Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Kastanjebos

Herent Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het voorjaar bedekt een uitbundig bloementapijt het Kastanjebos. Bosanemonen kleuren het bos, bijgestaan door eenbes, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Enkele weken later verspreidt de daslook een sterke uiengeur. Wandelen doe je er natuurlijk het hele jaar, want elk seizoen heeft iets te bieden. Het Kastanjebos maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Koebos

Bierbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, later gevolgd door de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Plantsoenbos

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt heeft in het Plantsoenbos in Tildonk (Haacht) een eerste perceel aangekocht. Op termijn wensen we nog verder aan te kopen zodat het gebied kan groeien. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Rotte Gaten

Kortenberg Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, vlakbij Meerbeek. Je kan hier genieten van prachtige voorjaarsflora en op zoek gaan naar de ijsvogel! Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Ter Neppen

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Weterbeek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Billekensberg

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De kern van de Billekensberg in Everberg is een oud hakhoutbosje met o.a. salomonszegel, gevlekte aronskelk en bosanemoon. Rond deze kern is een jonge boomaanplant met open ruigtes.

Doode Bemde

Neerijse Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de Doode Bemde kan je wandelen langs de natuurlijk meanderende Dijle. Vlakbij Leuven gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. Wie weet vind je de sporen van de bever. De wandelroutes nemen je door meer dan 250 hectaren natuurgebied. Het is een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten.

Groene Vallei: Silsombos - Kastanjebos- Molenbeekvallei - Steentjesbos - Torfbroek en Hellebos - Rotte Gaten

Kortenberg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant hebben de aftrap gegeven voor het natuurproject 'De Groene Vallei'. Dit wordt een groot natuurpark dat verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo ontstaat een groene ader met moerassen, bossen en weidse landbouwlandschappen in de drukbevolkte driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

Zandgroeve Ganzemans

Neerijse Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Op het Plateau van Duisburg, op de grens tussen de deelgemeenten Leefdaal, Neerijse en Duisburg, rijgt Natuurpunt een aantal kleine natuurgebieden aan elkaar langs de oude trambedding van tram 296. Een van de gebieden is de zandgroeve Ganzemans.

Wijngaardberg

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Wijngaardberg in Rotselaar is een bonte combinatie van wijngaarden, boomgaarden en bos en heide. In alle seizoenen is het er heerlijk wandelen, maar vooral op koude zonnige dagen is het warmere microklimaat op de zuidhelling aangenaam. Een steile klim leidt je naar een uitzichtpunt, van waar je broertje Beninksberg ziet liggen. Voor kinderen is er op de noordhelling een fijn speelbos!

Silsombos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Silsombos, dat zich uitstrekt over Kortenberg en Kampenhout, is een paradijs voor natuurliefhebbers die houden van een stevige wandeling. Als hart van de vallei rond de Weesbeek, is het Silsombos is een mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar verstrengeld zijn. De Zwarte Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, speelt daarin de hoofdrol. De bosorchissen, die in juni bloeien, vormen samen met de andere orchideeënsoorten het kleurrijke uithangbord van het gebied. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Oude Trambedding

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vele jaren geleden pufte een oud stoomtrammetje door velden en bossen om zich moeizaam een weg te banen naar het plateau van Duisburg. Het was een stevige klim en de straffe verhalen over de tram die het net niet haalde of in de sneeuw bleef steken, zijn legendarisch en behoren tot het cultureel erfgoed van Duisburg. Op een dag viel het trammetje echter stil, voorgoed, want niet meer rendabel en de tramlijn werd een groen en stil lint in het landschap. Nu, bijna een halve eeuw later, ligt de trambedding er nog steeds. De bedding is omringd door een landschap dat zeer rijk is aan kleine landschapselementen: De afwezigheid van bebouwing, de prachtige vergezichten en de ongekende rust geven maken dit gebied zonder meer uniek.

Antitankgracht - Haachts Broek

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek liggen in Haacht. Met zijn rijke loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen.

De Spicht

Lubbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en temidden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Je kan hier heerlijk wandelen langs een middeleeuwse motte en in de zomer prachtig bloeiende hooilanden.

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Hagelandse Vallei

Holsbeek Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Twaalf Apostelenbos

Tervuren Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Twaalf Apostelenbos in Vossem ligt langs de Voer, een zijriviertje van de Dijle. Het dankt zijn naam aan een Brusselse godshuis. Langs beide valleiflanken borrelt kwelwater op en dat baant zich een weg naar de Voer.

Laekdal

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak. De Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 krijgt de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd. Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Laak herstellen, zodat de Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt.

Snoekengracht

Boutersem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Zegbroek

Tremelo Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het  eerste eigen erkende reservaat. Het is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer, gelegen in de Demervallei op de grens met Keerbergen en begrensd door de Dijle en de Laak. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Torfbroek en Hellebos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Torfbroek en Hellebos zijn twee heel verschillende gebieden op wandelafstand van elkaar. Het Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met bijzondere planten, het Hellebos is een waardevol oud bos. De twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de Haachtsesteenweg (N21). Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Vorsdonkbos - Turfputten

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist. Zoek ook zeker de reigernesten in de bomen langs de Wipstraat.

Kruisheide

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Boortmeerbeeks Broek

Bonheiden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Boortmeerbeeks Broek is een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige hoogtes. Het is een waterrijk gebied, met veel sloten, beken en poelen. In sommige periodes van het jaar is het gebied dan ook niet toegankelijk zonder laarzen.

Molenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenberg is een klein natuurgebied, met een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het centrum van Betekom. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen.

Pommelsven

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Meldertbos

Hoegaarden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Wandelen in Hoegaarden kan in het natuurgebied Meldertbos. Dit is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen. Wie weet kruist een ringslang wel je pad. Of speur in de herfst naar de zeldzame rode kelkzwam!

Mene-Jordaanvallei

Boutersem Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Hoegaarden heeft niet alleen zijn Witte om trots op te zijn, maar ook bijzondere planten en dieren die in Vlaanderen nauwelijks voorkomen. Plaatsnamen zoals China, Egypte en Babelom brengen je hier in andere sferen. Door het uitzonderlijk mooie landschap behoort de Mene-Jordaanvallei tot de interessantste wandelgebieden van Vlaanderen.

Balenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Balenberg is een geïsoleerde heuvel in Baal, een deelgemeente van Tremelo. Het is een kleine, toch duidelijke getuigenheuvel in het relatief vlakke omliggende Zuid-Kempense landschap.

Steentjesbos

Boortmeerbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Samen met het Schiplakenbos, het Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemee

Natuureilandjes van Zaventem

Zaventem Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Natuureilandjes van Zaventem is een verzameling kleinere gebieden in Zaventem. Het natuurgebied is een mooi voorbeeld van hoe natuur en stad samen kunnen gaan. De ligging van de gebieden zorgt voor veel afwisseling: kleurrijke bloemenweiden, landbouw en holle wegen bieden voor elk wat wils.

IJsebroeken

Huldenberg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Bolloheide

Heist-op-den-Berg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Activiteiten in de buurt

Sint-Paulus en Wijngaardberg, midweekwandeling

Via kleine stukjes natuur, 'stapstenen' voor de planten en dieren, gaan we naar de oostelijke kant van de Wijngaardberg.

Wanneer: Dinsdag 11 december 2018

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, Sint-Pauluscentrum, bij het hoofdgebouw

Lezing: Uilen (Hagelandse winteravonden)

Uilenexpert Philippe Smets is al 25 jaar gepassioneerd met uilen bezig. Tijdens deze winteravond vertelt hij je welke soorten uilen in onze regio voorkomen en hoe je ze kan herkennen.

Wanneer: Woensdag 12 december 2018

Wie: Natuurpunt CVN, Regionaal Landschap Noord Hageland, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek

Waar: Lubbeek, OPGELET : NIEUWE LOCATIE : Openbare Bibliotheek Lubbeek

Natuurbeheer

We helpen de natuur om een parel van biodiversiteit te worden.

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Parking aan kruispunt Kapellekesweg-Beninksstraat

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Thema-excursie: op zoek naar de zeggekorfslak

Samen met slakkenexpert Jelle Ronsmans op zoek naar de zeggekorfslak in het Silsombos.

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Slakkenwerkgroep Arianta

Waar: Erps-Kwerps, bezoekerscentrum Groene Vallei

Warme winteravond in 't Dijleland : Wat met ons voedsel? Grote vragen over voeding en landbouw

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 18 december 2018

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Glühweinwandeling Vorsdonkbos

Een sfeervolle winterwandeling in grote groep, met verhalen bij start en einde en een borrel onderweg! Achteraf kampvuur met lekkere glühwein

Wanneer: Woensdag 26 december 2018

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Aarschot, Kasteel van Nieuwland

Floraexcursie Gasthuisbos

Wanneer: Woensdag 26 december 2018

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Lubbeek, Sint-Pieterskerk Pellenberg

Lichtjeswandeling

Midwinter Lichtjeswandeling Dinsdag 26 december 2018.

Van alle feesten onzer voorouders is het joelfeest veruit het belangrijkste en mee

Wanneer: Woensdag 26 december 2018

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: Putte, Lokaal Natuurpunt De Putter

Werkdag Blauwschuurbroek

Blauwschuurbroek ligt in de vallei van de Kleinbeek en is het restant van een vroegere gemene weide. Het is een prachtig schraal hooiland met 2 poelen en een zeer nat elzenbroekbosje.

Wanneer: Donderdag 27 december 2018

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek-Opvelp, Einde Vinaafstraat Opvelp

Natuurpint

We vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van het bezoekerscentrum van Natuurpunt Mechels Rivierengebied in de Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen! Tempus fugit!

Wanneer: Vrijdag 4 januari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, BC Mechels Rivierengebied

Krachtig katapulten !

Bushcraft is leven in én met de natuur, maar deze keer gaan we een stapje verder en maken we ook ons speelgoed uit de natuur.

Wanneer: Zaterdag 5 januari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 6 januari 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Betekomse Demervallei, midweekwandeling

De Demer slingerd door Betekom dooreen een vallei met natte weiden, bossen en afgesneden meanders. We genieten van het winters landschap, waarvoor we best waterdicht schoeisel aantrekken.

Wanneer: Dinsdag 8 januari 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Begijnendijk, Kerk Betekom

Cursus: Roofvogels (Muizen) - HELAAS VOLZET

De cursus is volzet. Een reservelijst wordt aangelegd. Wanneer een cursist wegvalt wordt de reservelijst aangeschreven.

Wanneer: Dinsdag 8 januari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt CVN

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Cursus: Watervogels in de winter (Overijse)

Afrika staat bekend als een overwinteringsgebied voor tal van Europese vogels. Maar watervogels zoeken in de winter vaak vooral West-Europa op.

Wanneer: Donderdag 10 januari 2019

Wie: Natuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt CVN

Waar: Overijse, Kamp Kwadraat

Werkdagen Koeheide 2019

werkdag op de Koeheide

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Warme winteravond in 't Dijleland : Monitoring van grote carnivoren in Europa

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 15 januari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie

WOENSDAG 16 JANUARI 2019 vanaf 19u30.

Wanneer: Woensdag 16 januari 2019

Wie: Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel

Waar: Vilvoorde, Herboristerie Helianthus te Houtem (aan de grens met Perk).

Beheerwerkdag Aculea Vorsdonkbos

We maken het heiderelictje verder open en doen mantel-zoombeheer op de zandige donk vnl.

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Aarschot, Afspraak aan de ingang van het reservaat bij het infobord straat Turfputten midden tussen nummer 103 en 109 Aarschot, op 3 km van het station Aarschot (Bluebike aanwezig).

Bestuursvergadering Natuurpunt Lubbeek

Wanneer: Dinsdag 22 januari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, De Sleutel

Op zoek naar de sleedoornpage

Samen de natuur intrekken om te bestuderen, te leren en te genieten. Op deze winterse zaterdag hopen we op een mooi zonnetje zodat de kleine witte eitjes van de sleedoornpage goed zichtbaar zijn.

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

Wintervogelwandeling voor jong en oud(er)

Dit weekend hoeft u niet ver te fladderen. Neem de kleintjes onder uw vleugels en kom mee op ons wintertrekkinkje, geschikt voor jong en oud(er).

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Nieuwjaarswandeling, vieruurtje & Algemene Ledenvergadering 2019

Wij blazen de start van het nieuwe jaar in met een verkwikkende zondagnamiddagwandeling vanuit een nieuwe locatie!

Wanneer: Zondag 27 januari 2019

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Baal, De Vennevissers

Module 1: Plantenfamilies, voorjaars- en zomerbloeiers (Leuven)

Wanneer: Woensdag 30 januari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Leuven, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Ecocentrum Kessel-Lo

Waar: Heverlee, Oud Gemeentehuis Heverlee (1ste verdiep)

Is Vlaanderen klaar voor zijn wilde jaren?

Soortensymposium n.a.v. 10 jaar Soortenbesluit

Op het symposium ‘Is Vlaanderen klaar voor Zijn wilde jaren?’ zoeken o.a. Dirk Draulans (wetenschapsjournalist Knack) en Ignace Schops (directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, voorzitter Europarc Federation) uit hoe we in de toekomst kunnen samenleven met wilde dieren.

Hoe ontsnipperen we het landschap voor de das? Kunnen natuurbeschermers en bedrijven win-winsituaties boeken? Kan Vlaanderen wilder of botst de natuur hier op onze maatschappelijke grenzen? En horen wilde dieren enkel in natuurgebieden?

In aanloop naar de Vlaamse verkiezingen maken we samen met jullie de balans op van het Vlaamse soortenbeleid. Binnen- en buitenlandse experts stellen hedendaagse good-practices voor en kleuren buiten de lijnen met ambitieuze toekomstbeelden. Voldoende voer voor een debat met de beleidsmakers. Een must voor elke beleidsmaker, opiniemaker of betrokken burger.

Mooi meegenomen:

De volgende dag (2 februari) organiseert de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA) de 20ste editie van haar jaarlijkse natuurstudiedag. Een feesteditie en dé hoogdag voor iedereen met een gezonde interesse in natuurstudie. Meer info en inschrijven: www.brakona.be

Wanneer: Vrijdag 1 februari 2019

Wie: Natuurpunt vzw, WWF België, UGent

Waar: Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Watervogelwandeling

Onze regio is rijk aan water en in de winter komen hier vele watervogels overwinteren.

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

Beverbeleving: bever-expeditie en -poppenspel

We stappen naar de Laak waar heel wat beversporen te zien zijn: dammen, knaagsporen, wissels...

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Werchter, Parochiezaal De Wal

Cursus: Natuurgids Groene Vallei (Kortenberg)

De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen.

Wanneer: Donderdag 7 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Kortenberg, Natuurpunt Herent, Natuurpunt Kampenhout, Natuurpunt Steenokkerzeel, Natuurpunt Groene Vallei

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallei

Braakballenpluisavond

Er wordt een partij braakballen van een Holsbeeks en een Lubbeeks koppel kerkuilen uitgeplozen.

Wanneer: Zaterdag 9 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Scoutslokaal Lubbeek

Meetshoven midweekwandeling

We halen een frisse neus in Meetshovenbos, een natuurgebied van Natuur en Bos.

Tot in de 18e eeuw waren hier vooral stuifduinen en vennen, nu is er vooral bos met mooie wandelroutes.

Wanneer: Dinsdag 12 februari 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Aarschot, parking Wit Toreke

Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen (Holsbeek)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wanneer: Woensdag 13 februari 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek, Natuurpunt CVN

Waar: Nieuwrode, KLJ-lokaal Nieuwrode

Lezing: Gewoel in een biodiverse poel (Hagelandse winteravonden)

Herbergen stilstaande waters diepe gronden? Of vooral veel leven?! Poelen en plassen maken onlosmakelijk deel uit van een gevarieerd cultuurlandschap.

Wanneer: Woensdag 13 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Regionaal Landschap Noord Hageland, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek

Waar: Tielt-Winge, Regionaal Landschap Noord Hageland

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor beginners (Bierbeek)

Natuurpunt Bierbeek organiseert in s

Wanneer: Maandag 18 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Bierbeek, CC De Velpe

Cursus "Vogels het jaar rond 2019"

Start cursus . Organisatie Vogelwerkgroep Oost-Brabant ism Natuurpunt Lubbeek

Wanneer: Maandag 18 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: BInkom, Zaal Santro Binkom

Warme winteravond in 't Dijleland : De geologie en gesteenten van het Dijleland

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 19 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Natuurpunt Lubbeek BOOMT! Lokale algemene ledenvergadering

Gemeentelijke feestzaal Santro – Tiensesteenweg 61 (tegenover kerk) in 3211 Binkom

Wanneer: Vrijdag 22 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Binkom, Feestzaal Santro

Startdag NP afdeling Bertem

Wanneer: Vrijdag 22 februari 2019

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Gemeentehuis Bertem - zaal De Vleugt

Opstelling paddenoverzet

Locatie: Kruising Kareelovenweg/Spicht ter hoogte van ingang natuurgebied De Spicht

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Kruising Kareelovenweg Spicht

Run For Nature (11km)

Geef onze afdeling extra zuurstof door je de longen uit het lijf te komen lopen op een recreatieve Natuurpuntloop van 11km en geniet op een sportieve manier van onze prachtige Bened

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, COLOMAplus

Waar: Rijmenam, OC Sint-Maartensberg

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Mens, natuur en Demer, midweekwandeling

De mens, de natuur en de Demer zijn al eeuwen partners, maar soms wil het al eens botsen.

Wanneer: Dinsdag 12 maart 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, parking Sportoase

Warme winteravond in 't Dijleland : Aanleg en beheer van bloemenweiden

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 19 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Cursus: Dagvlinders (Lubbeek)

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders?

Wanneer: Zaterdag 20 april 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Zaal Santro, tegenover de kerk

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Langdonken, Ochtendwandeling met ontbijt

 

Graag inschrijven voor 17 mei, dan kunnen we op tijd het nodige lekkers bestellen. 

De prijs 8 euro ter plaatse betalen.

Wanneer: Zondag 19 mei 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Herselt, Schuur Langdonken

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Vilvoorde)

Wanneer: Donderdag 20 juni 2019

Wie: Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel, Seniorenvereniging Grijze Geuzen Vilvoorde, Natuurpunt CVN

Waar: Vilvoorde, Vrijzinnig Vilvoorde

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 7 juli 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 4 augustus 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 1 september 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Wandeling in de Langdonken

Wanneer: Zondag 8 september 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Herselt, schuur Langdonken

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor gevorderden (Bierbeek)

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor wie het s

Wanneer: Maandag 9 september 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Bierbeek, CC Deborre, zaal 4

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor gevorderden (Bierbeek)

Natuurpunt Bierbeek organiseert in s

Wanneer: Maandag 9 september 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Bierbeek, CC Deborre, zaal 4

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 6 oktober 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 3 november 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 8 december 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Clone

Onder begeleiding van een gedreven gids ontdek je het prachtige Blankaartgebied. Je wandelt langs rietkragen, over knuppelpaadjes en doorheen onverhard drasland.

Wanneer: Maandag 29 november 2021

Wie: Natuurpunt vzw

Waar: Mechelen, natuurpunt

Cursus: Natuurbeheer (Muizen)

Orchideeën verschijnen niet zomaar op een terrein, de grauwe klauwier ook niet. Je moet weten welke maatregelen nodig zijn om iets te doen voor de natuur.

Wanneer: Vrijdag 28 september 2018

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Werkdagen Zandgroeve Ganzemans najaar 2018-voorjaar 2019

Natuurpunt Druivenstreek en Hyla, de Amfibie- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, werken sinds 2003 aan betere natuur in de oude Groeve Vranckx: we maaien, kappen en graven om de Vroedmeesterpad

Wanneer: Zaterdag 20 oktober 2018

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Neerijse, Zandgroeve Ganzemans

Cursus: Bomen en struiken in winterkleed (Zoniënwoud)

Zoals de titel suggereert gaat de ‘Cursus bomen struiken in winterkleed’ over het herkennen van bomen en struiken tijdens de winter.

Wanneer: Woensdag 28 november 2018

Wie: Natuurgroepering Zoniënwoud, Bosmuseum Groenendaal

Waar: Overijse, GC de Bosuil

Cursus Watervogels

Tijdens deze cursus maak je kennis met de watervogels in de omgeving van Zemst. In de winter komen er vele watervogels tot bij ons, omdat het voedsel zoeken in het noorden moeilijker wordt.

Wanneer: Vrijdag 30 november 2018

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Polyvalente zaal Bibliotheek Zemst

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP