Laatste update: 31/03/2014

Het Life-project loopt sinds september 2005 tot maart 2012. In deze periode zal de natuur versterkt worden zodoende dat meer mensen uiteindelijk kunnen genieten van deze natuurlijke rijkdom.

De afwerking van de belangrijke herstelmaatregelen is voorzien tegen maart 2012. In totaal wordt er 100 hectare natuur hersteld. Hiervoor zijn verschillende acties voorzien:

 • 15 ha nieuw broekbos door het verwijderen van aanplantingen
 • 25 ha broekbos door verbossing
 • 50 ha broekbos in mozaïek met graslanden en ruigtes
 • 10 ha open heide- en stuifduinlandschap en 15 hectare van de boomrijke variant
 • Herstel van de natuurlijke hydrologie
 • 2 x 0,5 ha turfput herstellen
 • 5 hectare bloemrijk hooiland
 • Afbraak en integratie van weekendverblijven in de vallei
 • Herstel van de riviervallei door het afgraven van ruimingswallen en de creatie van waardevol aquatisch leefgebied.
 • Bestrijding van agressieve exoten (pestsoorten)
 • Opstarten van het lange termijnbeheer van de mozaiëken, graslanden en landduinvegetaties.

Voor het informeren van het brede publiek zijn verschillende infoborden, wandelfolders, infobrochures en infomomenten voorzien

TOP