Zin in Natuurstudie?!

Natuurstudiewerkgroepen bij Natuurpunt vragen we om jaarlijks een vragenlijst in te vullen: 'Zin in Natuurstudie?!'. Hiermee kunnen punten behaald worden die recht geven op een financiële compensatie voor activiteiten van het voorbije werkingsjaar. Ook voor wie niet in aanmerking komt voor een toelage, is het invullen van Zin in Natuurstudie?! interessant. Op basis van jullie antwoorden, verfijnen wij steeds meer onze ondersteuning voor de werkgroepen.

Zin in Natuurstudie?! is:

 • een samenwerkingsmodel tussen Natuurpunt Studie en de natuurstudiewerkgroepen die zijn aangesloten bij Natuurpunt.
 • een financieel duwtje in de rug voor de studiewerkgroepen
 • een stimulans voor de werkgroepen om in te zetten op inventarisatie, publieksactiviteiten, communicatie en een goede organisatie(cultuur)
 • waardering voor het waardevolle werk dat een werkgroep deed in het voorbije werkjaar
 • een manier om op de hoogte te blijven van elkaar activiteiten
 • een manier om noden en wensen bij de werkgroepen te bevragen. Hiermee gaan wij aan de slag om het ondersteuningsaanbod verder uit te bouwen.

Om in aanmerking te komen voor een financiële toelage, toon je in welke mate je werkgroep het voorbije werkingsjaar inzette op:

 • inventarisatie en monitoring
 • een goed georganiseerd bestuur
 • activiteiten voor een breed publiek
 • ontvangst van nieuwe vrijwilligers
 • communicatie over activiteiten en onderzoeksresultaten

 

Afbeelding
WandelingMetGids-Frank-Maes
Frank Maes
Excursie met gids

Hoe aanvragen?

Zin in Natuurstudie?! kan gemakkelijk ingevuld worden via een digitaal platform. Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben hiertoe toegang. Er kan ook één extra persoon toegang verleend worden met de technische rol 'beheerder_zin_in_natuurstudie' in de Verenigingsapplicatie.

Icon
Icoon_Groot - Agenda

De aanvraagperiode voor werkingsjaar 2023 loopt van 18 december 2023 t.e.m. 29 januari 2024.

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur van Natuurpunt Studie, worden de beoordelingen bekend gemaakt en de compensaties uitgekeerd in het voorjaar.

Vragen?

Neem contact op met