode

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

Focusactiviteit NPOB: Fietstocht langs Glabbeekse natuurgebieden

We fietsen op een rustig tempo langs enkele van de mooiste wegjes en plekjes in Glabbeek.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Glabbeek, Het Windmoleke

Z Z

In het spoor van de Cross

Tijdens de wandeling om en rondom de Balenberg kom je meer te weten over deze laatste Hagelandse getuigenheuvels.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Baal, Sint-Annakerk, de kerk van Baal

Z Z

De Dijle Levend door Leuven

‘De Dijle Levend door Leuven Special’, het is al een stevige traditie ieder jaar rond eind mei. Natuurpunt

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Leuvens Historisch Genootschap, Werkgroep Natuur en erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Leuven, Kasteel van Arenberg aan de brug over de Dijle (Heverlee)

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Vorsdonk"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Gelrode, Turfputten Gelrode

V V

Torenvalken ringen

Enige jaren geleden waren torenvalken de meest voorkomende roofvogels in onze omgeving.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, 18:45: kerk van Weerde

Z Z

Werkdag De Zeyp Attenrode

 

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Glabbeek-Attenrode, Kruispunt Doelaagstraat-Heirbaan Glabbeek-Attenrode

Z Z

Daguitstap naar de Panneweel in Doel

De Panneweel ligt in de schaduw van de kerncentrale. Het is een snoer van kleine en grote plassen, rietvelden en bosjes.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

Z Z

Trillen op het veen - Wandeling in het zegbroek

Het Zegbroek is een vochtige, verveende meander van de Demer met enkele turfputten. Je kan er een vrij zeldzaam natuurfenomeen waarnemen: trilveen.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Graslanden"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Houwaart, Hoek Zonnedrieslaan met Sint-Annastraat

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

werkdag Weterbeek

Om een bloemenrijk hooiland te krijgen moet je maaien, 2x per jaar, om de bodem te verschralen en zeldzame planten kansen te geven.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, Weterbeekstraat thv brugje over de beek.

Z Z

Wandeling 'Het verborgen leven van insecten'

We gaan op zoek naar insecten in het natuurgebied en bekijken hoe ze leven, wat hun voedsel is, waarom ze belangrijk zijn, enz. Wil je meer te ween komen over insecten, wandel dan zeker mee.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

WATERBEESTJES ZOEKEN

Gezond water zit vol leven. Er wordt tijdens de activiteit begonnen met het vangen en op naam brengen van de verschillende diertjes.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

Z Z

Werkdag Koebos

Werken in de Koebos loont! Sinds we jaren geleden het maaibeheer opstartten hebben zich al verschillende zeldzame planten gevestigd.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, Gravenveldstraat, zijstraat Tiense steenweg, to Kerselarenlaan Lovenjoel

Z Z

Daguitstap Silsombos en Torfbroek

Silsombos en Torfbroek maken beide deel uit van de Groene Vallei tussen Brussel, Mechelen en Leuven. Ze worden gekenmerkt door een uitzonderlijke vegetatie met o.m. heel wat orchideeën.

Wie: Natuurpunt Boven-Dender

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallie

Z Z

4-seizoenenwandeling: zomerwandeling in en rond Nieuwrode

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Kerk te Nieuwrode

W W

Floraexcursie Rodebos en Laanvallei

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Overijse, Sint-Michielskerk Terlanen

Z Z

Werkdag Aardgat Tienen

Het Aardgat is ook een van onze topgebieden met een keur aan zeldzame soorten  zoals brede orchis, bosorchis, addertong...die we tijdens de werkdag kunnen bekijken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen, Ter plaatse einde Grijpenwegstraat

Z Z

Werkdag Rozendaalbeekvallei

Het reservaat omvat oa  natte graslanden. Overal kwelt er immers grondwater omhoog.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen- Vissenaken, Percelen langs de Metselstraat Vissenaken

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Beninksberg"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Wezemaal, Parking op de hoek Blauwmolenstraat - Klein Vlasselaar (Wezemaal)

Z Z

Werkdag Snoekegracht Boutersem

De Snoekegracht is al in beheer sedert 1973, een van de oudste reservaten in de streek. De jaarlijkse zomerwerkdag is een gezellige bedoening.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Vertrijk Boutersem, ingang gebied aan NMBS station Vertrijk

W W

Floraexcursie De Spicht

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Lubbeek, Gemeentenhuis Lubbeek

Z Z

Werkweekend met picknick in Vorsdonkbos-Turfputten

Jaarlijks werkweekend eind juli in natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

werkdag Mene-Jordaan

Jaarlijkse grote werkdag afdeling Velpe-Mene : maaisel afdragen met berries en motoculteur. 

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Meldert Hoegaarden, Molenstraat Meldert Hoegaarden

Z Z

Werkdag Zwartebos

De afdeling Velpe-Mene , kern Bierbeek, beheert dit natuurgebied dat eigendom is van de gemeente al meer dan20jaar.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, ingang gebied Zwartehoekstraat tegenover huis nr 12A

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

Bezoekerscentra in de buurt

TOP