Project Veteraanbomen in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant
Afbeelding
veteraanboom_-_thomas_van_hemelryck
Thomas Van Hemelryck
Soort
Biodiversiteit
Bossen
Natuurherstel
Werking
Studie

Met dit project willen we waardevolle bomen en bomen met potentie tot veteraanstatus in Vlaams-Brabant in kaart brengen. We brengen de natuurwaarde van deze bomen onder de aandacht en zullen gericht beheeradvies geven om deze waarde te behouden.
Ook vleermuizenbomen, erfgoedbomen en toekomstbomen verdienen meer aandacht in en buiten natuurgebied. Er zal een handleiding worden opgemaakt om deze bomen te beschrijven.

Afbeelding
Logo's Brakona - Koesterburen

NP

Stokoud, maar springlevend

Veteraanbomen zijn monumentale bomen die in de aftakelingsfase verkeren. Nog meer dan dood hout, spelen ze een cruciale rol voor de biodiversiteit. Van zodra een boom de laatste levensfase ingaat, wordt vaak de kettingzaag boven gehaald voor de veiligheid. Toch is net die laatste fase de rijkste, ze staat voor een levensgemeenschap van zeldzame en gespecialiseerde organismen. Veteraanbomen zijn onmisbaar voor een reeks vleermuizen, kevers en zwammen en verdienen daarom onze aandacht. Vaak volstaan kleine aanpassingen om de problemen (lichtgebrek, kans op openscheuren) op te lossen waarmee veteraanbomen kampen en hen een veilig en langer leven te gunnen.

Afbeelding
veteraanboom_-_thomas_van_hemelryck
Thomas Van Hemelryck
Solitaire zomereik met landschappelijke en esthetische waarde in Vlezenbeek

(Potentiële) veteraanbomen en erfgoedbomen in kaart brengen

Het in kaart brengen van veteraanbomen zal gebeuren via waarnemingen.be. Hier kan je de datumlocatie en soort invullen en een foto uploaden. Daarnaast kan je nog heel wat notities toevoegen. Het is belangrijk dat je deze invoert in de juiste volgorde.

  • (Potentiële) veteraanboom, erfgoedboom, opvallende boom, kleine landschapselementen     
  • Solitair, bomenrij, haag, houtkant
  • Holtes (hoe veel, hoe groot), loshangende schors
  • Belangrijke natuurwaarde (zwammen, mossen en korstmossen, planten, dierlijk leven)
  • Stamomtrek (meten op 1,3m boven maaiveld)
  • Culturele en/of esthetische waarde
  • Zijn er factoren die de boom bedreigen?