Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een lesgever

Voor wie

Prijs per dagdeel
Overheden en commerciële partners Offerte op aanvraag
Avansa, sociaal-culturele en milieuverenigingen, onderwijsinstellingen, Regionale Landschappen, natuureducatieve en bezoekerscentra van de overheid, culturele centra180 euro + vervoersonkosten
Leden Natuuracademie studiewerkgroepen en geledingen Natuurpunt, leden van ons Open Netwerk140 euro (vervoersonkosten inbegrepen) 
 • Vanaf 50 deelnemers, vragen we 50% extra.
 • Organisaties door of voor kansengroepen kunnen op aanvraag een aangepaste offerte krijgen.
 • Prijzen geldig vanaf 1 juni 2022. 
 • Voor de gemaakte offertes en contracten blijven de prijsafspraken gelden.
 • Vervoersonkosten rekenen we aan 0,35 euro/km vanaf de woonplaats van de lesgever.

Suggesties voor deelnemersprijs

Natuurpunt voert een beleid waarin we bewust kiezen voor verschillende tarieven om ons aanbod voor iedereen toegankelijk te maken. De zorg en behoud van natuur is dermate belangrijk dat we willen dat zo veel mogelijk mensen leren en beleven in de natuur.

TariefPrijs per dagdeel
Steuntarief: met een paar extra euro maak je onze activiteiten betaalbaar voor iedereen12 euro
Standaardtarief / Steuntarief voor leden: dekt de kosten van je cursus10.5 euro
Ledentarief: als lid van Natuurpunt en/of het Open Netwerk kan je genieten van een korting9 euro
Sociaal tarief: voor wie het wat minder breed heeft5 euro

Wil je als afdeling of werkgroep deze prijzen ook hanteren en gebruiken bij je inschrijvingen? Klik hier voor een mini handleiding.

 

Waar is de aanvrager voor verantwoordelijk?

De aanvrager

 • voert lokale promotie via verschillende kanalen: eigen website, mailing, Facebook, gemeenteblad, … Laat ons tijdig weten wanneer je onvoldoende deelnemers dreigt te hebben. Dan kunnen we actie ondernemen. 
 • zorgt voor lokaal en drankpauze.
 • zorgt voor diascherm, beamer en laptop. Eventueel kunnen beamer en laptop door lesgever meegebracht worden indien de aanvrager dit vooraf meedeelt. 
 • zorgt ervoor dat een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig is tijdens de activiteit. Onze lesgevers nemen geen verantwoordelijkheid op voor de praktische organisatie.

Handboek/handouts

Een handboek en handouts worden digitaal bezorgd.

Duur van de activiteiten

Binnen een cursus duren de activiteiten 3 uur. Een lezing of info-avond duurt gewoonlijk 2 uur. Hiervan kan - naar wens - afgeweken worden. 

Lesgevers Natuuracademie

Bij sommige cursussen staat de naam van de lesgever. Natuuracademie behoudt de mogelijkheid om een andere lesgever voor te stellen. Voor heel wat thema’s bouwen we een lesgeverspool van vrijwilligers uit. Wanneer je beroep doet op een lesgever van Natuuracademie, kan dit een medewerker van Natuuracademie zijn of een opgeleide vrijwillige lesgever. 

Doelgroep/voorkennis

We hebben twee soorten cursussen:

Basiscursus

In een basiscursus maak je op een laagdrempelige en prikkelende manier kennis met natuur en milieu. Voorkennis is niet vereist.

Verdiepingscursus

Een verdiepingscursus biedt diepgaande vorming over een thema. Voorkennis rond het thema is wenselijk. Deze cursus kan een vervolg zijn op een basiscursus.


Aantal deelnemers

We verwachte minimum 10 deelnemers en maximum 25 deelnemers. In onderling overleg kan men van het maximum aantal afwijken, mits een extra excursieleider wordt voorzien. Voor lezingen is er geen maximum aantal deelnemers. 

Wanneer kun je een activiteit aanvragen?

De aanvragen van het volgende jaar starten op 1 januari van het jaar ervoor. Bijvoorbeeld de aanvragen voor 2018, starten op 1 januari 2017. De aanvraag kan tot kort voor een activiteit gebeuren, maar dan is de kans dat we een lesgever of excursieleider vinden miniem. Zorg ervoor dat je tijdig met de promotie start. Een minimum van 3 maanden is aan te raden.

Invoeren in de activiteitendatabank van Natuurpunt

De activiteiten die bij ons aangevraagd worden, voert onze collega Tineke Thijs in in de activiteitendatabank van Natuurpunt. De link wordt bezorgd aan de inrichter. De activiteit kan daaarna gepubliceerd worden in de databank van UIT in Vlaanderen. 

Soms wil een afdeling de kans krijgen om zelf eerst deelnemers te rekruteren voor een activiteit. De afdeling kan daarom beslissen om de activiteit uitgesteld te publiceren op de activiteitendatabank, maar dan wordt deze niet meer in UITinVlaanderen geplaatst. Het is dan de verantwoordelijkheid van de afdeling om voldoende deelnemers te zoeken. Als een activiteit niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers rekenen we 25 euro administratiekosten.  

Voor Natuurpunt groeperingen: inschrijvingen via de activiteitendatabank

Alle Natuurpunt groeperingen kunnen de inschrijvingen vlot via de activiteitendatabank van Natuurpunt laten verlopen. Wanneer je ingelogd bent op de website, kun je op elk moment de stand van zaken i.v.m. de inschrijvingen downloaden. De inschrijvingen laten verlopen via de activiteitendatabank heeft heel wat voordelen. Je hebt direct alle gegevens bij de hand en deelnemers worden toegevoegd aan de grote databank van Natuurpunt. 

Via de activiteitendatabank kan je activiteit ook gepromoot worden in de Uit in Vlaanderen databank.

Algemene voorwaarden bij een reservatie

 • De factuur sturen we na het einde van de activiteit. De betaling is verschuldigd binnen de maand na factuurdatum. 
 • Annuleert de aanvrager een lezing, workshop of cursus, dan rekenen we 25 euro administratiekosten aan. We roepen op om ons minimaal een maand voor de startdatum te contacteren als dit dreigt voor te vallen, dan kunnen we helpen met de promotie.
 • Bij annulatie door Natuuracademie kan de organisator geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 
 • Natuurpunt heeft een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade veroorzaakt aan derden) en lichamelijke ongevallen (lichamelijke schade opgelopen door een ongeval) voor haar leden en vrijwilligers. Ook de cursisten die deelnemen aan cursussen en studiebezoeken van Natuuracademie en hun begeleiders zijn hiervoor verzekerd. Dit geldt ook voor de mensen die geen lid zijn van Natuurpunt, maar deelnemen aan een activiteit. Onze geregistreerde vrijwilligers vinden meer informatie via deze link: https://www.natuurpunt.be/pagina/verzekeringsdocumenten.
 • De natuur is er voor iedereen. Zo ook onze cursussen en lezingen. Graag stellen we al onze activiteiten open voor het grote publiek en niet enkel voor jouw leden. Voor jouw organisatie meteen een kans om met de plaatselijke gidsengroep, Natuurpuntafdeling of werkgroep kennis te maken.
TOP