Wanneer een cursus organisatorisch in handen ligt van Natuuracademie dan kan een vrijwilliger, voor de kosten die hij als vrijwilliger maakt, soms een kostenvergoeding krijgen. Deze kostenvergoeding is vrijgesteld van belastingen als je de regels volgt.

De educatief medewerker van Natuuracademie bepaalt samen met de vrijwilliger of een kostenvergoeding mogelijk is. Samen bepaal je welke van de volgende mogelijkheden van toepassing is:

  • 1 forfaitaire kostenvergoeding per dag (40,67 euro, maximum 40 keer op jaarbasis, ook als je twee dagdelen actief bent)

  • Een verplaatsingsvergoeding (0,35 euro/km indien auto of onkosten voor verplaatsing met openbaar vervoer)

  • Een forfaitaire kostenvergoeding + een verplaatsingsvergoeding (als je je heen en weer meer dan 40 km dient te verplaatsen).

  • Reële kostenvergoeding met aankoopbewijs. Bijvoorbeeld een kasticket voor aankopen voor educatief materiaal.

Let op: Binnen een kalenderjaar mag je verschillende types kostenvergoedingen niet combineren. Je kan dus niet de ene keer een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen en de andere keer een reële kostenvergoeding met bewijs.

Het is ook niet toegelaten binnen hetzelfde kalenderjaar en binnen dezelfde organisatie de ene keer als freelancer/zelfstandige betaald te worden en de andere keer via een forfaitaire kostenvergoeding. Je kan wel als freelancer werken bij 1 organisatie en als vrijwilliger voor een andere organisatie.

De wettelijke maxima vind je op de website van Vrijwilligerswerk

TOP