Inventarisatie amfibieën en reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Auteurs
Robert Jooris
Publicatiedatum
jun 2007
Bron
Overig
Type publicatie
Rapport
Biodiversiteit
Inventarisatie & monitoring
Natura 2000
Soorten
Studie

In opdracht van het Ministerie van Leefmilieu en het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aanvullend op de in 2005 gepubliceerde Herpetologische Atlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in 2006 en 2007 door Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, een aantal inventarisaties uitgevoerd. Deze inventarisaties kaderen in een verdere opvolging van de herpetofauna in het BHG en omvatten het volgende drieluik:

1) bevestiging van de aanwezigheid van Vuursalamander (een Rode Lijstsoort die met uitsterven bedreigd is) al dan niet met voortplanting in het Zoniënwoud (Vuilbeekvallei te Ukkel en Watermaal-Bosvoorde),

2) bepalen van de populatiesamenstelling van de ‘groene kikkers’ in de Vogelzangbeek te Anderlecht, en

3) inventarisatie van de herpetofauna in de vallei van de Molenbeek te Jette en Ganshoren met bijzondere aandacht naar de verspreiding van de Ringslang.