Natuurgebied Zammelsbroek (Geel)

 

Het Zammelsbroek maakt deel uit van de brede vallei van de Grote Nete. Het natuurlijke moerasgebied is er nog voor een groot deel intact. In het landschap van vochtige graslanden, rietland en moeras vinden veel planten- en diersoorten nog een thuis.

Die natuurrijkdom kwam onder druk te staan door de aanleg van weekendverblijven en bijhorende vijvers. Deze vijvers werden gegraven om de van nature vochtige terreinen toegankelijker te maken. Met de grond die vrijkwam, werd de rest van het perceel opgehoogd en kon er een weekendverblijf gezet worden.

Vernatuurlijken van voormalige weekendvijvers

Natuurpunt kocht deze stukken jaren geleden al aan en kon nu het oorspronkelijke reliëf en bijhorende natuur te herstellen. De steile oevers van de vijvers werden heraangelegd om een zachte overgang te creëren van water naar land. Het van nature aanwezige moeras kreeg  zo zijn plaats terug. Ook rondom de vijvers herstelde Natuurpunt het oorspronkelijke reliëf om de bloemrijke vochtige hooilanden van het Zammelsbroek terug te krijgen. De boomopslag werd verwijderd zodat er meer zonlicht aan de vijver kan. Dat is van belang voor verschillende zeldzame planten en dieren zoals waterlelie, dotterbloem, weidebeekjuffer, enz.

Er werd ook heel wat afval (autowrakken, banden e.d.) en exotische planten verwijderd. Het bestaande wandelpad werd aangepakt om het beter begaanbaar te maken.

 

Deze herstelwerken werden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (ANB), het ELFPO en de Merode.

Meer info volgt.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP