Natuur.focus 2007-2 Het belang van mycorrhiza voor orchideeën

Auteurs
Hans Jacquemyn
Rein Brys
Olivier Honnay
Publicatiedatum
jun 2007
Bron
Natuur.focus
Categorie
Niet van toepassing
Thema
Natuurbeheer
Natuurstudie
Type publicatie
Magazine
Natuur.focus
Natuurbeheer
Natuurpunt Studie

Het belang van mycorrhiza voor de zaadkieming en de vestiging van kiemplanten bij orchideeën
Implicaties voor het herstel van orchideeënpopulaties

De meeste orchideesoorten produceren grote hoeveelheden kleine zaden die slechts een kleine hoeveelheid reservestoffen bevatten. Hierdoor zijn de meeste orchideesoorten voor hun kieming afhankelijk van schimmels (mycorrhiza). Het al of niet slagen van maatregelen die het herstel van orchideeënpopulaties beogen zal dus in grote mate afhangen van de aanwezigheid van deze schimmels. In deze bijdrage zal dieper ingegaan worden op de relatie orchidee-schimmel en zal het belang van schimmels voor het behoud en herstel van orchideeënpopulaties besproken worden aan de hand van een langetermijnstudie die werd uitgevoerd op Purperorchis Orchis purpurea.