Putter - Carduelis carduelis
Kurt De Meulemeester

Vogelwerkgroep Gent+

We stellen ons even voor

De Vogelwerkgroep Gent+ (VWG Gent+ voor de vrienden) is ontstaan uit een fusie van de vogelwerkgroepen van Natuur.Gent en Natuur.Boven-Schelde. Die fusie drong zich de voorbije jaren op. Heel wat mensen uit het Gentse kwamen immers regelmatig vogelen in de vallei van de Boven-Schelde, terwijl de vogelaars van Natuur.Boven-Schelde ook vaak werden gespot in de Gentse Kanaalzone. En omdat ook de activiteiten van beide werkgroepen een grote overlap kenden, werd besloten om de krachten te bundelen. Vogelwerkgroep Gent+ dus.

Gent en vogelen: een rijke traditie


Het Gentse en vogelen gaan goed samen. Al in het midden van de vorige eeuw grossierde de regio in goeie veldornithologen. Gebieden werden grondig geïnventariseerd, waarnemingen werden op een ambachtelijke wijze verzameld en één en ander kende zijn neerslag in veelgelezen waarnemingsrubrieken in Parus en de Merel. Twee keer vonden alle waarnemingen hun beslag in een gebiedsdekkende Avifauna. Mijlpalen in het regionale pre-computertijdperk en de verdienste van mensen van het eerste uur.

Intussen is er veel veranderd. Verrekijkers van het viskraam maakten plaats voor Swarovski, Leica en Zeiss. ‘Verre’ busreizen van de afdeling naar Flevoland werden ingewisseld door vlekkeloos georganiseerde tripjes naar Siberië, en de fichebak waarin alle waarnemingen werden bijgehouden maakte plaats voor online invoermodules. En gelukkig zijn niet alleen de technische mogelijkheden sterk veranderd, ook het aantal actieve vogelaars in de regio is sterk toegenomen. Vogelaars in alle maten en gewichten. Mensen voor wie het volstaat om op de vetbol in de tuin een Koolmees van een Pimpelmees te kunnen onderscheiden, anderen die neerstrijken op Baaigemkouter wanneer de najaarstrek aanvangt, twitchers op zoek naar zeldzame vogels maar ook genieters, belevers, bewegingsmensen die gewoon graag vogelen in groep omdat alleen toch maar alleen is.

Projecten


Het ligt niet altijd voor de hand, maar toch probeert VWG Gent+ al deze groepen op hun wenken te bedienen. Wie graag meedoet aan lopende projecten, zit goed. Wat te denken van de midmaandelijkse watervogeltellingen, de winterse akkervogeltellingen, de Punt Transect Tellingen, de tellingen in het kader van de Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV), slaapplaatstellingen van Canadese ganzen, Wulpen, Aalscholvers en meeuwen of trektellingen op enkele hotspots in de regio?

Reizen


Elke VWG heeft de vogelaars die het verdient. ‘Gent’ is al eeuwen een kwaliteitslabel wanneer het op vogelaars aankomt. En dat willen we houden (niet dat er enige concurrentie dreigt vanuit andere regio’s, maar toch). Elk jaar worden dan ook een aantal cursussen georganiseerd. Eentje over herkenning van zang, of over roofvogels, meeuwen en ander gespuis: you name it, we did it. En om de theorie concreet te maken, wordt aan elke cursus ook een ganse rits praktijklessen gebreid, soms dichtbij, soms ver weg. Om al dat getel en geleer toch wat verteerbaar te maken, gooit VWG Gent+ er regelmatig ook een reisje tegenaan. Niet dat reizen een must is, maar zo nu en dan eens nieuwe horizonten opzoeken met de vogeljongens en -meisjes uit de regio, houdt de dynamiek gaande. Israël, de Golf van Biskaje, Oekraïne, Siberië en misschien binnenkort ook Mongolië of Iran... Het moet gezegd: voor sommigen zijn die reizen het neusje van de zalm, orgelpunt van het werkjaar, voor anderen hoeven die helemaal niet en is een dagje Zeeland of modderbaggeren in Saeftinghe al meer dan voldoende. Alles kan, niets moet. Vrijheid, blijheid.

Vergaderingen 


En omdat een werkgroep geen werkgroep zou zijn zonder de obligate vergaderingen, komen we nu en dan ook samen in een formeler kader. Powerpoint over de voorbije tripjes, voorstellen van soortbeschermingsprojecten, kijken wie aan welke projecten wil deelnemen, taakverdeling voor een nieuwe avifauna of gewoon en goed excuus om nog eens thuis weg te kunnen. Als er een bijeenkomst gepland is, dan wordt die aangekondigd via de mailinglist en via de (geplande) website.

Mailinglist


Vogelwerkgroep Gent+ heeft een mailinglist. Die lijst kan iedereen gebruiken om de volledige groep te bereiken wanneer er zich iets interessants voordoet op het vlak van vogels in het Gentse. Je kunt er ook vragen aan de vogelwerkgroep op kwijt. Enkele dagen voor elke telling ontvangen de tellers ook een herinneringsmail. Het is niet de bedoeling om via deze mailinglist regelmatig waarnemingen te versturen: daarvoor dient onze waarnemingsrubriek, die het volledige werkingsgebied van de vogelwerkgroep zal bestrijken eens we klaar zijn met onze website.

Wie zich wil inschrijven in de mailinglist kan dat best doen via het volgende e-mailadres: marc.zwertvaegher@pandora.be.

Doe mee!


Een exhaustief overzicht van de werking van VWG Gent+ zou ons te ver leiden, maar als pluimen en poten u boeien, neem dan gerust contact op met guy.huylebroeck@proximus.be of kijk op de website wat er aan activiteiten op de kalender staan. Tot gauw!

TOP