Resultaten in de buurt van 'Leuven'

Natuurgebieden in de buurt

Lovenarenbroek

Leuven Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Koeheide

Bertem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde, waar de wilde hamster thuis is.

Wijgmaalbroek

Wijgmaal Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Natuurgebied Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle. Het ligt ten noorden van Leuven en maakt deel uit van de zuid-noordelijke as van de Dijlevallei. Deze vallei bevindt zich op een belangrijke trekroute voor vogels.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Vroege vogelwandeling

Afspraak : 7.30 u - 10.00 u. Vertrek op de Gempstraat nabij de Gempemolen, Gempstraat 56, 3390 Sint-Joris-Winge. Parkeren op de Gempstraat. Het is de eerste vroegevogelwandeling van het jaar.

Wie: Natuurpunt Lubbeek, Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Waar: Sint-Joris-Winge, Gempemolen

Z Z

Beheerwerkdag Vorsdonkbos-Turfputten

We gaan een namiddag werken in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode. Dit is een nat gebied, laarzen zijn nodig.

We zorgen tijdens de pauzes voor een drankje.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Gelrode, pleintje einde Wipstraat-Vorsenzang

Z Z

Uilenwandeling in Achter Schoonhoven

We gaan op zoek naar steenuil, bosuil en kerkuil in de Demervallei in Langdorp.Wandelschoenen zijn nodig. Na afloop kan er nog nagepraat worden bij een jenever of warme choco.

Wie: Natuurpunt Aarschot

Waar: Langdorp, Sint Pieterskerk Langdorp

Z Z

Beheerwerken in het Torfbroek

Heb je eens zin in een andere vorm van natuurbeveling?  Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen.

Wie: Natuurpunt Kampenhout

Waar: Kampenhout, Torfbroek, parking

D D

Cursus : Vogelzang rond huis en tuin (Muizen) - HELAAS VOLZET

Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt CVN

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied (enkel theorielessen)

Bezoekerscentra in de buurt

TOP