Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Kastanjebos

Herent Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het voorjaar bedekt een uitbundig bloementapijt het Kastanjebos. Bosanemonen kleuren het bos, bijgestaan door eenbes, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Enkele weken later verspreidt de daslook een sterke uiengeur. Wandelen doe je er natuurlijk het hele jaar, want elk seizoen heeft iets te bieden. Het Kastanjebos maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Koebos

Bierbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, later gevolgd door de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Plantsoenbos

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt heeft in het Plantsoenbos in Tildonk (Haacht) een eerste perceel aangekocht. Op termijn wensen we nog verder aan te kopen zodat het gebied kan groeien. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Rotte Gaten

Kortenberg Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, vlakbij Meerbeek. Je kan hier genieten van prachtige voorjaarsflora en op zoek gaan naar de ijsvogel! Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Ter Neppen

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Weterbeek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Billekensberg

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De kern van de Billekensberg in Everberg is een oud hakhoutbosje met o.a. salomonszegel, gevlekte aronskelk en bosanemoon. Rond deze kern is een jonge boomaanplant met open ruigtes.

Doode Bemde

Neerijse Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de Doode Bemde kan je wandelen langs de natuurlijk meanderende Dijle. Vlakbij Leuven gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. Wie weet vind je de sporen van de bever. De wandelroutes nemen je door meer dan 250 hectaren natuurgebied. Het is een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten.

Groene Vallei: Silsombos - Kastanjebos- Molenbeekvallei - Steentjesbos - Torfbroek en Hellebos - Rotte Gaten

Kortenberg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant hebben de aftrap gegeven voor het natuurproject 'De Groene Vallei'. Dit wordt een groot natuurpark dat verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo ontstaat een groene ader met moerassen, bossen en weidse landbouwlandschappen in de drukbevolkte driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

Zandgroeve Ganzemans

Neerijse Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Op het Plateau van Duisburg, op de grens tussen de deelgemeenten Leefdaal, Neerijse en Duisburg, rijgt Natuurpunt een aantal kleine natuurgebieden aan elkaar langs de oude trambedding van tram 296. Een van de gebieden is de zandgroeve Ganzemans.

Wijngaardberg

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Wijngaardberg in Rotselaar is een bonte combinatie van wijngaarden, boomgaarden en bos en heide. In alle seizoenen is het er heerlijk wandelen, maar vooral op koude zonnige dagen is het warmere microklimaat op de zuidhelling aangenaam. Een steile klim leidt je naar een uitzichtpunt, van waar je broertje Beninksberg ziet liggen. Voor kinderen is er op de noordhelling een fijn speelbos!

Silsombos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Silsombos, dat zich uitstrekt over Kortenberg en Kampenhout, is een paradijs voor natuurliefhebbers die houden van een stevige wandeling. Als hart van de vallei rond de Weesbeek, is het Silsombos is een mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar verstrengeld zijn. De Zwarte Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, speelt daarin de hoofdrol. De bosorchissen, die in juni bloeien, vormen samen met de andere orchideeënsoorten het kleurrijke uithangbord van het gebied. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Oude Trambedding

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vele jaren geleden pufte een oud stoomtrammetje door velden en bossen om zich moeizaam een weg te banen naar het plateau van Duisburg. Het was een stevige klim en de straffe verhalen over de tram die het net niet haalde of in de sneeuw bleef steken, zijn legendarisch en behoren tot het cultureel erfgoed van Duisburg. Op een dag viel het trammetje echter stil, voorgoed, want niet meer rendabel en de tramlijn werd een groen en stil lint in het landschap. Nu, bijna een halve eeuw later, ligt de trambedding er nog steeds. De bedding is omringd door een landschap dat zeer rijk is aan kleine landschapselementen: De afwezigheid van bebouwing, de prachtige vergezichten en de ongekende rust geven maken dit gebied zonder meer uniek.

Antitankgracht - Haachts Broek

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek liggen in Haacht. Met zijn rijke loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen.

De Spicht

Lubbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en temidden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Je kan hier heerlijk wandelen langs een middeleeuwse motte en in de zomer prachtig bloeiende hooilanden.

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Hagelandse Vallei

Holsbeek Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Twaalf Apostelenbos

Tervuren Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Twaalf Apostelenbos in Vossem ligt langs de Voer, een zijriviertje van de Dijle. Het dankt zijn naam aan een Brusselse godshuis. Langs beide valleiflanken borrelt kwelwater op en dat baant zich een weg naar de Voer.

Laekdal

Haacht Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak. De Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 krijgt de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd. Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Laak herstellen, zodat de Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt.

Snoekengracht

Boutersem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Zegbroek

Tremelo Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het  eerste eigen erkende reservaat. Het is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer, gelegen in de Demervallei op de grens met Keerbergen en begrensd door de Dijle en de Laak. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Torfbroek en Hellebos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Torfbroek en Hellebos zijn twee heel verschillende gebieden op wandelafstand van elkaar. Het Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met bijzondere planten, het Hellebos is een waardevol oud bos. De twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de Haachtsesteenweg (N21). Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Vorsdonkbos - Turfputten

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist. Zoek ook zeker de reigernesten in de bomen langs de Wipstraat.

Kruisheide

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Boortmeerbeeks Broek

Bonheiden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Boortmeerbeeks Broek is een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige hoogtes. Het is een waterrijk gebied, met veel sloten, beken en poelen. In sommige periodes van het jaar is het gebied dan ook niet toegankelijk zonder laarzen.

Molenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenberg is een klein natuurgebied, met een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het centrum van Betekom. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen.

Pommelsven

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Meldertbos

Hoegaarden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Wandelen in Hoegaarden kan in het natuurgebied Meldertbos. Dit is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen. Wie weet kruist een ringslang wel je pad. Of speur in de herfst naar de zeldzame rode kelkzwam!

Mene-Jordaanvallei

Boutersem Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Hoegaarden heeft niet alleen zijn Witte om trots op te zijn, maar ook bijzondere planten en dieren die in Vlaanderen nauwelijks voorkomen. Plaatsnamen zoals China, Egypte en Babelom brengen je hier in andere sferen. Door het uitzonderlijk mooie landschap behoort de Mene-Jordaanvallei tot de interessantste wandelgebieden van Vlaanderen.

Balenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Balenberg is een geïsoleerde heuvel in Baal, een deelgemeente van Tremelo. Het is een kleine, toch duidelijke getuigenheuvel in het relatief vlakke omliggende Zuid-Kempense landschap.

Steentjesbos

Boortmeerbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Samen met het Schiplakenbos, het Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemee

Natuureilandjes van Zaventem

Zaventem Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Natuureilandjes van Zaventem is een verzameling kleinere gebieden in Zaventem. Het natuurgebied is een mooi voorbeeld van hoe natuur en stad samen kunnen gaan. De ligging van de gebieden zorgt voor veel afwisseling: kleurrijke bloemenweiden, landbouw en holle wegen bieden voor elk wat wils.

IJsebroeken

Huldenberg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Speelhoven

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Speelhoven is een mooi heuvelend gebied in Aarschot. Lang geleden stichten de heren van Schoonhoven ter plaatse een hoeve die vandaag de oudste is van Aarschot. De eigenaars van deze hoeve hebben altijd goed zorg gedragen voor de omgeving. Omdat er ook mooie natuur ligt in Speelhoven heeft onze vereniging met akkoord van de eigenaars, besloten hiervoor haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Bolloheide

Heist-op-den-Berg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Picknick op de Koeheide

Vorig jaar hebben we op de Koeheide onze nieuwe hoogstamboomgaard ingehuldigd.

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Bertemse Heideweg (boomgaard links van de weg)

Z Z

Erfgoeddag: Kiezen voor natuur en erfgoed, meldert, Hoegaarden

Kom kennis maken met het herstelproject in het historisch park Meldertbos, Meldert (Hoegaarden)

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant, Gemeente Hoegaarden, Sint-Janscollege

Waar: Hoegaarden, Sint-Janscollege, kasteel van Meldert

Z Z

Erfgoeddag : ‘Kiezen’ in het Krankhoevebos

Tijdens de Erfgoeddag kom je in het Krankhoevebos heel wat te weten over het thema ‘kiezen’ in de natuur. Aan verschillende infostandjes krijg je uitleg over hoe planten en dieren keuzes maken.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Bonheiden, Krankhoeve

Z Z

4-seizoenenwandeling: lentewandeling in de Hagelandse Vallei

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Z Z

Natuurwandeling "Op zoek naar de "Hogebeek" in Winksele Groene Vallei

Zondag   22 april   2018

Natuurwandeling “Op zoek naar de Hogebeek” op 22 april 2018

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Winksele, Warotzaal

W W

Floraexcursie Gasthuisbos

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Tienen, kerk Sint Margriete Houtem

D D

Lezing: Vogeltrek, een mysterie ontrafeld (Vilvoorde)

In deze voordracht worden we op een onderhoudende manier ingewijd in een van de boeiendste natuurfenomenen: het wonder van de vogeltrek.

Wie: Natuurpunt CVN, Seniorenvereniging Grijze Geuzen

Waar: Vilvoorde, Vrijzinnig Huis

Z Z

Wandeling GMB

Wandeling nog verder uit te werken

Wie: Natuurpunt Affligem-Liedekerke

Waar: ????, ?

Z Z

Visiewandeling Reutenbeek

In het gehucht Reutenbeek ligt, op de grens met Wallonië, een kleine maar vrij gave vallei die deel uitmaakt van het open agrarisch landschap met geïsoleerde bossen en

Wie: Natuurpunt Druivenstreek

Waar: Overijse, kruispunt Bergstraat met de Reutenbeek

D D

Gezinshappening in het Mechels Broek Op reis door de tijd…

Geniet volop van live acts op de mooiste plekjes in het Mechels Broek en laat je langs het wandelpad verrassen door boeiende verhalen over de geschiedenis van de omgeving van het gebied.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

D D

Infoavond: een groendak, iets voor jou?

Natuurpunt Mechels Rivierengebied organiseert samen met Groendak-Antwerpen een groepsaankoop groene daken 

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Groendak-Antwerpen

Waar: Muizen-Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Nachtegalenwandeling met ontbijt

Ontiegelijk vroeg uit bed, maar het loont meer dan de moeite. Bij het krieken van de dag zingen vogels immers volop en zeker de nachtegaal is dan heel actief.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Natuurbeheerdag Grote Vijver Klein Boom

Natuurpunt De Putter organiseert een werkmoment in Grote Vijver Klein Boom. Wil je eens mee de handen uit de mouwen steken? Welkom in het team!

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: PUTTE, Grote Vijver Klein Boom, ingang naast sporthal GC Klein Boom

Z Z

Ochtendwandeling langs de Laak

Ochtendstond heeft goud in de mond! Dat geldt zeker in onze natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

Z Z

Buitengewoon Feest

Natuurpunt Haacht viert feest!

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Site 'Heerlyckheid van Roost'

Z Z

Schapentocht voor kinderen in de Groene Vallei

Zondag  6 mei 2018

Wie: Natuurpunt Herent, Brecht Laukens

Waar: Veltem-Beisem, Hoek Groenstraat-Ellestraat

Z Z

Focusactiviteit NPOB: Orchideeënwandeling Snoekengracht Vertrijk (Boutersem)

Duo-activiteit met de orchideeënwandeling in het Aardgat op 5 mei 2018

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Boutersem, Ingang gebied tgo NMBS-station Vertrijk

Z Z

Culinaire kruidenwandeling Kloosterbos

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Z Z

Opendeur Retentiebekken Voordonkse Plassen

 

 Na zware regenval werd telkens weer de dorpskern Grasheide en weidse omgeving getroffen.

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: Putte, Retentiebekken Voordonkse Plassen

D D

Midweekwandeling: bloemenpracht en een boeiend dierenleven in Vorsdonkbroek.

In het Vorsdonkbos wisselen verschllende biotopen elkaar af: broekbossen, bossen op een donk, natte graslanden met bomkraters, trilveen...

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Gelrode, Aan het spoorwegtunneltje in Gelrode

D D

Op wandel met het 5e leerjaar van GBS De Fonkel

Foto MaViSt - Drie Kastelenstraat Peutie

Wie: Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel, GBS De Fonkel

Waar: Machelen, Aan het poeltje in Floordambos (einde van de Ravaartstraat)

Z Z

Focusactiviteit NPOB: Vergeten (vallei)parels in Bierbeek. De Bierbeekse Vallei

Natuurpunt heeft binnen de Bierbeekse valleien een reeks natuurreservaten in uitbouw en hoopt die te kunnen versterken.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Bierbeek, Schotteshof

Z Z

Bushcraft (Kumtich)

Op 13 mei 2018 staat er bushcraft op het programma.  De activiteit richt zich specifiek tot kinderen van 8 tot 14 jaar

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Kumtich

Waar: Kumtich, hoek Vroonhof en

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "De Spicht"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Lubbeek, Hoek Kareelovenweg - Spicht

V V

Vrijwilligersopleiding: Vleermuizen voor vleermuisgidsen (Muizen)

De eerste avond is de theoretische uitleg over vleermuizen. Deze les vindt plaats op vrijdag 18 mei van 19u30 tot 22u30.

Wie: Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

Vroege vogelwandeling in de Hagelandse Vallei

Jaarlijkse vroege vogelwandeling in Dunbergbroek en Kloosterbos, delen van de Hagelandse vallei.

Start om 7u00 aan de voetbalkantine van VK Holsbeek.

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Parking voetbalkantine VK Holsbeek

Z Z

Ochtendwandeling met ontbijt

 

Graag inschrijven voor 17 mei, dan kunnen we op tijd het nodige lekkers bestellen. 

Bij nat weer zijn laarzen aangewezen voor de avontuurlijke tocht door de Landonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Herselt, Schuur Langdonken

Z Z

Opening seizoen De Gors

Opening seizoen en officiële inhuldiging van de inrichtingswerken van Natuur.huis De Gors met muziek en ezeltochten.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, Natuur.Huis De Gors

Z Z

Reservaatsexcursie

Met de conservator van het natuurgebied Wijngaardberg op stap.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Parking Wezemaalplein

D D

Steenuilentocht

De Steenuil houdt van kleinschalige landschappen: begraasde weilanden met houtkanten en knotwilgen of fruitbomen.

Wie: Natuurpunt Druivenstreek, Steenuilenwerkgroep Dijleland

Waar: Neerijse, Parking Donkerstraat in Neerijse

W W

Floraexcursie Vorsdonkbroek

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Aarschot, oud-station Gelrode

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie en monitoring.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werken met de zeis in de Raam

Hooilandbeheer met de zeis, maaien en afvoeren van een bloemrijk hooiland in het mooiste moerasje van Begijnendijk.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, De Raam

Z Z

13de Vorsdonkloop in Vorsdonkbos-Turfputten

Dit jaar gaat de 13de editie van de Vorsdonkloop door. Op 14u30  is er de orchideeënwandeling door het natuurgebied.

Wie: Natuurpunt Aarschot, Turnclub Gezwind en Lenig Gelrode

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

Focusactiviteit NPOB: Fietstocht langs Glabbeekse natuurgebieden

We fietsen op een rustig tempo langs enkele van de mooiste wegjes en plekjes in Glabbeek.

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Glabbeek, Het Windmoleke

Z Z

Focusactiviteit NPOB: De Dijle Levend door Leuven

‘De Dijle Levend door Leuven Special’, het is al een stevige traditie ieder jaar rond eind mei. Natuurpunt

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant, Leuvens Historisch Genootschap, Werkgroep Natuur en erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Leuven, Kasteel van Arenberg aan de brug over de Dijle (Heverlee)

Z Z

In het spoor van de Cross

Tijdens de wandeling om en rondom de Balenberg kom je meer te weten over deze laatste Hagelandse getuigenheuvels.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Baal, Sint-Annakerk, de kerk van Baal

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Vorsdonk"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Gelrode, Turfputten Gelrode

V V

Torenvalken ringen

Enige jaren geleden waren torenvalken de meest voorkomende roofvogels in onze omgeving.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, 18:45: kerk van Weerde

Z Z

Werkdag De Zeyp Attenrode

 

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Glabbeek-Attenrode, Kruispunt Doelaagstraat-Heirbaan Glabbeek-Attenrode

Z Z

Daguitstap naar Natuurhuis Panneweel in Sint-Gillis-Waas

De Panneweel ligt in de schaduw van de kerncentrale. Het is een snoer van kleine en grote plassen, rietvelden en bosjes.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

Z Z

De wilde kruiden van de Koeheide

Ook dit jaar begeleiden, Martine en Myriam, de wilde kruidenwandeling op de Koeheide, waar ze je laten kennis maken met de wondere en magische wereld van de wilde kruiden.

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, kruispunt Oude Baan en Bertemse Heideweg

Z Z

Walk for Nature Groene Vallei

Walk for Nature Groene Vallei

Erps-Kwerps, 3 juni 2018

 

Programma:

Voormiddag

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallei

Z Z

Wandeling Mechels Broek

De lente neigt al naar de zomer.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Trillen op het veen - Wandeling in het zegbroek

Het Zegbroek is een vochtige, verveende meander van de Demer met enkele turfputten. Je kan er een vrij zeldzaam natuurfenomeen waarnemen: trilveen.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

D D

Werkavond natuurgebied Rozendaalbeekvallei

We gaan het wandelpad onderhouden.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, natuurgebied Rozendaalbeekvallei

D D

Kesselberg Midweekwandeling

De Kesselberg is een natuurgebied in eigendom van en beheerd door de Stad Leuven.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, carpoolparking

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Graslanden"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Houwaart, Hoek Zonnedrieslaan met Sint-Annastraat

Z Z

werkdag Weterbeek

Om een bloemenrijk hooiland te krijgen moet je maaien, 2x per jaar, om de bodem te verschralen en zeldzame planten kansen te geven.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, Weterbeekstraat thv brugje over de beek.

Z Z

Werkdagen Koeheide 2018

werkdag op de Koeheide

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

Z Z

Werkdag Demerbeemden: maaibeheer

Hooilandbeheer van de weide Dons en het vijverke.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Demerbeemden

Z Z

Vuurvliegjeswandeling

Lichtjes in de berm van de Spoorwegzate. Bestaan ze echt, de dwaallichtjes? Wil je dat weten, kom dan af. Een natuurpuntgids zal je alles uit de doeken doen over deze mysterieuze wezentjes....

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen, De Tuinen van Servaas en Dorothée vzw

Waar: Hoegaarden, Kapel van Rommersom

Z Z

WATERBEESTJES ZOEKEN

Gezond water zit vol leven. Er wordt tijdens de activiteit begonnen met het vangen en op naam brengen van de verschillende diertjes.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

Z Z

Wandeling 'Het verborgen leven van insecten'

We gaan op zoek naar insecten in het natuurgebied en bekijken hoe ze leven, wat hun voedsel is, waarom ze belangrijk zijn, enz. Wil je meer te ween komen over insecten, wandel dan zeker mee.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

D D

Plantentocht in de percelen van het RUP Oostmalsesteenweg te Emblem

In dit gebied zijn een aantal percelen opgekocht en gesaneerd. Er bevindt zich een waardevol trilveen waar onder meer Moerasvaren voorkomt. We gaan een kijkje nemen.

Laarzen aanbevolen.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Emblem, Parking Trendy Decor

Z Z

Werkdag Koebos

Werken in de Koebos loont! Sinds we jaren geleden het maaibeheer opstartten hebben zich al verschillende zeldzame planten gevestigd.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, Gravenveldstraat, zijstraat Tiense steenweg, to Kerselarenlaan Lovenjoel

Z Z

Daguitstap Silsombos en Torfbroek

Silsombos en Torfbroek maken beide deel uit van de Groene Vallei tussen Brussel, Mechelen en Leuven. Ze worden gekenmerkt door een uitzonderlijke vegetatie met o.m. heel wat orchideeën.

Wie: Natuurpunt Boven-Dender

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallie

Z Z

4-seizoenenwandeling: zomerwandeling in en rond Nieuwrode

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Kerk te Nieuwrode

W W

Floraexcursie Rodebos en Laanvallei

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Overijse, Sint-Michielskerk Terlanen

Z Z

beheerswerken Molenbeekvallei

Zaterdag 30  juni 2018

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Veltem-Beisem, kerk Beisem

Z Z

Werkdag Aardgat Tienen

Het Aardgat is ook een van onze topgebieden met een keur aan zeldzame soorten  zoals brede orchis, bosorchis, addertong...die we tijdens de werkdag kunnen bekijken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen, Ter plaatse einde Grijpenwegstraat

Z Z

Big Jump Tienen

Dit jaar is het de 7de keer dat we samen in de Tiense Grote Gete springen voor zuiver water in al onze waterlopen.

Er is ook een vlottenrace voor kinderen.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: tienen, brug Grote Gete

V V

Werkgroep Natuurstudie NACHTVLINDERS

Vlinders…en je gedachten gaan spontaan naar zonovergoten bloemenvelden waar deze beestjes vrolijk rondfladderen.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werkdag Rozendaalbeekvallei

Het reservaat omvat oa  natte graslanden. Overal kwelt er immers grondwater omhoog.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen- Vissenaken, Percelen langs de Metselstraat Vissenaken

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Ramsel Herselt, aan de schuur

D D

Gevel en Dijle, midweekwandeling

Elke 2de dinsdag wandelen we door een natuurgebied in de buurt. Ook bij regenweer gaan we op stap. We spreken meestal af van 9 u. tot 11.30 u., in de zomermaanden van 19 tot 21 u.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, Kleine parking ANB

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Beninksberg"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Wezemaal, Parking op de hoek Blauwmolenstraat - Klein Vlasselaar (Wezemaal)

Z Z

Werkdag Snoekegracht Boutersem

De Snoekegracht is al in beheer sedert 1973, een van de oudste reservaten in de streek. De jaarlijkse zomerwerkdag is een gezellige bedoening.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Vertrijk Boutersem, ingang gebied aan NMBS station Vertrijk

Z Z

Werkdag Rogaarden: maaibeheer rond de poelen

We maaien de nieuwe en oude poelen in het kersverse natuurgebied De Rogaarden, waar de natuur mooi herstelt na de opkuis van de oude boomkwekerij.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, De Rogaarden

W W

Floraexcursie De Spicht

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Lubbeek, Gemeentenhuis Lubbeek

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

Volop zomer. Bloemen en grassen in volle glorie of al uitgebloeid en zaadvormend. Tijd van sprinkhaan- en krekelconcerten. Poelen boordevol waterleven.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werkweekend met picknick in Vorsdonkbos-Turfputten

Jaarlijks werkweekend eind juli in natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang

Z Z

werkdag Mene-Jordaan

Jaarlijkse grote werkdag afdeling Velpe-Mene : maaisel afdragen met berries en motoculteur. 

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Meldert Hoegaarden, Molenstraat Meldert Hoegaarden

Z Z

Werkdag Zwartebos

De afdeling Velpe-Mene , kern Bierbeek, beheert dit natuurgebied dat eigendom is van de gemeente al meer dan20jaar.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, ingang gebied Zwartehoekstraat tegenover huis nr 12A

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Z Z

Pimpernelwandeling

De grote pimpernel, het plantje met de bloedrode eivormige bloem, we zijn er fier op, want het is zeldzaam. Het komt in Vlaanderen enkel voor in onze regio en hoog in de Kempen.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Hoek

Z Z

Bos- en heidewandeling op de Bolloheide

Maak kennis met het eerste erkende natuurreservaat van Tremelo! De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijke heidegebied dat zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Grootlo (Schriek), Heilige Naam Jezuskerk, De kerk van Grootlo

D D

Beninksberg midweekwandeling

De Beninksberg is één van de mooiste voorbeelden van de voor het Hageland typische ijzerzandsteenheuvels of Diestiaanheuvels.

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, parking ANB

Z Z

Beversafari

De bever is terug in Tienen en dit op een boogscheut van het stadscentrum. We gaan op zoek naar de bever en komen meer te weten over zijn leefgebied- en wijze.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: tienen, Parking Smatch

W W

Floraexcursie Goor-Asbroek

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Westmeerbeek, Sint-Michielskerk Westmeerbeek

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

Volop zomer. Bloemen en grassen in volle glorie of al uitgebloeid en zaadvormend. Tijd van sprinkhaan- en krekelconcerten. Poelen boordevol waterleven.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Op het einde van de wereld rechts af... fietstocht langs bonkige wegen.

Op het einde van de wereld rechts af
Fietstocht langs bonkige wegen.
 
Tro bro Léon in Bretange,  Strade bianche in Tosca

Wie: Werkgroep natuur en erfgoed natuurpunt Oost Brabant, Gestoord genootschap

Waar: Hoegaarden, Houtmarkt

Z Z

Werkdag afdeling Velpe-Mene in Meldertbos

In Meldertbos wordt een gedeelte van het natuurgebied jaarlijks gemaaid en afgevoerd en daarvoor kunnen we helpende handen gebruiken.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden-Meldert, poort Meldertbos

Z Z

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Dunbergbroek"

Exacte plaats van afspraak nog te bepalen

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Wezemaal, Exacte plaats van afspraak nog te bepalen

V V

WANDELING MUIZEN EN VLEERMUIZEN

Natuurpunters gaan wandelen op de niet-standaard momenten van de dag. We gaan dan ook op zoek naar beestjes, die je niet 'gewoon' tegenkomt.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Hooilandbeheer Kaubergbroek en Meiveld in de Rosdel

De Rosdel is 60 Ha groot en het grootste gedeelte wordt door landbouwers gehooid of door koeien begraasd.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Hoegaarden-Meldert, Aan de kerk van l'Ecluse/Sluizen neem je de rue d'Hougaerde.Je neemt de tweede straat links(Nerm) en volgt die tot op een T. Daar neem je rechts tot aan een bocht van 90°. 200 m verder ben je er.

Z Z

Werkdag Molenberg: maaibeheer

Maaien en afvoeren van het maaisel van de zichtassen op Betekom.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Molenberg

Z Z

Bes'te herfsttocht

Gids Bes neemt je mee voor de mooiste kleuren van het Haachtse Broek

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Wespelaar, Parking Sporthal 'Den Dijk'

Z Z

Wandeling in de Langdonken

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Herselt, schuur Langdonken

Z Z

Focusactiviteit: Trillen op het veen i.s.m. Pasar, Tremelo

Wandeling in het Zegbroek in samenwerking met Pasar, Tremelo.

Wie: Natuurpunt Tremelo, Pasar

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

Z Z

Werkdag Wijtbroek Tienen

Het Wijtbroek bestaat uit natte weiden, omgeven door een meidoornhaag en is  naast een oud bos gelegen.

Hier kiezen we voor meer ruige natuur ; daarom wordt er alleen in ’t najaar ge.

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen-Oorbeek, veldweg langs E40 in Hoksem. Als je van Hoksem komt neem je de St Jansstraat tot je onder de E40 door rijdt. Daar de eerste veldweg links. Volg die tot aan het reservaat, 300m verder

Z Z

Veggie eetdag

Opgelet andere datum & locatie

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Don Bosco Haacht

D D

Excursie Plantenwerkgroep Holsbeek "Blauwe knoop graslanen"

Zie ook plantenwerkgroep.blogspot.be

Inschrijving via plantenwerkgroep_holsbeek@telenet.be

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Parking Kasteel van Horst

Z Z

Dag van de Molenberg

Benefietdag en dorpsfeest ten voordele van de restauratie van de Betekomse Molenruïne.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, Aan de molenruïne

W W

Paddenstoelen in de praktijk (Weerde)

In een kleine groep actief paddenstoelen ontdekken, bewonderen en op naam brengen onder begeleiding van Hans Vermeulen, paddenstoelenexpert van Natuurpunt CVN.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde (verplaatsing naar bos in omgeving)

Z Z

Werkgroep Natuurstudie Op zoek naar paddenstoelen

Herfst. De ochtend is net wakker. De dauw ligt nog op het gras of parelt in de spinnenwebben…hét moment om naar het bos te trekken en paddenstoelen te zoeken.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

Bezoekerscentra in de buurt

TOP