2016-2023 – Natuurherstel Demerbroeken

In natuurreservaat Demerbroeken in Scherpenheuvel-Zichem heeft Natuurpunt inrichtingswerken gedaan voor de uitbreiding van enkele zeer bijzondere vegetaties waarvoor het gebied gekend is, namelijk blauwgraslanden, heischraal grasland tot heide, trilvenen, glanshaverhooilanden, dotterbloemgraslanden, moerasspirearuigtes en van nature eutrofe plassen.

Dit inrichtingsproject werd uitgevoerd in de (na)zomers van 2016 t.e.m. 2019, in de droogste periodes om zo weinig mogelijk bodemschade te veroorzaken. In het voorjaar van 2023 werd er nog een laatste onafgewerkte post uitgevoerd, de afvoer van een slibdepot. Verboste vegetaties werden terug open gemaakt over de gehele gradiënt, van droge heide en heischraal grasland naar glanshaverhooiland en blauwgrasland tot uiteindelijk dotterbloemgraslanden, moerasspirearuigtes en trilvenen in de natste zones. In de grachtjes werd een kruidruiming gedaan, en er werden verschillende buizen en terugslagkleppen geplaatst voor de beheerwegen te optimaliseren en vervuild water buiten te houden. Slibrijke poelen werden open gemaakt, aangeschuind en geruimd.

Zeldzame soorten zoals ronde zegge, waterscheerling, moeraswederik en drijvende waterweegbree krijgen hiermee enorme uitbreidingskansen.

 

Deze werken passen in een globaal, door de overheid goedgekeurd én wetenschappelijk ondersteund beheerplan voor het gebied. Ze hebben als doel om de natuur-, landschapswaarde te verhogen. De werken worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en het LIFE fonds.Groene Boulevard Voortberg 2019 – 2020

Met dit Merode-project hadden we de mogelijkheid om het toegangspunt tot het natuurgebied de Demerbroeken op te waarderen voor de bezoekers.
Aan de Wildendriesdijk (het verlengde van de Bergstraat) stonden nog enkele oude knoteiken. Om het historische landschapsbeeld van het broekgebied, omzoomd met knoteiken te herstellen hebben we langs de Bergstraat 9 nieuwe exemplaren aangeplant.
 

 

Tevens werden 7 elektriciteitspalen met kabel verwijderd in het voorjaar van 2019. Deze ontsierden het landschap en waren buiten gebruik na het afbreken van de laatste weekendverblijven in die zone van het natuurgebied.

Samen met deze kleinschalige inrichting werd ook de langdurige overlast van wildcrossers en wildparkeerders in het heidegebied langs de Langestraat/wandelpad in het natuurreservaat Averbode bos & Heide aangepakt. Hiervoor werden over een lengte van 200m kastanjehouten palen geplaatst zodat auto’s de toegang wordt ontzegd tot het heidegebied.


Deze inrichtingen werden mogelijk gemaakt met steun van de Merode Prinsheerlijk Platteland.

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP