De Europese Biodiversiteitsstrategie 2023

De Europese Green Deal: wat kan jij doen?

Scharnierpunt

Met de publicatie van de Europese van-boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie wordt duidelijk dat we ons op een maatschappelijk scharnierpunt bevinden. Het is een uitgelezen kans om een structurele verandering richting méér natuur en biodiversiteit gestalte te geven.

Ambitieuze doelen

Deze strategieën engageren zich onder meer tot de helft minder pesticidengebruik, het vrijwaren van 10% van het landbouwareaal voor natuur, bindende hersteldoelen voor ecosystemen en een stijging naar 30% beschermde gebieden te land en ter zee. Eindelijk ambitieuze doelen. Ze bieden belangrijke kapstokken waaraan wij onze dromen kunnen ophangen.

Nog een weg te gaan

Deze kansen zijn echter niet gratuit. Ze komen met een verantwoordelijkheid, met name om de Europese handvaten krachtig vast te grijpen. Geen enkele Europese aspiratie is immers verworven. Ze staan niet in steen gebeiteld als harde wetgeving. Ook op Europees niveau dienen beide strategieën nog via Europese Raad en Parlement te passeren. Laten we daarom onvermoeibaar het nodige masseerwerk verrichten.

Verspreid de boodschap!

Door vol vuur debatten aan te gaan, door de Europese ambities gedreven te bespreken en bespreekbaar te maken. Tijdens beheerwerk of wandelingen in onze natuurgebieden, maar ook aan keukentafels, op café, in gemeentelijke vergaderzalen. Kortom, overal waar we een forum krijgen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Zodoende zullen ook Vlaamse politici de maatschappelijke polsslag voelen en hopelijk, in het kielzog van de Commissie von der Leyen, de borst nat maken.

 

Meer natuur is niet langer optioneel

Naast een structurele aanpak van de droogteproblematiek via een doordacht waterbeheer, een betonstop en een ambitieus onthardingsbeleid, weten we met deze Europese strategieën alvast waarvoor we ijveren. De keuze voor meer natuur is voor beleidsmakers niet langer optioneel, maar verplicht. Ook de coronacrisis wees dat uit. Het verder uitzaaien van dit discours is onze opdracht. Een ervaren marathonloper kan zijn energie doseren, tegelijkertijd een strak tempo aanhouden om tot slot, op adrenaline en met het doel helder voor ogen, op het juiste moment de eindsprint in te zetten. Laten we ons aan die tactiek spiegelen.

Minister steunt strategie

Een opsteker is alvast dat Minister van Omgeving Zuhal Demir zich onlangs achter de biodiversiteitsstrategie schaarde en daarbij pleitte voor een verhoging van het belangrijkste Europese natuurfonds Life. Ook de Europese Commissie geeft ons de wind in de rug. 

En avant!

Icon
Icoon - Wist je dat

Vragen?

Neem contact op met je Verenigingscoach.