Biotoopherstel voor boomkikker en kamsalamander in de Dauteweyers in Diepenbeek

De Dauteweyers is een vijvercascade langs de Dautebeek in Diepenbeek. Rond 2005 bleven nog maar enkele roepende boomkikkers achter in het gebied. Dankzij aangepast beheer begon het aantal roepende mannetjes terug te stijgen, maar allen op 1 vijver in het gebied. Dankzij de blijvende inzet van Natuurpunt, de landinrichting van de VLM en de gemeente Diepenbeek konden ook de andere vijvers ingericht worden in functie van de boomkikker en kamsalamander en kon de populatie verder groeien. In de laatste fase werden in het kader van een projectsubsidie natuur (met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) rasters geplaatst voor extensieve begrazing voor het creëren van een structuurrijk landschap met grazige stukken en veel (braam)struwelen.in functie van boomkikker. 

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: www.natuurpunt.be/dauteweyers

TOP