Amfibieën- en Reptielenwerkgroep 's Heerenbosch

Welkom bij de lokale Amfibieën- en Reptielenwerkgroep van Natuurpunt ’s Heerenbosch. We zijn actief in Buggenhout, Lebbeke en Baasrode. Met onze werkgroep proberen we een overzicht te krijgen van de biodiversiteit in onze regio aan amfibieën en reptielen.

Ondanks hun eerder verborgen en teruggetrokken leven, zijn amfibieën en reptielen leuke en interessante dieren. Het opvolgen van amfibieën en reptielen biedt bovendien waardevolle inzichten voor natuurbescherming en -beheer. Door hun voorkeur voor structuurrijke, kleinschalige landschappen, zijn het belangrijke sleutelsoorten voor natuurbeheer. De mozaïek-landschappen, met een afwisseling van poelen, open plekken, struweel, grasland, bos of heide, zijn immers ook aantrekkelijk voor heel wat andere (bedreigde) organismen.

In het voorjaar scholen amfibieën samen in sloten, poelen en plassen voor hun voortplanting. Ze leggen de tocht naar hun vaak traditionele voortplantingswaters af over land; een risicovolle onderneming aangezien ze soms (drukke) wegen moeten kruisen. We organiseren daarom jaarlijks paddenoverzetacties in Buggenhout en Lebbeke. Wil je ook meehelpen? Neem dan zeker contact op!

In ons werkgebied trachten we de verspreiding van amfibieën en reptielen in kaart te brengen en werken we mee aan specifieke monitoring. Voor kikkers, padden en salamanders inventariseren we voornamelijk in het voorjaar, rond hun voortplantingswater. We gaan hierbij steeds te werk volgens een streng hygiëneprotocol, om verspreiding van ziektes te vermijden. Hagedissen en hazelworm worden slechts sporadisch waargenomen in onze regio. We plannen daarom gerichte zoekacties om een beter beeld te krijgen van hun verspreiding.

Heb je interessante waarnemingen gedaan van reptielen of amfibieën? Help ons dan hen in kaart te brengen en geef uw waarneming door via www.waarnemingen.be! Zeker historische waarnemingen (<2000) zijn waardevol en meer dan welkom.

Afbeelding
Bert-Biesemans
Bert Biesemans
Afbeelding
Luc-Verhelst
Luc Verhelst