Laatste update: 31/03/2014

Het LIFE projectgebied bevat de gehele beschermde Natura 2000 zone van de Grote Nete op het grondgebied van Balen, Mol, Meerhout en Geel.  

De Vennen

Helemaal stroomopwaarts is de Grote Nete nog een kleine rivier in het natuurgebied De Vennen. Ze geeft er samen met de Kleine Hoofdgracht mee vorm aan het bosrijke valleilandschap van de Vennen.

Griesbroek

In het Griesbroek is de Nete al verworden tot een grote rivier en is ze dominant aanwezig langsheen de prachtige oude broekbossen met wuivende rietkragen en prachtige hooilandjes.

Belsbroek en heide - Malesbroek

Het Bels Broek en Heide is samen met het Malesbroek de plaats waar de Grote Nete de overgang maakt van haar woelige bovenstroomse karakter tot een traag stromende rivier in een brede vallei die begrensd wordt door blonde landduinen.

Zammelsbroek

Het Zammelsbroek is gekend door de brede broek of moeraszone die bijna permanent vochtig is. Hier vind je uitgestrekte oppervlaktes natte ruigte in mozaïek met wilgenkoepels.

Zelguis

Het Zelguis is gelegen langs de zusterrivier de Molse Nete en bestaat hoofdzakelijk uit open water met turfputten en weekendvijvers.

Roost-Craeywinkel

De mooie bossen en turfput van de Roost- Craeywinckel zijn gelegen langs de Grote Laak die in het Zammelsbroek in de Grote Nete uitmond.  

TOP