Natuurbericht

Slechtvalken vliegen uit… of crashen nu en dan

28 mei 2015

Op de meeste plaatsen zijn de jonge Slechtvalken nu volgroeid. Dat is meteen het moment dat de ouders hen aanporren om de grote sprong te wagen: de eerste vlucht. Meestal toch, want soms loopt het iets beangstigender af.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Zoek nieuwsitems met een specifieke tag

Natuurbericht

Recordaantal deelnemers aan Europese consultatie over natuurwetgeving

27 mei 2015

Brussel, 26 mei 2015 – Meer dan 150.000 Europese burgers hebben de Europese commissie gevraagd om de Europese natuurwetgeving te behouden (de vogel- en habitatrichtlijnen) door hun handtekening te zetten onder ‘Nature alert’. Onder hen meer dan 16.000 Belgen, waardoor ons land op twee landen na de meeste ondertekenaars levert in de EU. WWF, Natuurpunt en Natagora reageren verheugd op het nieuws dat de campagne die ze samen met 100 andere Europese organisaties gelanceerd hebben op slechts 2 weken tijd meer respons hebben gegenereerd dan ooit tevoren bij een Europese bevraging.

Natuurbericht

Steenmarters zoeken onderdak in uilenkasten

26 mei 2015

Uit waarnemingen van de Kerkuilwerkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat verschillende steenmarters hun toevlucht zoeken in nestkasten voor uilen. Die gebruiken ze als schuilplaats of nestruimte. Net zoals de uil, heeft ook de steenmarter te maken met een gebrek aan natuurlijke schuilplaatsen.

Verenigingsnieuws

Stem Mechels Broek tot Wandeling van het Jaar

26 mei 2015

Elk jaar kroont de Provincie Antwerpen één wandelroute in Antwerpen tot Wandeling Van Het Jaar. Dit jaar zit de wandellus van het Mechels Broek mee in de shortlist. Ga wandelen en breng je stem uit!

Vrijwilligers

Bezoek de tuin van het Natuurpunt Museum

25 mei 2015

Midden in het hartje van Turnhout, achter het Natuurpunt Museum vind je een ecologische, educatieve natuurtuin. Tijdens de Velt-Ecotuindagen op 6 & 7 juni kan je er een rondleiding krijgen.

Natuurbericht

Scheer de haag, niet de vogels!

22 mei 2015

IJverige snoeiers zijn dezer dagen druk in de weer om hagen en bomen binnen de perken te houden. Gelijktijdig met dat jaarlijks weerkerend fenomeen komt een piek van het aantal hulpeloze en uit het nest gevallen vogeltjes. Enkele tips.

Opinie

The State of Nature 2015: Vlaamse en Europese natuurbescherming moet worden versterkt

20 mei 2015

“Reactie Natuurpunt op Europees rapport The State of Nature 2015: Vlaamse en Europese natuurbescherming moet worden versterkt”

Natuurbericht

Zuidelijke pestsoort duikt voor het eerst op in ons land

18 mei 2015

In Nieuwrode (Vlaams-Brabant) is de nachtvlinder Sesamia nonagrioides opgedoken. Bij ons is de soort nooit eerder gezien, maar in Zuid-Europa staat ze berucht om de grote schade die ze veroorzaakt aan graan- en maïsstengels. Wellicht is het exemplaar hier via transport geraakt en is het omwille van ons koeler klimaat geen blijver.

Natuurbericht

Unieke braamhaai gevonden in Koninklijk Atheneum van Oostende

13 mei 2015

In het Atheneum van Oostende vonden wetenschappers een opgezette braamhaai terug die dateert van eind 19de eeuw. Ooit was de soort vrij algemeen in Europa, maar intussen is ze quasi uitgestorven. Weinig volledige exemplaren bleven in musea bewaard. Het Atheneum schenkt de unieke haai aan de wetenschap. Via moderne technieken zoals CT scanning en DNA onderzoek hoopt men meer te leren over deze soort.

Natuurbericht

90 soorten bijen zoeken naar soortgenoten in Vlaams-Brabantse bossen

13 mei 2015

Zes Vlaams-Brabantse bossen herbergen een vierde van alle soorten wilde bijen in België. Dat blijkt uit een studie die de werkgroep Aculea en Natuurpunt Studie uitvoerden in 2013 en 2014. Maar uit de lage aantallen individuen blijkt dat deze bossen nog heel wat onderbenut potentieel hebben.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties uit heel Europa organiseren verzet tegen plannen Europese Commissie

11 mei 2015

Meer dan 100 Europese milieu- en natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt, Natagora en WWF, starten vandaag met Nature Alert. Dat is een grootscheepse online actie om de Europese natuur te redden van de dereguleringsdrang van de Commissie Juncker. In de 28 andere EU-landen starten gelijkaardige campagnes.

Natuurbericht

Veelkleurige rietnachtegaal in concert

11 mei 2015

Wie de zangvogel met het mooiste zangrepertoire zoekt, komt ongetwijfeld bij de schuchtere en eerder onopvallende Nachtegaal terecht. Minder bekend is dat hier rond deze tijd van het jaar nog een broertje van de Nachtegaal ronddoolt, met een indrukwekkende zang én een verenpak om u tegen te zeggen: de Blauwborst, onze “rietnachtegaal”.

Natuurbericht

Eekhoornbruggenbouwers gezocht!

08 mei 2015

Afgelopen woensdag werden in Schoten vier boombruggen opgehangen voor eekhoorns. Natuurpunt hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld volgen om het hoge aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen te kunnen terugdringen. De vereniging lanceert een handleiding voor wie nieuwe bruggen wil bouwen.

Verenigingsnieuws

Ecocheques inruilen voor meer natuur

07 mei 2015

Steun écht de natuur met ecocheques: je ecocheques zijn voortaan ook geldig als gift voor Natuurpunt. Stuur ze naar ons en Natuurpunt ontvangt het integrale bedrag om bossen te planten met Bos Voor Iedereen!

Natuurbericht

Reizende batdetector brengt vleermuizen rond woningen in kaart

06 mei 2015

In Merelbeke en Gent is de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt gestart met twee projecten rond 'Batdetector hopping’. Automatische vleermuisdetectoren zullen op 44 verschillende locaties rond woningen geplaatst worden. Doel is om de vleermuizen in onze directe omgeving in kaart te brengen en de invloed van omgevingsfactoren te onderzoeken.

Verenigingsnieuws

Life+ Kleine Nete: Zomerklokjesfeest trekt ruim 300 natuurliefhebbers

05 mei 2015

Meer dan 300 bezoekers zakten af naar de Steenbeemden in Nijlen om er de natuur en het het werk van vele Natuurpuntvrijwilligers te ontdekken.

Natuurbericht

Muggen dansen massaal aan de Dijle

04 mei 2015

Samen met de lente zijn ook de dansmuggen opnieuw in het land. In Leuven aan de Dijle kregen bewoners plots met miljoenen van deze muggen te maken. In tegenstelling tot steekmuggen, zijn dansmuggen niet verlekkerd op ons bloed en vormen ze geen gevaar.

Verenigingsnieuws

Minder papieren facturen en meer bos

30 april 2015

Voor de derde keer lanceert partner Lampiris de oproep naar haar klanten om over te stappen van een papieren factuur naar een digitale versie. Dat is beter voor het milieu, drukt kosten en levert ook écht iets concreets op voor de natuur. Lampiris maakt opnieuw de belofte per overstap 1m² bos aan te planten in samenwerking met Natuurpunt.

Natuurbericht

Koolmezen zingen anders dan hun buren

30 april 2015

Het gezang van koolmezen verschilt significant van dat van hun naburige soortgenoten, zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Wageningen. Vooral de hoeveelheid gezang per minuut zou sterk verschillen. Volgens de onderzoekers is dit een tactiek die de vogels toepassen om af te rekenen met de concurrentie.

Natuurbericht

Paletten redden zeldzame bijen van zandstraaldood

29 april 2015

Lichte paniek in Heindonk (Willebroek), begin maart. De aangekondigde schilder- en zandstraalwerken aan de verroeste pijlers van een brug over de Dijle zouden de populaties Gewone sachembij en Bruine rouwbij er fataal kunnen worden. Op advies van Aculea, de wilde bijenwerkgroep van Natuurpunt, bracht het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde de bijen in veiligheid, met behulp van enkele paletten.

Pagina's

TOP