Interreg CANAPE

Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Brussel
Soort
Interreg
Werking
Natuurbeheer

INTERREG North Sea project: CANAPE – Creating A New Approach to Peatland Ecosystems

CANAPE is een Europees project over het klimaatbestendig maken van veenecosystemen door verbeteren/herstellen van de hydrologie. Deze hoog-, laagveen & venige heide voorzien in uiteenlopende en belangrijke ecosysteemdiensten. Ze worden vaak opgezocht voor recreatie, herbergen een grote biodiversiteit en zijn een natuurlijke drinkwaterfilter. Daarbovenop vormen veenecosystemen een CO2-sink, maar door verdroging komt er door het vergaan van de veenmossen CO2 vrij. Dat is niet wenselijk voor de Europese klimaatdoelstellingen. Doordat veenecosystemen zo gevoelig zijn aan verdroging, zijn ze ook heel afhankelijk van de (grond)waterstand in hun omgeving. Een acceptabele, hoge waterstand in het wijde landschap, bevordert dus niet enkel voor het veenecosysteem, maar biedt ook aan het wijdere landschap bescherming tegen verdroging. Met CANAPE focussen de partners in dit project zich op 3 werkpakketten: habitatherstel in natuurgebieden, beschermingsmaatregelen in de randzone ervan en bewustwordingsmaatregelen in de wijdere omgeving.

Het Engelse Broads Authority leidt het hele project. Daarnaast zijn er ook partners uit Denemarken, Duitsland, Nederland en België. In België draagt Natuurpunt Beheer vzw de lokale, overkoepelende rol met partnerorganisaties Grenspark Kalmthoutse Heide en Regionaal Landschap De Voorkempen. Voor Natuurpunt biedt dit project de kans om de herstelmaatregelen voor De Nol, die voortkomen uit het ecohydrologische onderzoek in het kader van het LIFE Helvex project, uit te voeren. Het Grenspark zorgt, in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen, dat er voor het privé-landgoed De Markgraaf een natuurmanagementplan opgemaakt wordt, waarbij specifiek naar de invloed van hydrologische maatregelen gekeken kan worden. Het Regionaal Landschap De Voorkempen streeft ernaar om landbouwers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden en voordelen van hydrologische herstelmaatregelen.
Met CANAPE proberen we te werken naar een duurzame oplossing voor de veenecosystemen die zowel de natuur als de mens (sociaal en economisch) op lange termijn ten goede komt.