Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Kastanjebos

Herent Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het voorjaar bedekt een uitbundig bloementapijt het Kastanjebos. Bosanemonen kleuren het bos, bijgestaan door eenbes, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Enkele weken later verspreidt de daslook een sterke uiengeur. Wandelen doe je er natuurlijk het hele jaar, want elk seizoen heeft iets te bieden. Het Kastanjebos maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Koebos

Bierbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, later gevolgd door de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Plantsoenbos

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt heeft in het Plantsoenbos in Tildonk (Haacht) een eerste perceel aangekocht. Op termijn wensen we nog verder aan te kopen zodat het gebied kan groeien. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Rotte Gaten

Kortenberg Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, vlakbij Meerbeek. Je kan hier genieten van prachtige voorjaarsflora en op zoek gaan naar de ijsvogel! Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Ter Neppen

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Weterbeek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Billekensberg

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De kern van de Billekensberg in Everberg is een oud hakhoutbosje met o.a. salomonszegel, gevlekte aronskelk en bosanemoon. Rond deze kern is een jonge boomaanplant met open ruigtes.

Doode Bemde

Neerijse Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de Doode Bemde kan je wandelen langs de natuurlijk meanderende Dijle. Vlakbij Leuven gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. Wie weet vind je de sporen van de bever. De wandelroutes nemen je door meer dan 250 hectaren natuurgebied. Het is een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten.

Groene Vallei: Silsombos - Kastanjebos- Molenbeekvallei - Steentjesbos - Torfbroek en Hellebos - Rotte Gaten

Kortenberg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant hebben de aftrap gegeven voor het natuurproject 'De Groene Vallei'. Dit wordt een groot natuurpark dat verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo ontstaat een groene ader met moerassen, bossen en weidse landbouwlandschappen in de drukbevolkte driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

Zandgroeve Ganzemans

Neerijse Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Op het Plateau van Duisburg, op de grens tussen de deelgemeenten Leefdaal, Neerijse en Duisburg, rijgt Natuurpunt een aantal kleine natuurgebieden aan elkaar langs de oude trambedding van tram 296. Een van de gebieden is de zandgroeve Ganzemans.

Wijngaardberg

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Wijngaardberg in Rotselaar is een bonte combinatie van wijngaarden, boomgaarden en bos en heide. In alle seizoenen is het er heerlijk wandelen, maar vooral op koude zonnige dagen is het warmere microklimaat op de zuidhelling aangenaam. Een steile klim leidt je naar een uitzichtpunt, van waar je broertje Beninksberg ziet liggen. Voor kinderen is er op de noordhelling een fijn speelbos!

Silsombos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Silsombos, dat zich uitstrekt over Kortenberg en Kampenhout, is een paradijs voor natuurliefhebbers die houden van een stevige wandeling. Als hart van de vallei rond de Weesbeek, is het Silsombos is een mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar verstrengeld zijn. De Zwarte Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, speelt daarin de hoofdrol. De bosorchissen, die in juni bloeien, vormen samen met de andere orchideeënsoorten het kleurrijke uithangbord van het gebied. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Oude Trambedding

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vele jaren geleden pufte een oud stoomtrammetje door velden en bossen om zich moeizaam een weg te banen naar het plateau van Duisburg. Het was een stevige klim en de straffe verhalen over de tram die het net niet haalde of in de sneeuw bleef steken, zijn legendarisch en behoren tot het cultureel erfgoed van Duisburg. Op een dag viel het trammetje echter stil, voorgoed, want niet meer rendabel en de tramlijn werd een groen en stil lint in het landschap. Nu, bijna een halve eeuw later, ligt de trambedding er nog steeds. De bedding is omringd door een landschap dat zeer rijk is aan kleine landschapselementen: De afwezigheid van bebouwing, de prachtige vergezichten en de ongekende rust geven maken dit gebied zonder meer uniek.

Antitankgracht - Haachts Broek

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek liggen in Haacht. Met zijn rijke loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen.

De Spicht

Lubbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en temidden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Je kan hier heerlijk wandelen langs een middeleeuwse motte en in de zomer prachtig bloeiende hooilanden.

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Hagelandse Vallei

Holsbeek Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Twaalf Apostelenbos

Tervuren Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Twaalf Apostelenbos in Vossem ligt langs de Voer, een zijriviertje van de Dijle. Het dankt zijn naam aan een Brusselse godshuis. Langs beide valleiflanken borrelt kwelwater op en dat baant zich een weg naar de Voer.

Laekdal

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak. De Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 krijgt de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd. Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Laak herstellen, zodat de Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt.

Snoekengracht

Boutersem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Zegbroek

Tremelo Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het  eerste eigen erkende reservaat. Het is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer, gelegen in de Demervallei op de grens met Keerbergen en begrensd door de Dijle en de Laak. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Torfbroek en Hellebos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Torfbroek en Hellebos zijn twee heel verschillende gebieden op wandelafstand van elkaar. Het Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met bijzondere planten, het Hellebos is een waardevol oud bos. De twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de Haachtsesteenweg (N21). Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Vorsdonkbos - Turfputten

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist. Zoek ook zeker de reigernesten in de bomen langs de Wipstraat.

Kruisheide

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Boortmeerbeeks Broek

Bonheiden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Boortmeerbeeks Broek is een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige hoogtes. Het is een waterrijk gebied, met veel sloten, beken en poelen. In sommige periodes van het jaar is het gebied dan ook niet toegankelijk zonder laarzen.

Molenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenberg is een klein natuurgebied, met een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het centrum van Betekom. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen.

Pommelsven

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Meldertbos

Hoegaarden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Wandelen in Hoegaarden kan in het natuurgebied Meldertbos. Dit is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen. Wie weet kruist een ringslang wel je pad. Of speur in de herfst naar de zeldzame rode kelkzwam!

Mene-Jordaanvallei

Boutersem Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Hoegaarden heeft niet alleen zijn Witte om trots op te zijn, maar ook bijzondere planten en dieren die in Vlaanderen nauwelijks voorkomen. Plaatsnamen zoals China, Egypte en Babelom brengen je hier in andere sferen. Door het uitzonderlijk mooie landschap behoort de Mene-Jordaanvallei tot de interessantste wandelgebieden van Vlaanderen.

Balenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Balenberg is een geïsoleerde heuvel in Baal, een deelgemeente van Tremelo. Het is een kleine, toch duidelijke getuigenheuvel in het relatief vlakke omliggende Zuid-Kempense landschap.

Steentjesbos

Boortmeerbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Samen met het Schiplakenbos, het Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemee

Natuureilandjes van Zaventem

Zaventem Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Natuureilandjes van Zaventem is een verzameling kleinere gebieden in Zaventem. Het natuurgebied is een mooi voorbeeld van hoe natuur en stad samen kunnen gaan. De ligging van de gebieden zorgt voor veel afwisseling: kleurrijke bloemenweiden, landbouw en holle wegen bieden voor elk wat wils.

IJsebroeken

Huldenberg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Speelhoven

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Speelhoven is een mooi heuvelend gebied in Aarschot. Lang geleden stichten de heren van Schoonhoven ter plaatse een hoeve die vandaag de oudste is van Aarschot. De eigenaars van deze hoeve hebben altijd goed zorg gedragen voor de omgeving. Omdat er ook mooie natuur ligt in Speelhoven heeft onze vereniging met akkoord van de eigenaars, besloten hiervoor haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Bolloheide

Heist-op-den-Berg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Werkdag Koebos

Werken in de Koebos loont! Sinds we jaren geleden het maaibeheer opstartten hebben zich al verschillende zeldzame planten gevestigd.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, Gravenveldstraat, zijstraat Tiense steenweg, to Kerselarenlaan Lovenjoel

Z Z

Natuurpunt Keerbergen op uitstap naar Honegem

Aalst roept natuurlijk onmiddellijk de associate met karnaval op. Maar de Aalstenaars hebben ook nog wel wat anders te bieden : het Honegem natuurgebied om maar iets te noemen.

Wie: Natuurpunt Keerbergen, Natuurpunt Aalst

Waar: Keerbergen, Gemeenteplein Keerbergen

Z Z

Daguitstap Silsombos en Torfbroek

Silsombos en Torfbroek maken beide deel uit van de Groene Vallei tussen Brussel, Mechelen en Leuven. Ze worden gekenmerkt door een uitzonderlijke vegetatie met o.m. heel wat orchideeën.

Wie: Natuurpunt Boven-Dender

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallie

Z Z

4-seizoenenwandeling: zomerwandeling in en rond Nieuwrode

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Kerk te Nieuwrode

Z Z

Zomerse Kruidenwandeling in Hoge Beemortel

Het gebruik van kruiden is van allen tijden.

Wil je weten welke kruiden voor wat te gebruiken, kom dit alles te weten tijdens deze namiddagwandeling in Hoge Beemortel.

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: Grasheide, Kerk Grasheide

Z Z

Orchideeënwandeling in het Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden.

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

W W

Floraexcursie Rodebos en Laanvallei

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Overijse, Sint-Michielskerk Terlanen

Z Z

beheerswerken Molenbeekvallei

Zaterdag 30  juni 2018

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Veltem-Beisem, kerk Beisem

Z Z

Werkdag Aardgat Tienen

Het Aardgat is ook een van onze topgebieden met een keur aan zeldzame soorten  zoals brede orchis, bosorchis, addertong...die we tijdens de werkdag kunnen bekijken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen, Ter plaatse einde Grijpenwegstraat

Z Z

Levendig Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden.

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

Z Z

Big Jump Tienen

Dit jaar is het de 7de keer dat we samen in de Tiense Grote Gete springen voor zuiver water in al onze waterlopen.

Er is ook een vlottenrace voor kinderen.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: tienen, brug Grote Gete

Z Z

Zomerwandeling

Zomerwandeling  op 1 juli 2018 onder leiding van natuurgids Geert Kuijken, gsm: 0476/452380

Vertrek aan het Sint -Michielskerkje   in Veltem-Beisem om 14:30 u.

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Veltem-Beisem, Sint-Michielskerkje

V V

Werkgroep Natuurstudie NACHTVLINDERS

Vlinders…en je gedachten gaan spontaan naar zonovergoten bloemenvelden waar deze beestjes vrolijk rondfladderen.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werkdag Rozendaalbeekvallei

Het reservaat omvat oa  natte graslanden. Overal kwelt er immers grondwater omhoog.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen- Vissenaken, Percelen langs de Metselstraat Vissenaken

Z Z

Atelier: tekenen in de natuur

We gaan op stap in het Mechels broek met schetsboek en potloden in de hand.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

D D

Gevel en Dijle, midweekwandeling

Elke 2de dinsdag wandelen we door een natuurgebied in de buurt. Ook bij regenweer gaan we op stap. We spreken meestal af van 9 u. tot 11.30 u., in de zomermaanden van 19 tot 21 u.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, Kleine parking ANB

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Beninksberg"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Wezemaal, Parking op de hoek Blauwmolenstraat - Klein Vlasselaar (Wezemaal)

Z Z

Werkdag Snoekegracht Boutersem

De Snoekegracht is al in beheer sedert 1973, een van de oudste reservaten in de streek. De jaarlijkse zomerwerkdag is een gezellige bedoening.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Vertrijk Boutersem, ingang gebied aan NMBS station Vertrijk

Z Z

Werkdag Rogaarden: maaibeheer rond de poelen

We maaien de nieuwe en oude poelen in het kersverse natuurgebied De Rogaarden, waar de natuur mooi herstelt na de opkuis van de oude boomkwekerij.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, De Rogaarden

Z Z

Vroege vogelwandeling Mechels Broek

Zon en natuur ontwaken samen.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

W W

Floraexcursie De Spicht

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Lubbeek, Gemeentenhuis Lubbeek

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

Volop zomer. Bloemen en grassen in volle glorie of al uitgebloeid en zaadvormend. Tijd van sprinkhaan- en krekelconcerten. Poelen boordevol waterleven.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werkweekend met picknick in Vorsdonkbos-Turfputten

Jaarlijks werkweekend eind juli in natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

werkdag Mene-Jordaan

Jaarlijkse grote werkdag afdeling Velpe-Mene : maaisel afdragen met berries en motoculteur. 

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Meldert Hoegaarden, Molenstraat Meldert Hoegaarden

Z Z

Vlinder-en insectenexcursie Mispeldonk

Tijdens het nationale vlinderweekend van Natuurpunt gaan we op zoek naar vlinders en insecten in ons natuurgebied Mispeldonk.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt Kern Bonheiden

Waar: Bonheiden, Kerk van Bonheiden

W W

Zomerdriedaagse voor kinderen op 1, 2 en 3 augustus 2018

Kijk je ogen uit in het Mechels Broek

Kom ontdekken, beleven, onderzoeken en spelen!

Zat je in het 2de tot 6de leerjaar?

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Werkdag Zwartebos

De afdeling Velpe-Mene , kern Bierbeek, beheert dit natuurgebied dat eigendom is van de gemeente al meer dan20jaar.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, ingang gebied Zwartehoekstraat tegenover huis nr 12A

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Z Z

Pimpernelwandeling

De grote pimpernel, het plantje met de bloedrode eivormige bloem, we zijn er fier op, want het is zeldzaam. Het komt in Vlaanderen enkel voor in onze regio en hoog in de Kempen.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Hoek

Z Z

Bos- en heidewandeling op de Bolloheide

Maak kennis met het eerste erkende natuurreservaat van Tremelo! De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijke heidegebied dat zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Grootlo (Schriek), Heilige Naam Jezuskerk, De kerk van Grootlo

D D

Beninksberg midweekwandeling

De Beninksberg is één van de mooiste voorbeelden van de voor het Hageland typische ijzerzandsteenheuvels of Diestiaanheuvels.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, parking ANB

Z Z

Beversafari

De bever is terug in Tienen en dit op een boogscheut van het stadscentrum. We gaan op zoek naar de bever en komen meer te weten over zijn leefgebied- en wijze.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: tienen, Parking Smatch

W W

Floraexcursie Goor-Asbroek

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Westmeerbeek, Sint-Michielskerk Westmeerbeek

V V

Nacht van de Vleermuis in Lovenjoel

Deze avond geven we eerst een korte voorstelling over het leven van de vleermuis in de Sint-Lambertuskerk zelf. Na zonsondergang gaan we op verkenning in de omgeving.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: Bierbeek, Sint-Lambertuskerk Lovenjoel

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

Volop zomer. Bloemen en grassen in volle glorie of al uitgebloeid en zaadvormend. Tijd van sprinkhaan- en krekelconcerten. Poelen boordevol waterleven.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Nacht van de Vleermuis in Leuven

Kom naar de Nacht van de Vleermuis in het Alexianenpark/ Lemmenspark

Zaterdag 25 augustus 2018

 

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Regionaal Landschap Dijleland, Leuvens Historisch Genootschap

Waar: Leuven, Parking Lemmensinstituut

Z Z

Op het einde van de wereld rechts af... fietstocht langs bonkige wegen.

Op het einde van de wereld rechts af
Fietstocht langs bonkige wegen.
 
Tro bro Léon in Bretange,  Strade bianche in Tosca

Wie: Werkgroep natuur en erfgoed natuurpunt Oost Brabant, Gestoord genootschap

Waar: Hoegaarden, Houtmarkt

Z Z

Werkdag afdeling Velpe-Mene in Meldertbos

In Meldertbos wordt een gedeelte van het natuurgebied jaarlijks gemaaid en afgevoerd en daarvoor kunnen we helpende handen gebruiken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden-Meldert, poort Meldertbos

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Z Z

Najaar in het Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden.

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

Z Z

14de Dag van de Molenheide

14de Editie van de Dag van de Molenheide aan de Heimolen in Langdorp. Met vanaf 13u00 hapje -tapje, muziekoptredens, bezoek aan de Heimolen, wandeling, allerlei standjes o.a.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, Heimolen Langdorp

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Dunbergbroek"

Exacte plaats van afspraak nog te bepalen

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Wezemaal, Exacte plaats van afspraak nog te bepalen

V V

WANDELING MUIZEN EN VLEERMUIZEN

Natuurpunters gaan wandelen op de niet-standaard momenten van de dag. We gaan dan ook op zoek naar beestjes, die je niet 'gewoon' tegenkomt.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Hooilandbeheer Kaubergbroek en Meiveld in de Rosdel

De Rosdel is 60 Ha groot en het grootste gedeelte wordt door landbouwers gehooid of door koeien begraasd.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden-Meldert, Aan de kerk van l'Ecluse/Sluizen neem je de rue d'Hougaerde.Je neemt de tweede straat links(Nerm) en volgt die tot op een T. Daar neem je rechts tot aan een bocht van 90°. 200 m verder ben je er.

Z Z

Werkdag Molenberg: maaibeheer

Maaien en afvoeren van het maaisel van de zichtassen op Betekom.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Molenberg

Z Z

Wandeling in de Langdonken

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Herselt, schuur Langdonken

Z Z

Focusactiviteit: Trillen op het veen i.s.m. Pasar, Tremelo

Wandeling in het Zegbroek in samenwerking met Pasar, Tremelo.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Pasar

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

Z Z

Bes'te herfsttocht

Gids Bes neemt je mee voor de mooiste kleuren van het Haachtse Broek

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Wespelaar, Parking Sporthal 'Den Dijk'

Z Z

Open Monumentendag : Op ontdekking in ’t Ven, Rijmenam

Vorige winter werd ’t Ven helemaal heringericht. Er werden nieuwe vennen gegraven, greppels gedempt, aan heideherstel gedaan.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt Kern Bonheiden

Waar: Rijmenam, Einde Waterleliestraat

D D

Mens, natuur en Demer, midweekwandeling

De mens, de natuur en de Demer zijn al eeuwen partners, maar soms wil het al eens botsen.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, parking Sportoase

W W

Cursus: Gidsen van kinderen (Heverlee)

Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als gids of als begeleider best op in? 

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw

Waar: Leuven, Muzieklokaal Oud gemeentehuis

Z Z

Werkdag Wijtbroek Tienen

Het Wijtbroek bestaat uit natte weiden, omgeven door een meidoornhaag en is  naast een oud bos gelegen.

Hier kiezen we voor meer ruige natuur ; daarom wordt er alleen in ’t najaar ge.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen-Oorbeek, veldweg langs E40 in Hoksem. Als je van Hoksem komt neem je de St Jansstraat tot je onder de E40 door rijdt. Daar de eerste veldweg links. Volg die tot aan het reservaat, 300m verder

Z Z

Veggie eetdag

Opgelet andere datum & locatie

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Don Bosco Haacht

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Blauwe knoop graslanen"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Parking Kasteel van Horst

Z Z

Dag van de Molenberg

Benefietdag en dorpsfeest ten voordele van de restauratie van de Betekomse Molenruïne.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Aan de molenruïne

W W

Paddenstoelen in de praktijk (Weerde)

In een kleine groep actief paddenstoelen ontdekken, bewonderen en op naam brengen onder begeleiding van Hans Vermeulen, paddenstoelenexpert van Natuurpunt CVN.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde (verplaatsing naar bos in omgeving)

V V

Cursus: Natuurbeheer (Muizen)

Orchideeën verschijnen niet zomaar op een terrein, de grauwe klauwier ook niet. Je moet weten welke maatregelen nodig zijn om iets te doen voor de natuur.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Werkgroep Natuurstudie Op zoek naar paddenstoelen

Herfst. De ochtend is net wakker. De dauw ligt nog op het gras of parelt in de spinnenwebben…hét moment om naar het bos te trekken en paddenstoelen te zoeken.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Paddenstoelenwandeling Heimolen en omgeving

Wandeling in de bossen in de buurt van de Heimolen en het natuurgebied Meren in Langdorp. We bekijken welke paddenstoelen er op dit moment staan.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, Heimolen Langdorp

Z Z

Bessen- en vruchtenwandeling Mechels Broek

Je hebt geen gids nodig om je te vertellen dat de bessen van de Gelderse roos afschuwelijk smaken.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

D D

Bushcraft meesterklas Netten breien

De uitvinding van het net in de prehistorische tijd was een enorme ontwikkeling voor de mensheid. Het is net zo’n sprong vooruit als de ontdekking van het wiel.

Wie: Natuurpunt CVN, Bushcraft Belgium

Waar: Sint-Joris-Weert, De Kluis

D D

Bushcraft meesterklas Berkenbast container

Berkenbast is een geweldig veelzijdig natuurlijk materiaal. De Sami gebruikten het bijvoorbeeld om suiker, zout en allerlei andere producten in te bewaren.

Wie: Natuurpunt CVN, Bushcraft Belgium

Waar: Sint-Joris-Weert, De Kluis

D D

Bushcraft meesterklas Vuur maken als het nat is

Tijdens deze tweedaagse bushcraft meesterklas dompelen we je onder in enkele basistechnieken om met weinig materiaal verschillende soorten vuur te maken.

Wie: Natuurpunt CVN, Bushcraft Belgium

Waar: Sint-Joris-Weert, De Kluis

D D

VOLZET Bushcraft meesterklas Voeding uit de natuur

Het is nog maar enkele generaties geleden, toen wij als mens nog volledig afhankelijk waren van de natuur en de natuurlijke processen om ons voedsel te bekomen.

Wie: Natuurpunt CVN, Bushcraft Belgium

Waar: Sint-Joris-Weert, De Kluis

D D

Bushcraft meesterklas Vuurboog

Je zou denken dat na tien keer vuur maken met een vuurboog je het de elfde keer wel uit kunt leggen.

Wie: Natuurpunt CVN, Bushcraft Belgium

Waar: Sint-Joris-Weert, De Kluis

V V

Groot Bushcraft-weekend 2018 VOLZET

Inschrijven kan helaas enkel nog als je zelf een sessie wilt geven of als je ook een meesterklas volgt op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober. Altijd al eens i

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Sint-Joris-Weert, Meerdaalwoud, De Kluis

Z Z

Paddenstoelenhappening Natuurpunt Keerbergen

Paddenstoelen duiken soms op waar je ze het minst verwacht. Met wat geluk stuit je zelfs op een zeldzame verschijning.

Wie: Natuurpunt Keerbergen

Waar: Keerbergen, Berk en Brem

Z Z

Muizenwandeling in het Dunbergbroek

Twee-jaarlijks organiseert Natuurpunt-Holsbeek in de herfst een muizenweekend.

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Rotselaar, Brug over de Winge

Z Z

Beheerwerken voor de Knautiabij

Op de talud van de holle weg naast het natuurgebied Rosdel/Hutveld bevindt zich een belangrijke groeiplaats van Knautia (Beemdkroon) waar een van onze zeldzame bijen op fourageert.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden, Einde bebouwing Nermstraat

Z Z

Week van het bos

Bomen en bossen, niets is mooier. Daarom verkennen wij de bossen die ons nog resten in en rond de kerk van Tremelo. Stevig schoeisel is noodzakelijk.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Kerk van Tremelo

Z Z

Paddestoelentocht

Gids René laat je kennismaken met paddenstoelen, in al hun vormen, kleuren en geuren.

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Parking Sporthal 'Den Dijk'

Z Z

Landschapswandeling (Zemst)

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Kerkplein Weerde

Z Z

Bomenwandeling in het Hagelands Bos (Tienbunderbos)

In het kader van de Week van het Bos 2018 (initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos) organiseert Natuurpunt Aarschot een bomenwandeling in het Hagelands Bos - Tienbunderbos.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Rillaar, Domein Tienbunders

Z Z

Beheerwerkdag Achter Schoonhoven

We gaan een namiddag werken in het natuurgebied Achter Schoonhoven. Dit natuurgebied ligt in de Demervallei Aarschot-Langdorp-Rillaar.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, St. Pieterskerk Langdorp

Z Z

Wandeling: 'Nacht van de Duisternis'

Wie: Natuurpunt Zemst, Gemeente Zemst

Waar: Zemst, Locatie nog niet gekend

Z Z

In het spoor van de Cross

Tijdens de wandeling om en rondom de Balenberg maken we kennis met typische natuurelementen waaronder bos, weilanden, poelen, ... Op de kleine berg zoeken we het spoor van de cross op.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Baal, Sint-Annakerk, de kerk van Baal

Z Z

Wandeling 'Het verborgen leven van bomen'

We maken een wandeling door Vorsdonkbos-Turfputten en luisteren naar de fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van bomen. Bomen communiceren met elkaar.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

Bushcraft (Herent)

Op 20 oktober 2018 staat er bushcraft op het programma.  De activiteit richt zich specifiek tot kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Herent

Waar: Herent, Mollekensberg

Z Z

Werken met de zeis in Papendel

Hooilandbeheer met de zeis, maaien en afvoeren van een bloemrijk hooiland in het mooiste natuurgebied van Begijnendijk.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Papendel

Z Z

4-seizoenenwandeling: herfstwandeling in de Hagelandse Vallei

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

W W

Floraexcursie Walenbos

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Tielt-Winge, Sint-Denijskerk Houwaart

Z Z

Werkgroep Natuurstudie TREKTELLING

Vroeg in de ochtend en hopelijk met goed weer speuren we de hemel af naar trekvogels. Eind oktober kunnen we leeuweriken, lijsters en vinkachtigen zien.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Vrijwilligersopleiding: Methodische vorming voor Natuurpunt CVN lesgevers

Wil je als (potentiële) lesgever of workshopbegeleider concrete tips?

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Leuven, OPGELET : NIEUWE LOCATIE : Ecocentrum Provinciedomein Kessel-Lo

Z Z

Methodische bijscholing voor NME lesgevers en workshopbegeleiders

Wil je als (potentiële) lesgever of workshopbegeleider concrete tips?

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Leuven, OPGELET : NIEUWE LOCATIE : Ecocentrum Provinciedomein Kessel-Lo

Z Z

Werkdag Aardgat Tienen

Het Aardgat is 7 Ha groot .De kern van het gebied wordt reeds sinds 1986 beheerd en bestaat uit rietlanden, moerassige ruigten en een prachtig hooiland met soorten als brede en bosorchis, pa

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen, Ingang Aardgat Grijpenwegstraat

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Z Z

Kaasavond met bier van hier & Fairtrade wijn

Vooraf inschrijven verplicht

Lars Smout, 0494/63 26 43 of larssmout@gmail.com

Prijs volwassene: 15€ inclusief welkomstdrankje en -hapje

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Gildenzaal Kortrijk-Dutsel

D D

Cursus: Natuur, landschap en erfgoed in het Hageland

Wil je graag meer weten over het landschap en erfgoed in je streek?

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Tielt-Winge, De Maere

V V

Voordracht: De bever door Sofie Thys

De bever is intussen uitgegroeid tot de mascotte van Natuurpunt Tremelo. Hoog tijd dus om wat meer te weten te komen over dit mysterieuze, maar bijzonder ijverige knaagdier.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Gemeentehuis Tremelo

Z Z

Werkdag Spoorwegzate/Getevallei

De laatste trein reed in 1968 over de rails waar nu het natuurgebied Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden ligt.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden, Achterkant containerpark Hoegaarden

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

Tijdens deze natuurstudie-activiteit bezoeken we één of meerdere natuurgebieden die wij beheren.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Dag van de natuur in het Kalsterbos

We gaan een ganse dag werken in het natuurgebied Kalsterbos in Langdorp. We zorgen voor drank tijdens de pauzes, een picknick tijdens de middag en als afsluiter van de dag pannenkoeken.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, Parking manege Ruitershof

Z Z

Werkdag Demerbeemden: maaibeheer

Maaien en afvoeren van het maaisel van een recent opengemaakte plek op de donk.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Demerbeemden

Z Z

Dag van de natuur - Gezins-natuurwerkdag

Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur, en een vuurtje stoken? Dat kan tijdens de gezinswerkdag van Natuurpunt Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen.

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Belevingspark 'Kasteel van Roost'

Z Z

Dag Van de Natuur Snoekegracht Boutersem

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden dat de scouts van Boutersem komen meewerken in de Snoekegracht tijdens de Dag van de Natuur.

We gaan riet en maaisel

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Vertrijk Boutersem, ingang gebied aan NMBS station Vertrijk

W W

Floraexcursie Kesselberg

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Leuven, Koningsstraat boven (Kessel-lo)

V V

Cursus Vogelgeluiden watervogels

Tijdens deze cursus maak je kennis met de watervogels in de omgeving van Zemst. In de winter komen er vele watervogels tot bij ons, omdat het voedsel zoeken in het noorden moeilijker wordt.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Polyvalente zaal Bibliotheek Zemst

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Z Z

Werkdag Rogaarden: bosbeheer

In de loofbosbestanden kappen we Amerikaanse Vogelkers om plaats te maken voor een gevarieerd bos.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Rogaarden

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

Bezoekerscentra in de buurt

TOP