Natuurherstel in Sint-Maartensheide-De Luysen

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer
Afbeelding
watersnip-marc-van-meeuwen
Stein Temmerman

Voorzuivering rietmoeras vijvers de Luysen BREE/BOCHOLT 

Natuurpunt heeft een natuurlijk voorzuiveringssysteem aangelegd voor de vijvers van de Luysen. Hierdoor zal het water een pak zuiverder worden waardoor er meer waterplanten, vissen, amfibieën en watervogels zullen komen. Deze werken zijn vrij uniek want er zijn maar weinig vijvergebieden in België met dergelijk systeem.

De vijvers van de Luysen op grondgebied Bree en Bocholt, worden gevoed door de Abeek en lopen in elkaar over. Momenteel is het beekwater nog onvoldoende zuiver om de natuurdoelstellingen te bereiken in het natuurgebied. Het water meandert traag doorheen de eerste twee vijvers waardoor slibdeeltjes afgezet worden en riet -en moerasplanten het water verder zullen filteren. Vanaf de derde vijver nabij de kijkhut verwachten we zeer zuiver water en dus in de toekomst meer waterplanten, vissen, amfibieën en watervogels.

Om dit voorzuiveringssysteem tot stand te brengen werden de hoofddijken vrijgemaakt van bomen en hersteld en zijn er tussendijkjes aangelegd. Hiervoor is zand hergebruikt dat lokaal afgegraven werd (o.a. voormalig zonnestrand van Kleine luysvijver nabij kijkhut), waarbij we de oppervlakte waterriet op die plekken eveneens vergroten.

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid (Subsidie Eenmalige Werken) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en uitgevoerd door aannemer Van Beers. 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier