Bergeend
Bart Slabbinck

Brede Schoren en Konkelschoor

Berlare
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Twee kleinere schorren, namelijk de Brede Schoren en het Konkelschoor, samen ongeveer 6 hectare groot, zijn gesitueerd aan de linkeroever van de Schelde en liggen net op het grondgebied Berlare.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is enkel toegankelijk onder begeleiding van een natuurgids.

Beschrijving van het natuurgebied

Typisch voor schorren of ‘schooren’ is dat ze omdijkt zijn en dat ze bij hoge waterstanden in de Schelde twee maal per etmaal onder water komen te staan. Na het wegtrekken van het water blijft een verrijkte sliblaag achter die van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van een uitbundige rietvegetatie. Schorren zijn omwille van hun moeilijke toegankelijkheid enkel te bekijken van op de Scheldedijken.

Dieren en planten

De vegetatie van schorren is in grote lijnen een combinatie van enerzijds rietvelden en anderzijds wilgenstruweel. In de rietvelden is het voorkomen van massa’s dotterbloemen waaronder de variant de ‘spindotter’ vermeldenswaardig. Deze variant laat zich meedrijven met het water en vestigt zich zodoende op nieuwe open plekken in het schor en langs de Scheldedijken. Ook de kattestaart, die met zijn felle paarse bloeiwijze de aandacht trekt, is een typische plant. Uniek is ook dat er op de nagenoeg steeds vochtige wilgenstammen een ganse reeks van mossoorten voorkomt. Op en in het water van de inspoelputten huist menig waterleven: grote aantallen eenden (wilde eend, bergeend, wintertaling, …), diverse vissoorten, waterinsecten en algen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Brede Schoren en Konkelschoor groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Brede Schoren en Konkelschoor 6616".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Stefaan Thibau stefaan.thibau@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.