Natuurgebied Netevallei regio Zuiderkempen (Herselt, Hulshout, Westerlo)

Natuurpunt heeft verschillende vijvers in de Vallei van de Grote Nete hersteld.

Hoewel het kunstmatige vijvers zijn, hebben ze in de loop van decennia een ecologische waarde ontwikkeld.Ze zijn namelijk een belangrijke voortplantingsplaats voor amfibieën.

Tijdens de herstelwerken werden de exotische aanplanten en de dikke sliblaag verwijderd. Rondom werd hout weggehaald om wind en zon hun gang te laten gaan, zo blijft de vijver van nature langer open.

De onnatuurlijke steile oevers werden heraangelegd om een zachte overgang van land naar water te creëren. Hierbij werden de vijvers deels ondieper gemaakt, hierdoor kunnen deze vijvers droogvallen eens om de paar jaar. Daardoor komen er geen vissen voor in de vijver want die vormen namelijk een bedreiging voor de eitjes en jonge amfibieën. Ook zal de aanschuining de kans bieden aan oeverplanten om tot ontwikkeling te komen vanuit de zaadbank. Soorten als de poelkikker, gevlekte witsnuitlibel en waterviolier varen hier wel bij.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/vallei-van-de-grote-nete

TOP