Beneden-Dijlevallei
Wim Dirckx

Cassenbroek

Bonheiden, Boortmeerbeek
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Cassenbroek bestaat uit een oude rivierarm en oude stuifduinen, deels begroeid met heide.

Toegankelijkheid

Via het Heidepoortje kan je een stukje heide ontdekken. Voor een langere wandeling kan je kiezen voor het Rijmenampad (8 km), dat vertrekt aan de kerk van Rijmenam.

Beschrijving van het gebied

Duizenden jaren geleden stroomde hier de Demer. Door de tijd heen werd hier op natuurlijke wijze een Demerarm afgesnoerd. Op de bodem van deze waterplas stapelde zich eeuwenlang een dikke laag dode planten op, die een veenpakket vormde. Op en rond deze verveende Dijlearm ontwikkelden zich uiteenlopende biotopen met tal van planten en dieren.

Dieren en planten

De droge stuifduinen waren vroeger begroeid met heide. Momenteel zijn ze voornamelijk beplant met dennen. We vinden in het Cassenbroek ook nog enkele soortenrijke hooilandjes met pinksterbloem, egelboterbloem, bosbies, dotterbloem, echte koekoeksbloem … In de essen- en eikenbossen vinden we fraaie voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon en sleutelbloem. Wordt het nog vochtiger, dan komen elzen- en berkenboseen met moerasviooltje en dotterbloem voor. Op de natste delen van het gebied vinden we haast ondoordringbare wilgenbroekbossen, hooilandjes, vijvers, weilanden en een trilveen, een tapijt van dikwijls erg zeldzame planten, dat op water drijft.

Op het trilveen groeien planten als veenmossen, veenpluis, snavelzegge en de zeldzame ronde zonnedauw. Aan de randen van het veenpakket komt een blubberige brij voor. Hier bloeien o.a. wateraardbei, melkeppe en grote egelskop. We vinden er ook nog moerasviooltjes.

De eerste stukken van het trilveen werden in 1991 aangekocht, net op tijd want door verbossing raakte het veen stilaan vastgegroeid. Er stond nog maar 1 plantje zonnedauw. Het bos werd in de loop der jaren teruggedrongen waardoor het trilveen weer echt kon drijven. Nu is het trilveen zo’n 4 ha groot, het echte bewegende trilveen is zo’n 1,5 ha. Dankzij een intensief beheer, staat het er nu terug vol zonnedauw. In 2011 kregen we de kans in het verlengde van het trilveen enkele graslanden aan te kopen. In deze graslanden ontdekten we een grote populatie moerassprinkhaan.

Natuurbeheer

Op Cassenbroek beheert en beschermt Natuurpunt de natuur op verschillende manieren. Voor  beheerwerken kan Natuurpunt rekenen op de inzet van vele vrijwilligers tijdens de natuurwerkdagen, tijdens de werkdagen van jeugdverenigingen uit Bonheiden. Ook JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) steekt vaak de handen uit de mouwen in onze natuurgebieden. Ook jij kan een handje toesteken.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Cassenbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Cassenbroek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Geert Van D'huynslager geert.van.dhuyns@scarlet.be of Joost Dewyspelaere joost.dewyspelaere@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.