Natuurbeleid

Poldergraslanden worden op kaart vastgelegd maar krijgen slechts een gedeeltelijke bescherming

03 juli 2015

De Vlaamse regering heeft vandaag een eerste stap genomen in de bescherming van de poldergraslanden, maar het is duidelijk dat er meer nodig is om de natuurlijke rijkdom van de poldergraslanden te behouden.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Zoek nieuwsitems met een specifieke tag

Natuurbericht

Natuurproject ‘De Groene Vallei’ wordt met een jaar verlengd

03 juli 2015

De Provincie Vlaams-Brabant heeft groen licht gegeven voor een verlenging van het natuurproject ‘De Groene Vallei’, een groengebied dat ontwikkeld wordt in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen.

Natuurbericht

Natuur kreunt onder tropische hitte

02 juli 2015

Warme lucht uit het zuiden doet de temperatuur deze week oplopen tot een tropische 37 graden. Daarmee kunnen we eind deze week wellicht spreken van de eerste hittegolf van het jaar. Hoe wordt in de natuur gereageerd op het plotse hete weer?

Natuurbericht

Muggenjagers geven vliegshow

02 juli 2015

Wie zich op zwoele avonden als deze in de stad bevindt, wordt getrakteerd op een adembenemende vliegshow met bijhorend gejuich. Gierzwaluwen zijn het, die op zoek gaan naar een nestplaats en voedsel. De laatste decennia verloopt die zoektocht almaar moeilijker.

Natuurbericht

Zeer zeldzame Groene zandbij ontdekt in Beersel

30 juni 2015

Tijdens een inventarisatie voor het gemeentelijk bijenproject in Beersel door Natuurpunt werd de zeer zeldzame Groene zandbij aangetroffen. Het gaat om de tweede waarneming in België in minstens 20 jaar tijd. Bovendien gaat het voor het eerst om een relatief grote, duurzame populatie. Na gerichte zoektochten werd de soort nog op 2 andere locaties in de gemeente ontdekt.

Natuurbericht

Gieren op verkenning in België

30 juni 2015

In onze contreien duiken het laatste decennium af en toe gieren op. Meestal zijn dat Vale Gieren, de meest algemene soort in het Middellandse Zeegebied. Maar ook andere gierensoorten wagen zich wel eens tot bij ons. Dit jaar werden de vier soorten die in Europa broeden in ons land waargenomen, een primeur.

Natuurbericht

Zitten er nog vuurvliegjes in jouw tuin?

26 juni 2015

Vroeger kon je de fabelachtige dwaallichtjes van vuurvliegjes geregeld door de bomen zien dansen. Maar de laatste jaren gaan de verschillende soorten glimwormen erop achteruit. Natuurpunt wil de verspreiding beter in kaart brengen en roept daarvoor de hulp in van tuineigenaars.

Natuurbericht

Taiwanese rattenslang plant zich voort in Vlaanderen

25 juni 2015

Omwille van het relatief koude klimaat is België niet meteen een hotspot voor slangen. Ons land telt amper drie inheemse soorten: de Ringslang, Adder en Gladde slang. Met de succesvolle voortplanting van de exotische Taiwanese rattenslang in Hasselt lijkt het erop dat een vierde slangensoort zich hier zou kunnen vestigen.

Natuurbeleid

Natuurpunt ondertekent convenant voor duurzame visserij

24 juni 2015

Samen met Vlaams minister voor Visserij Joke Schauvliege, de Rederscentrale, het ILVO, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, ondertekende Natuurpunt op 23 juni 2015 het convenant voor duurzame visserij.

Natuurbericht

Nieuwe boktor voor Vlaanderen opgedoken in Nietelbroeken

23 juni 2015

Vlak bij natuurgebied Nietelbroeken, op de grens van Diepenbeek en Kortessem, werd een loofkortschildboktor ontdekt, een houtkever of boktor die nooit eerder gezien werd in Vlaanderen. Eerder werden in Nietelbroeken zelf, een gebied dat beheerd wordt door Natuurpunt, ook al bijzondere planten en paddenstoelen ontdekt. De nieuwe boktor richt geen schade aan.

Verenigingsnieuws

Natuurherstel in het Dorperbroek overstijgt stoutste verwachtingen

22 juni 2015

Eind 2013 werd het bosje in de Bampstraat terug opengemaakt (zoals het eeuwenlang was) en het bladstrooisel werd van de bodem afgeschraapt. Boven alle verwachting staan hier anno 2015 maar liefst 11 plantensoorten die in de hele Bosbeekvallei uitgestorven waren.

Natuurbericht

Spraakmakende vooruitgang voor waarnemingsapplicatie

18 juni 2015

De wereld van waarnemingsapplicaties staat niet stil: Alex Kwak heeft een versie ontwikkeld van de mobiele waarnemingsapplicatie ObsMapp die op spraakherkenning werkt. Erg handig om volledigere waarnemingsdata te verkijgen én handig om handsfree verkeersslachtoffers door te geven.

Opinie

Natuur werkt, Natuurpunt ook

18 juni 2015

In het drukke en volgebouwde Vlaanderen zorgt natuur niet alleen voor rust, zuivere lucht en proper water. Natuurbescherming heeft ook een belangrijke sociale rol, zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt.

Natuurbericht

Zwartkoprietzanger bezoekt België voor het eerst

17 juni 2015

Op 7 juni werd door Edwig Vanhassel, lid van de Belgische ringwerkgroep Halle, een Zwartkoprietzanger geringd in Pepingen (Vlaams-Brabant). Een klein bruin vogeltje in eerste opzicht. Maar een heel bijzonder vangst en een eerste vaststelling van deze soort op Belgische grondgebied. De dichtste waarnemingen de afgelopen decennia werden verricht in het Groothertogdom Luxemburg.

Verenigingsnieuws

Moerasherstel in de Brand

16 juni 2015

In juni 2015 werd is men begonnenmet de herstelwerken in een nat stukje Itterbeekvallei, in het gebied dat lokaal bekend is als ‘De Brand’. De toplaag zal worden verwijderd, waardoor het fosfaatgehalte afneem en het gebied vernat.

Vrijwilligers

Nieuw in de Natuurpunt winkel: Natuur.blad verzamelband

15 juni 2015

Is het Natuur.blad ook jouw favoriete tijdschrift? Maar je hebt geen degelijk klasseersysteem?

Natuurbericht

Volop trekvlindertijd

15 juni 2015

Hoewel de vliegtijd van een aantal echte lentevlinders erop zit, zijn het toch spannende tijden voor vlinderliefhebbers. De klassieke trekvlinders zoals Distelvlinders en Gamma-uilen zijn in groten getale aan het aankomen. Bovendien worden ook zeldzame trekvlinders gemeld.

Vrijwilligers

Steun de natuur met je Ticket EcoCheque

14 juni 2015

Iedereen kent ze wel: de Ecocheques. Nieuw is dat je voortaan ook je Ecocheques kan schenken aan Natuurpunt.

Verenigingsnieuws

Pionier natuurbescherming Herman Stieperaere overleden

14 juni 2015

Op donderdag 11 juni is bioloog en natuurbeschermer Herman Stieperaere overleden. Hij was een befaamd botanicus aan de Plantentuin van Meise, richtte Natuurreservaten mee op en lag mee aan de basis van het natuurgebied De Gulke Putten.

Natuurbericht

Tweede topjaar op rij voor Veldparelmoervlinder

12 juni 2015

De Veldparelmoervlinder is een zeldzame verschijning in Vlaanderen. Toch waren de kansen om hem te zien dit jaar het grootst in lange tijd. De oranje-geelgeblokte dagvlinder lijkt een prima jaar te kennen. Samen met een goed 2014 leidt dat tot een voorzichtige uitbreiding van zijn verspreiding. Toch heeft de soort gerichte maatregelen nodig om op termijn te overleven in Vlaanderen.

Pagina's

TOP