Natuurherstel in de Beneden Dijlevallei

Antwerpen
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer
Afbeelding
beneden-dijlevallei-mispeldonk-wim-dirckx.
Wim Dirckx

Natuurgebied Beneden Dijlevallei (Bonheiden, Boortmeerbeek, Muizen, Rijmenam)

Vlakbij Mechelen wil Natuurpunt een open rivierlandschap creëren met een netwerk van heide, graslanden, bomen en struwelen. In de verschillende deelgebieden vonden al heel wat werken plaats.

In deelgebied Cassenbroek werd in 1998 al een afrastering voor grazers gepland. Toen al hielpen die om het landschap open te houden en in het bos voor verjonging te zorgen. In het deelgebied Mispeldonk legde Natuurpunt even later een wandelpad aan met de nodige bewegwijzering en infoborden. Daarbij werden twee historische dreven hersteld en een brugje geplaatst. In het deelgebied Barebeekmonding konden we een historisch grasland herstellen door een aanplant van populieren te kappen.

2015 – 2017  Poelen en vennen

Vanaf 2015 stonden er graafwerken op het programma. In Pikhakendonk en het Boortmeerbeeks Broek groeven we 7 poelen voor de kamsalamander met zacht glooiende oevers. We legden met de vrijwilligers een houtkant aan van 300 meter langs de Leibeek. Vervolgens vonden kamsalamanders van een kweekprogramma van het INBO daar een nieuwe thuis.

In het deelgebied ’t Ven in Rijmenam ligt een centraal ven omgeven door heide. Een van de belangrijkste populaties poelkikker in Vlaanderen komt hier voor. In de loop der tijd had zich in de centrale gracht en in de zijgreppels een flinke laag slib opgehoopt afkomstig van organisch materiaal (boombladeren, naalden e.d.) en van de rioleringen van omliggende woningen. We konden het slib ruimen, takken en stronken verwijderen van het centrale deel van het ven. Vervolgens werden twee kleine vennen uitgegraven.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/mechels-rivierengebied-mechels-br...