Natuurherstel in Heuvelland

West-Vlaanderen
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer
Afbeelding
heuvelland-Stafan-Carolus
Stefan Carolus

- Plaatsen begrazingsraster: Er werd 2153 m raster geplaatst. Plaatselijk werden 11 draadpoorten voorzien, zodat het terrein, in functie van het beheer, beter betreden kan worden. Vier daarvan met excentriek en ook één sluis van 6 m.

- Aanleg plankenpad: In Hellebeek werd in totaal 61 m plankenpad aangelegd.

- Poelen graven: Er werden 3 nieuwe poelen gegraven, 2 in deelgebied Sulferberg en 1 in deelgebied Broekelzen. De grond werd grotendeels lokaal verwerkt in het terrein. Het resterende deel van de grond werd in Broekelzen gebruikt voor de aanleg daar van een brug.

- Aanleg brug: De overbrugging werd gerealiseerd door het aanbrengen van een drainagebuis waarover lokaal de gewonnen aarde werd aangebracht.

7 nieuwe poelen voor de Hellebeek en de Breemeersen

 

Het Heuvelland staat garant voor holle wegen, hellingbossen en kletsnatte bronbosjes. De “bergen” overstijgen het Vlaamse platteland en bieden avontuurlijke bospaadjes. De welbekende Kemmelberg is met zijn 156 m de hoogste heuveltop van Vlaanderen, de Voerstreek niet meegerekend. Je kan er genieten van verrassende vergezichten over het land van de Grote Oorlog. 

De aanleg van poelen in het Heuvelland heeft in het verleden geleid tot spoedige kolonisatie door de kamsalmander,  de vinpootsalamander, de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander.  In dit project worden nieuwe poelen aangelegd in functie van het uitbreiden van potentieel leefgebied voor de soort.

Er werden in totaal 7 poelen aangelegd met gemiddelde diameter van +- 12 m en een oppervlakte van ongeveer 115 m². De maximum diepte bedraagt 1,5 m. De poelen worden aangelegd met zacht glooiende oevers zodat zich een oevervegetatie kan ontwikkelen. Bij poelen die op een helling liggen, werd een deel van de vrijgekomen grond gebruikt om 1 oever op te hogen. Bij poelen in vlakke weilanden wordt de grond dun uitgespreid over het weiland.

Rondom 5 van de 7 poelen werd een drie-draads prikkeldraad raster aangelegd om te verhinderen dat het vee aan de poelen kan.  

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier