Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Kastanjebos

Herent Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het voorjaar bedekt een uitbundig bloementapijt het Kastanjebos. Bosanemonen kleuren het bos, bijgestaan door eenbes, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Enkele weken later verspreidt de daslook een sterke uiengeur. Wandelen doe je er natuurlijk het hele jaar, want elk seizoen heeft iets te bieden. Het Kastanjebos maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Koebos

Bierbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met moerasspirea, pinksterbloem en koekoeksbloem. In de lente kleuren speenkruid en bosanemoon het bos, later gevolgd door de salomonszegel, de keverorchis en de breedbladige wespenorchis.

Plantsoenbos

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt heeft in het Plantsoenbos in Tildonk (Haacht) een eerste perceel aangekocht. Op termijn wensen we nog verder aan te kopen zodat het gebied kan groeien. Via een aangepast beheer kan de natuurwaarde vergroot worden. Zowel de natuur als de bevolking van Tildonk zullen er wel bij varen.

Rotte Gaten

Kortenberg Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, vlakbij Meerbeek. Je kan hier genieten van prachtige voorjaarsflora en op zoek gaan naar de ijsvogel! Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Ter Neppen

Haacht Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Weterbeek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Billekensberg

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De kern van de Billekensberg in Everberg is een oud hakhoutbosje met o.a. salomonszegel, gevlekte aronskelk en bosanemoon. Rond deze kern is een jonge boomaanplant met open ruigtes.

Doode Bemde

Neerijse Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de Doode Bemde kan je wandelen langs de natuurlijk meanderende Dijle. Vlakbij Leuven gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. Wie weet vind je de sporen van de bever. De wandelroutes nemen je door meer dan 250 hectaren natuurgebied. Het is een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten.

Groene Vallei: Silsombos - Kastanjebos- Molenbeekvallei - Steentjesbos - Torfbroek en Hellebos - Rotte Gaten

Kortenberg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant hebben de aftrap gegeven voor het natuurproject 'De Groene Vallei'. Dit wordt een groot natuurpark dat verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo ontstaat een groene ader met moerassen, bossen en weidse landbouwlandschappen in de drukbevolkte driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

Zandgroeve Ganzemans

Neerijse Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Op het Plateau van Duisburg, op de grens tussen de deelgemeenten Leefdaal, Neerijse en Duisburg, rijgt Natuurpunt een aantal kleine natuurgebieden aan elkaar langs de oude trambedding van tram 296. Een van de gebieden is de zandgroeve Ganzemans.

Wijngaardberg

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Wijngaardberg in Rotselaar is een bonte combinatie van wijngaarden, boomgaarden en bos en heide. In alle seizoenen is het er heerlijk wandelen, maar vooral op koude zonnige dagen is het warmere microklimaat op de zuidhelling aangenaam. Een steile klim leidt je naar een uitzichtpunt, van waar je broertje Beninksberg ziet liggen. Voor kinderen is er op de noordhelling een fijn speelbos!

Silsombos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Silsombos, dat zich uitstrekt over Kortenberg en Kampenhout, is een paradijs voor natuurliefhebbers die houden van een stevige wandeling. Als hart van de vallei rond de Weesbeek, is het Silsombos is een mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar verstrengeld zijn. De Zwarte Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, speelt daarin de hoofdrol. De bosorchissen, die in juni bloeien, vormen samen met de andere orchideeënsoorten het kleurrijke uithangbord van het gebied. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Oude Trambedding

Bertem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vele jaren geleden pufte een oud stoomtrammetje door velden en bossen om zich moeizaam een weg te banen naar het plateau van Duisburg. Het was een stevige klim en de straffe verhalen over de tram die het net niet haalde of in de sneeuw bleef steken, zijn legendarisch en behoren tot het cultureel erfgoed van Duisburg. Op een dag viel het trammetje echter stil, voorgoed, want niet meer rendabel en de tramlijn werd een groen en stil lint in het landschap. Nu, bijna een halve eeuw later, ligt de trambedding er nog steeds. De bedding is omringd door een landschap dat zeer rijk is aan kleine landschapselementen: De afwezigheid van bebouwing, de prachtige vergezichten en de ongekende rust geven maken dit gebied zonder meer uniek.

Antitankgracht - Haachts Broek

Haacht Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek liggen in Haacht. Met zijn rijke loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan verdwalen.

De Spicht

Lubbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en temidden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Je kan hier heerlijk wandelen langs een middeleeuwse motte en in de zomer prachtig bloeiende hooilanden.

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Hagelandse Vallei

Holsbeek Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Twaalf Apostelenbos

Tervuren Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Twaalf Apostelenbos in Vossem ligt langs de Voer, een zijriviertje van de Dijle. Het dankt zijn naam aan een Brusselse godshuis. Langs beide valleiflanken borrelt kwelwater op en dat baant zich een weg naar de Voer.

Laekdal

Tremelo Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak. De Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 krijgt de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd. Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Laak herstellen, zodat de Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt.

Snoekengracht

Boutersem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Zegbroek

Tremelo Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het  eerste eigen erkende reservaat. Het is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer, gelegen in de Demervallei op de grens met Keerbergen en begrensd door de Dijle en de Laak. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Torfbroek en Hellebos

Kampenhout Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Torfbroek en Hellebos zijn twee heel verschillende gebieden op wandelafstand van elkaar. Het Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met bijzondere planten, het Hellebos is een waardevol oud bos. De twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de Haachtsesteenweg (N21). Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Vorsdonkbos - Turfputten

Aarschot Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist. Zoek ook zeker de reigernesten in de bomen langs de Wipstraat.

Kruisheide

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Boortmeerbeeks Broek

Bonheiden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Boortmeerbeeks Broek is een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige hoogtes. Het is een waterrijk gebied, met veel sloten, beken en poelen. In sommige periodes van het jaar is het gebied dan ook niet toegankelijk zonder laarzen.

Molenberg

Begijnendijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenberg is een klein natuurgebied, met een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het centrum van Betekom. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen.

Pommelsven

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Meldertbos

Hoegaarden Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Wandelen in Hoegaarden kan in het natuurgebied Meldertbos. Dit is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen. Wie weet kruist een ringslang wel je pad. Of speur in de herfst naar de zeldzame rode kelkzwam!

Mene-Jordaanvallei

Boutersem Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Hoegaarden heeft niet alleen zijn Witte om trots op te zijn, maar ook bijzondere planten en dieren die in Vlaanderen nauwelijks voorkomen. Plaatsnamen zoals China, Egypte en Babelom brengen je hier in andere sferen. Door het uitzonderlijk mooie landschap behoort de Mene-Jordaanvallei tot de interessantste wandelgebieden van Vlaanderen.

Balenberg

Tremelo Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Balenberg is een geïsoleerde heuvel in Baal, een deelgemeente van Tremelo. Het is een kleine, toch duidelijke getuigenheuvel in het relatief vlakke omliggende Zuid-Kempense landschap.

Steentjesbos

Boortmeerbeek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Samen met het Schiplakenbos, het Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemee

Natuureilandjes van Zaventem

Zaventem Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Natuureilandjes van Zaventem is een verzameling kleinere gebieden in Zaventem. Het natuurgebied is een mooi voorbeeld van hoe natuur en stad samen kunnen gaan. De ligging van de gebieden zorgt voor veel afwisseling: kleurrijke bloemenweiden, landbouw en holle wegen bieden voor elk wat wils.

IJsebroeken

Huldenberg Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Bolloheide

Tremelo Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Activiteiten in de buurt

Beheerdag Koeheide 2019

Beheerdag op de Koeheide

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Koeheide

natuurbeheer Wijngaardberg

We helpen de natuur om een parel van biodiversiteit te worden.

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, parking tegenover het kerkhof

Cursus kettingzaag module 1

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in je eigen tuin.

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Beheer, Inverde

Waar: Kortenberg, Bezoekerscentrum Groene Vallei

beheerswerken in natuurgebied

Aanleggen van takkenrillen in de buurt van het groot hooiland in de Molenbeekvallei.

We spreken af aan het knuppelpad einde kerkstraat in Beisem (voorbij het kerkje).

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Veltem-Beisem, aan het knuppelpad

Winterwerkdag Zwartebos

De afdeling Velpe-Mene , kern Bierbeek, beheert dit natuurgebied dat eigendom is van de gemeente al meer dan 20 jaar.

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek, Natuurpunt Bierbeek

Waar: Bierbeek, ingang gebied Zwartehoekstraat tegenover huis nr 12A

Winterwandeling

We gaan wandelen bij vriesweer van de Kalvenne naar de Laekvallei met gids Bruno en daarna ontdooien we rond een vuurkorf met een lekkere warme drank, glühwein en heerlijke pannenkoeken.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Gemeentehuis Tremelo

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor beginners (Bierbeek)

Natuurpunt Bierbeek organiseert in s

Wanneer: Maandag 18 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Bierbeek, CC De Velpe

Warme winteravond in 't Dijleland : De geologie en gesteenten van het Dijleland

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 19 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Natuurpunt Lubbeek BOOMT! Lokale algemene ledenvergadering

Gemeentelijke feestzaal Santro – Tiensesteenweg 61 (tegenover kerk) in 3211 Binkom

Wanneer: Vrijdag 22 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Binkom, Feestzaal Santro

Nieuwjaarsreceptie NP afdeling Bertem

We stellen onze werking en onze plannen kort voor en heffen het glas met de aanwezige leden op het nieuwe jaar.

Wanneer: Vrijdag 22 februari 2019

Wie: Natuurpunt Bertem

Waar: Bertem, Gemeentehuis Bertem - zaal De Vleugt

Opstelling paddenoverzet

Locatie: Kruising Kareelovenweg/Spicht ter hoogte van ingang natuurgebied De Spicht

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Kruising Kareelovenweg Spicht

werkdag Rozendaalbeekvallei

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, natuur.huis De Gors

Werkgroep Natuurstudie OP ZOEK NAAR WATERVOGELS of MOSSEN

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie van watervogels. 

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een waterplas)

natuur.gebied Rozendaalbeekvallei

Winterse werkdag in de rozendaalbeekvallei en het natuurhuis De Gors

 

 

 

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen- Vissenaken, Natuur.huis De Gors

Info avond en opleiding Vlaams Steenuilenproject 2020

Twintig jaar geleden gingen enthousiaste vrijwilligers op pad om Vlaanderens kleinste uiltje te inventariseren.

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Steenuilenwerkgroep

Waar: lubbeek, Feestzaal Santro

Mee het Torfbroek beheren

Heb je eens zin in een andere vorm van natuurbeveling?  Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, parking gewezen vissersclub 'Torfbroeckvrienden'

Run For Nature (11km)

Geef onze afdeling extra zuurstof door je de longen uit het lijf te komen lopen op een recreatieve Natuurpuntloop van 11km en geniet op een sportieve manier van onze prachtige Bened

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, COLOMAplus

Waar: Rijmenam, OC Sint-Maartensberg

Verborgen verleden van de Paddepoel

Ontdek de verborgenstructuren uit het verleden in het landschap.  De Velpe was steeds een belangrijke levensader in het landschap.  We zoeken met de mensen van de werkgroep natuur en erfg

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Tienen, Glabbeek, werkgroep natuur en erfgoed

Waar: Bunsbeek, Kerk Bunsbeek

Floraexcursie omgeving Gobertange

Wanneer: Woensdag 27 februari 2019

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Saint-Remy-Geest-Jodoigne, Église Saint-Remy

Natuurpint 3 - Comedy Night met Arno Moens

Op Natuurpint 3 komt Arno Moens ons verwennen met een stuk uit zijn comedyshow 'De try-out was beter' die in oktober in première gaat in de Arenberg. Een try-out voor 'De try-out was bet

Wanneer: Vrijdag 1 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Werkdag Paddepoel-Middenloop Velpevallei

Wat gaan we doen?

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Glabbeek

Waar: Tienen-Bunsbeek, Walmersumstraat Bunsbeek tegenover huis nr 44

Natuur.fuif Leuven 2019

Zaterdag 2 maart zwaaien we de beentjes los voor het goede doel én het goed gevoel! Dé place to be? De Waaiberg! Kom een dansje placeren voor de plantjes en diertjes in jouw omgeving.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Leuven

Waar: Leuven, De Waaiberg

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Vogelkijkochtenden

Elke woensdagochtend in de maanden maart/april/mei zonder reg

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zaventem

Waar: Zaventem, Hoeve Nothengem

Wandeling met kinderen : Onesie-tocht! De dieren spreken...

Heb je je ooit al wel eens afgevraagd hoe het voelt om als een reiger, mier, Galloway-stier of tijger door het Mechels Broek te dwalen? Dit is jouw kans!

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen - Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

De wondere wereld van Libellen in zuid oost Brabant .Infoavond

De wondere wereld van Libellen welke soorten komen voor en wat kunnen we doen voor libellen.  Veel van de libellen zijn bedreigd en komen voor op de rodelijst, andere libellen zien hun kans do

Wanneer: Donderdag 7 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: bierbeek, cc de borre

Info-avond De wondere wereld van Libellen in zuid oost Brabant

De wondere wereld van Libellen welke soorten komen voor en wat kunnen we doen voor libellen.  Veel van de libellen zijn bedreigd en komen voor op de rodelijst, andere libellen zien hun kans do

Wanneer: Donderdag 7 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, CC de borre

Werkdag Meldertbos: broedhopen maken voor ringslang

In Meldertbos komt al jaren een populatie ringslang voor . Om die te helpen leggen we broedhopen aan en hopen dat de slangen er hun eieren zullen afzetten.

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Hoegaarden

Waar: Hoegaarden-Meldert, poort Meldertbos, onderaan de Bosberg

Mee het Torfbroek beheren

Heb je eens zin in een andere vorm van natuurbeveling?  Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, parking gewezen vissersclub 'Torfbroeckvrienden'

Mens, natuur en Demer, midweekwandeling

De mens, de natuur en de Demer zijn al eeuwen partners, maar soms wil het al eens botsen.

Wanneer: Dinsdag 12 maart 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Rotselaar, parking Sportoase

infoavond over vlinders

Een voordracht over de levenswijze en het voorkomen van dagvlinders in de regio.

Wanneer: Donderdag 14 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: bierbeek, cc de borre

info avond: Dagvlinders in beweging

Een foto en filmvoordracht over dagvlinders in combinatie met een excursie op 1 juni.

Wanneer: Donderdag 14 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, CC de borre

natuurbeheer Wijngaardberg

We helpen de natuur om een parel van biodiversiteit te worden.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, parking tegenover het kerkhof

Vegetarische Eetdag

Vegetarische eetdag Natuurpunt-Herent - 26ste Editie

Waar: in de “Warotzaal” Warotstraat, 3020 Winksele

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Herent

Waar: Winksele, Warotzaal

Amfibiefilie in het Mechels Broek (kinderen 6-10)

Wanneer het vroege voorjaar de scherpste kantjes van de winter heeft afgevijld, staan ze weer paraat: onze padden, kikkers en salamanders.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Warme winteravond in 't Dijleland : Aanleg en beheer van bloemenweiden

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis!

Wanneer: Dinsdag 19 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven

Waar: Heverlee, Deelgemeentehuis Heverlee

Zwerfvuilactie

Op zondag 24 maart 2019 gaan we samen met de gemeente de strijd aan tegen zwerfvuil.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Kampenhout

Mee het Torfbroek beheren

Heb je eens zin in een andere vorm van natuurbeveling?  Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, parking gewezen vissersclub 'Torfbroeckvrienden'

Lentewandeling Mispeldonk

Zin in een mooie lentewandeling op Mispeldonk? De eerste bloemen bloeien en de padden en kikkers zijn volop actief.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt kern Bonheiden

Waar: Rijmenam, Kerk

Mechels Broek ‘Lente in zicht’

Volgens de republikeinse kalender is maart de “Kiemmaand” bij uitstek, de god van de lente die de winter verjaagt.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen (Mechelen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Historische wandeling in Vriezenbroek

Op deze historische wandeling langs de meanders van de Barebeek en de Zenne volgen we eeuwenoude voetwegen, steken voormalige landsgrenzen over en ontdekken we de geschiede

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Hofstade, Parking Zwembad Hofstade Heide

Floraexcursie Hellebos en Steentjesbos

Wanneer: Woensdag 27 maart 2019

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Berg - Kampenhout, Sint-Servatiuskerk

Startactiviteit Plantenwerkgroep Holsbeek

Startactiviteit van het seizoen 2019 van de Plantenwerkgroep Holsbeek.

Online inschrijving aan te raden.

Voor de volledige agenda 2019 raadpleeg plantenwerkgroep.blogspot.be

Wanneer: Donderdag 28 maart 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Bierbeek, Sint-Lambertuskerk

Werkgroep Natuurstudie OP ZOEK NAAR ZANGVOGELS EN LENTEBLOEIERS

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. 

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een gebied in de buurt)

Bomenbrunch ikv bomen voor Luadas en Lubbeek

Voor Natuurpunt Lubbeek wordt 2019 een ‘BOMENJAAR’.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Feestzaal Libbeke

Zomer werkdag Spikdoornveld

Spikdoornveld is een eilandje natuur middenin landbouwgebied, met een schrale bodem. Hier werd een heideterrein hersteld met als gevolg voor de streek unieke soorten zoals

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Glabbeek

Waar: Glabbeek-Attenrode, Kruispunt Heirbaan-Hoefstraat Glabbeek-Attenrode

Bosanemonenwandeling doorheen het Kloosterbroekbos en Dunbergbroek

Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Natuurpint - Degustatieavond Belgische wijnen

Zin in een gezellige les en degustatieavond over Belgische wijnen in ons bezoekerscentrum? Wijnsommelier Frank Steffens wil graag voor Natuurpunt deze avond verzorgen.

Wanneer: Vrijdag 5 april 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Culinaire kruidenwandeling Dunbergbroek

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Sint-Maurus kerk te Holsbeek-dorp

Kesselberg Midweekwandeling

De Kesselberg is een natuurgebied in eigendom van en beheerd door de Stad Leuven.

Wanneer: Dinsdag 9 april 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Kessel-Lo, Parking 2 van het Provinciaal Domein

Kesselberg Midweekwandeling

De Kesselberg is een natuurgebied in eigendom van en beheerd door de Stad Leuven.

Wanneer: Dinsdag 9 april 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Kessel-Lo, Parking 2 van het Provinciaal Domein

Voorjaarsbloeiers in het Koebos

Langs de vallei van de Molenbeek bevinden zich interessante bloemrijke biotopen; valleibossen met voorjaarsbloeiers, verschillende typse natte hooilanden en nieuwe moerasbiotopen gecreeërd door de

Wanneer: Zaterdag 13 april 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Pellenberg, Kasteel de Maurissens

Hagelands ontbijt, 30 jaar paddenpoel,vroege vogelwandeling en wandeling Bunsbeek

Hagelands ontbijtbuffet, vroege vogelwandeling en 30 jaar paddenpoel.

ten voordele van natuur in de Velpevallei

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Glabbeek, PC'ke

Vertelwandeling voor jonge gezinnen

Al wandelend door het Kloosterbos worden verhaaltjes verteld, zintuigen geprikkeld…

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar iedereen is welkom.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Brug over de Winge - Beheerschuur Kloosterbos

LENTEWANDELING SILSOMBOS

 

 

Zaterdag 29 december - 9 u

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde (autodelend naar het Silsombos)

Primulavera in het Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

Genieten van de voorjaarsflora in domein Bergenhof

Aan het einde van de winter of vroeg in het voorjaar zijn in onze rijkere bossen vaak hele bodemoppervlaktes bedekt met het bosanemoontje.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Bekkevoort

Waar: Bekkevoort, Parking kerk Wersbeek

reservaatsexcursie

Het natuurreservaat is steeds in ontwikkeling. Dankzij de niet ophoudend werk van vele vrijwiligers wordt dit steeds groter, mooier, biodiverser....

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Rotselaar

Waar: Wezemaal, Parking

Flirten in 't groen (Ladies Night: comedyvoorstelling met Joeri Cortens)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wanneer: Vrijdag 19 april 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Cursus: Dagvlinders (Lubbeek)

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders?

Wanneer: Zaterdag 20 april 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Zaal Santro, tegenover de kerk

Floraexcursie Park Arenberg

Wanneer: Woensdag 24 april 2019

Wie: Plantenwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Oud-Heverlee, Ingang Arenbergpark

Cursus: Eetbare en giftige planten (Muizen)

De mens is een nieuwsgierig wezen.

Wanneer: Donderdag 25 april 2019

Wie: Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Natuurpunt CVN

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Werkgroep Natuurstudie ZANGVOGELINVENTARISATIE

Natuurpunt Zemst zet zich niet alleen in voor natuurbeheer- en behoud maar ook voor onderzoek!

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Hofstade, Parking Zwembad Hofstade Heide

Dag van de Aarde, Werkdag in Zaventem

  • Op de ‘Dag van de Aarde’ houden wij onze traditionele werkdag in onze gebiedjes in samenwerking met Sterrebeek2000 van 9.00-16.00u.

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: Natuurpunt Zaventem, Sterrebeek2000

Waar: Zaventem, Kapelletje op het Imbroek (zie foto)

Spaghetti-avond

Spaghetti-avond ten voordele van de Hagelandse Vallei, Expeditie Natuurpunt

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Parochiezaal Kloosterhof

Lentewandeling Natuurpunt Zaventem

Lentewandeling van Natuurpunt Zaventem door de natuur in de buurtgemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem onder leiding van Julie Bingen.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Zaventem

Waar: Wezembeek-Oppem, Parking Kerkhof Sint-Lambrechts-Woluwe

Heuvel- en valleiwandeling door de Spicht naar de dikken eik

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het herstel van natte graslanden en veengebieden in natuurgebied De Spicht.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Lubbeek

Waar: Lubbeek, Parking Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek

Nachtegalenwandeling met ontbijt

Ontiegelijk vroeg uit bed, maar het loont meer dan de moeite. Bij het krieken van de dag zingen vogels immers volop en zeker de nachtegaal is dan heel actief.

Wanneer: Zaterdag 4 mei 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing naar Broek De Nayer)

Zintuigenwandeling

Wanneer: Zaterdag 4 mei 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, Sint-Joriskerk

Vroege vogelwandeling Hagelandse Vallei

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Rotselaar, Brug over de Winge

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Ontluikend Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Het leven komt er op een gezapig tempo op gang.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

Focusactiviteit NPOB: Orchideeënwandeling Snoekengracht Vertrijk (Boutersem)

Wilde orchideeën 

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Oost-Brabant

Waar: Boutersem, Ingang gebied tgo NMBS-station Vertrijk

Kennismaking met een bomenschat in het stadspark

Wanneer: Zondag 12 mei 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, trappen Stadhuis

excursie De wondere wereld van Libellen in zuid oost Brabant

Het natuurgebied De Paddepoel groeide de voorbije 15 jaar sterk, van enkele ha tot meer dan 80 ha natuurgebied.

Wanneer: Zaterdag 18 mei 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: Attenrode-Wever, kerk Wever (deelgemeente Glabbeek)

De wondere wereld van Libellen in zuid oost Brabant excursie

De wondere wereld van Libellen welke soorten komen voor en wat kunnen we doen voor libellen.  Veel van de libellen zijn bedreigd en komen voor op de rodelijst, andere libellen zien hun kans do

Wanneer: Zaterdag 18 mei 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Attenrode-Wever, kerk Wever

Langdonken, Ochtendwandeling met ontbijt

 

Graag inschrijven voor 17 mei, dan kunnen we op tijd het nodige lekkers bestellen. 

De prijs 8 euro ter plaatse betalen.

Wanneer: Zondag 19 mei 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete

Waar: Herselt, Schuur Langdonken

Dag van de Gors

Natuur.huis De Gors is een ontmoetingsplek waar men meer te weten kan komen over natuurbeleving, natuurbeheer en -bescherming.

Wanneer: Zondag 19 mei 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, natuur.huis De Gors

Barebeekwandeling

Graag vergez

Wanneer: Zondag 19 mei 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, De Kampenhoeve

Werkgroep Natuurstudie GRASLANDINVENTARISATIE

Natuurpunt Zemst beheert niet alleen mooie bossen maar ook enkele waardevolle graslanden die heel wat soorten grassen en kruiden bevatten.

Wanneer: Zaterdag 25 mei 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een gebied in de buurt)

Vlinderexcursie: Dagvlinders in beweging

Excursie rond vlinders in combinatie met de infoavond 'vlinders in beweging'

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Bierbeek, UZ Pellenberg hoger gelegen parking

Uilen ringen

  • Via carpooling kan men op verschillende locaties uilen spotten en worden er ook jonge uiltjes geringd

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen, vogelwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Tienen, stationsplein

Zomer werkdag De Zeyp Attenrode

Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Cenntraal ligt een nat grasland dat jaar

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Glabbeek

Waar: Glabbeek-Attenrode, Kruispunt Doelaagstraat-Heirbaan Glabbeek-Attenrode

Werkdag in de Langdonken

Wie graag de handen uit de mouwen steekt is welkom op de beheerwerkdag in de Langdonken.

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Grote Nete, Beheerteam Herselt

Waar: Ramsel Herselt, De Natuurpunt-schuur

Op en Top Torfbroek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden.

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

Torenvalken ringen

Enige jaren geleden waren torenvalken de meest voorkomende roofvogels in onze omgeving.

Wanneer: Zaterdag 8 juni 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Kerk van Weerde (verplaatsing naar een gebied met torenvalkenkasten)

Ezelstochtjes in de Rozendaalbeekvallei

Met ezeltjes op stap in het natuurgebied de Rozendaalbeekvallei.

Wanneer: Zondag 9 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, natuur.huis De Gors

zomer werkdag Weterbeek

Om een bloemenrijk hooiland te krijgen moet je maaien, 2x per jaar, om de bodem te verschralen en zeldzame planten kansen te geven.

Wanneer: Zaterdag 15 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Bierbeek

Waar: Bierbeek, Weterbeekstraat thv brugje over de beek.

werkdag Weterbeek

Wanneer: Zaterdag 15 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: Bierbeek, Weterbeekstraat thv brugje over de beek.

Werkgroep Natuurstudie GRASLANDINVENTARISATIE

Natuurpunt Zemst beheert niet alleen mooie bossen maar ook enkele waardevolle graslanden die heel wat soorten grassen en kruiden bevatten.

Wanneer: Zaterdag 15 juni 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een gebied in de buurt)

Dromen van erfgoed en natuur

Natuurgebied Mene-en Jordaan met het pertseveld, zegelberg,...

Wanneer: Zondag 16 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Hoegaarden werkgroep natuur en erfgoed

Waar: HOEGAARDEN, Kerk Hoksem

Natuurhistorische wandeling in de Broekelei

De Broekelei, het grootste natuurgebied in onze gemeente. Is dit gebied altijd een natte zone geweest ? Hoe zag het er vroeger uit ?

Wanneer: Zondag 16 juni 2019

Wie: Natuurpunt Keerbergen

Waar: Keerbergen, Ingang containerpark Broekelei

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Vilvoorde)

Wanneer: Donderdag 20 juni 2019

Wie: Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel, Seniorenvereniging Grijze Geuzen Vilvoorde, Natuurpunt CVN

Waar: Vilvoorde, Vrijzinnig Vilvoorde

zomer werkdag Koebos

Werken in de Koebos loont! Sinds we jaren geleden het maaibeheer opstartten hebben zich al verschillende zeldzame planten gevestigd.

Wanneer: Zaterdag 22 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Bierbeek

Waar: Bierbeek, Gravenveldstraat, zijstraat Tiense steenweg, to Kerselarenlaan Lovenjoel

Werkdag Koebos

Werken in de Koebos loont! Sinds we jaren geleden het maaibeheer opstartten hebben zich al verschillende zeldzame planten gevestigd.

Wanneer: Zaterdag 22 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek

Waar: Bierbeek, Gravenveldstraat, zijstraat Tiense steenweg, to Kerselarenlaan Lovenjoel

Avondwandeling: Zonnewende- en Verhalen- wandeling

Wanneer: Zaterdag 22 juni 2019

Wie: Natuurpunt Holsbeek

Waar: Holsbeek, Kerk te Nieuwrode

WATERBEESTJES ZOEKEN

Water zit boordevol leven en er is heel wat in te ontdekken!

Wanneer: Zondag 23 juni 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Kerkplein Weerde (verplaatsing naar Weerdse visvijver)

zomerwerkdag Aardgat Tienen

Het Aardgat is ook een van onze topgebieden met een keur aan zeldzame soorten  zoals brede orchis, bosorchis, addertong...die we tijdens de werkdag kunnen bekijken.

Wanneer: Zaterdag 29 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene

Waar: Tienen, Ter plaatse einde Grijpenwegstraat

werkdag Aardgat

Wanneer: Zaterdag 29 juni 2019

Wie: Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen

Waar: Tienen, natuurgebied aardgat

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP