Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer

Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Brussel
Afbeelding
Natuur zoekt boer
NP
Soort
Biodiversiteit
Landbouw
Natuurherstel
Samenleving
Werking
Beleid

Algemeen Boerensyndicaat vzw en Natuurpunt vzw trokken 2 jaar lang het veld in om de strijd tegen de toenemende polarisatie aan te gaan. Met een gemeenschappelijk projectteam werd gewerkt naar wederzijds begrip en respect tussen landbouwers en natuurbeschermers. De verenigingen willen beiden inzichten verwerven over wat de drijfveren zijn voor botsingen en onbegrip tussen landbouwers en natuurbeschermers.

Met het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ werden antwoorden gezocht om polarisatie aan te pakken. Daarom werden op verschillende niveaus landbouwers en natuurbeschermers met elkaar in contact gebracht.

Het traject ging van start met de bestuurders van beide verenigingen en gingen één op één in gesprek met elkaar om elkaar beter te leren begrijpen en inzichten te krijgen in elkaars leefwereld. Er werd niet gestreden om tegenstrijdige belangen te verdedigen, maar er werd specifiek gezocht naar gemeenschappelijke draagvlakken.
In die geest werd vooruitgeblikt. Wat zijn de grootste bedreigingen, en waar zitten nu net de kansen op het raakvlak van landbouw & natuur? Unaniem werd besloten dat we het meest moeten inzetten op kennisdeling van elkaars leefwereld – zowel op technisch als menselijk vlak.

Afbeelding
Natuur zoekt boer - Boer zoekt natuur
NP

Aan de hand van talrijke initiatieven zoals webinars, bootcamps, interviews, gegidste wandeling, workshop, filmavond of een ObsIdentify-wedstrijd werd de sectorgebonden kennis met elkaar gedeeld. We hebben veel mooie momenten meegemaakt. Het was een voorrecht om twee schijnbare tegenpartijen naar elkaar toe te zien groeien voor je ogen.

“Eén-op-ééngesprekken zorgen voor een beter begrip en een groter wederzijds vertrouwen, twee basisvoorwaarden voor meer grootschalige samenwerkingen. Het was fijn om te zien dat we, ondanks onze meningsverschillen, vaak onmiddellijk op dezelfde golflengte zaten. Dat is ook niet zo raar. Zowel boeren als natuurbeschermers zijn buitenmensen, met veel gedeelde biologische en praktische kennis.”

- Willem Laermans

Theatervoorstelling Wortels

Als sluitstuk van de opgebouwde ervaringen binnen het project werd gekozen voor een theatervoorstelling. Theatergezelschap SLAK werkte speciaal voor ons een voorstelling uit rond het raakvlak van landbouw en natuur. Aan de hand van talrijke diepte-interviews kwam finaal de voorstelling ‘Wortels’ tot stand. De voorstelling tackelt het spanningsveld door resoluut te kiezen voor luisteren als theatrale vorm. Luisteren met als doel om begrip, empathie, stilte en ruimte te creëren.

Bruno Vanden Broecke neemt je als melkveehouder mee in het verhaal en probeert zichzelf en zijn bedrijf staande te houden, terwijl zijn omgeving, zijn beesten, zijn familie en de natuur rondom steeds meer van zich laten horen. Balancerend op oude breuklijnen probeert hij juiste keuzes te maken.

Wortels is een dialoog tussen tekst en geluid, tussen landbouwer en land, traditie en moderniteit, voorgevel en ’t achterste van een tong. Tussen een boer en al de rest. Wat zit er vast? Hoe diep groeiden sommige wortels? Waar mag het bewegen? 

In 2023 werden 21 voorstellingen aan de man gebracht, vaak op boerderijlocaties. Wortels gaat opnieuw op tournée in theaterseizoen 2024-2025. Wil je de voorstelling boeken? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Inge Geukens.

Zakgids

Maar na 2 jaar is er nog een lange weg af te leggen. Sprookjes eindigen vaak met “Ze leefden nog lang en gelukkig”, maar het verbinden van landbouw en natuur is een werkwoord. Het is een relatie gestoeld op vertrouwen. Dat vertrouwen moet onderhouden worden.
Om onze ervaringen niet te verliezen, hebben we de belangrijkste bevindingen in een zakgids neergeschreven. Zo hopen we jou warm te maken om dit verbindende verhaal in jouw regio verder te zetten.

Download de zakgids

 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Vlaamse Overheid