Het Klotbroek
Rik Brys

Klotbroek

Genk
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Klotbroek verbindt de droge gebieden Schemmersberg en Zonhoverheide met Bokrijk en het Wik. Het is een van nature zeer vochtig gebied.

Beschrijving van het natuurgebied

Het Klotbroek is een van nature zeer vochtig gebied. Kwelwater voedt de Zusterkloosterbeek die door het gebied stroomt. Veenmossen en dood plantmateriaal hebben zich hier in de loop van de eeuwen opgestapeld, waardoor laagveen werd gevormd. Dit laagveen ligt aan de basis van de naam van het gebied. Klot is immers de oude benaming van veen, dat de mensen hier vroeger kwamen halen en een broek wijst op een moerasachtig gebied.

Het natuurgebied, langs de volledige bovenloop van de Zusterkloosterbeek, bestaat vooral uit broekbossen. Op enkele plaatsen liggen er verruigde natte heideterreintjes, met vijvers die tot moerasjes zijn geëvolueerd. De oude plaatselijke benaming voor de Zusterkloosterbeek is "lork". De Zusterkloosterbeek vormt de belangrijkste watertoevoer voor zowel het nabijgelegen natuurgebied het Wik als het provinciaal Domein Bokrijk.

De mooiste en meest toegankelijke plekjes van het Klotbroek zijn gesitueerd langs de Boekrakelaan (N726). Deze vijvers, de Sauvegardevijvers, zijn meer dan 250 jaar oud en bevinden zich momenteel in verschillende stadia. Er zijn vijvers die vol staan met riet, vijvers met open water en vijvers met struweel van gagel en wilgen.

Dieren en planten

Het Klotbroek kent, dankzij het vochtig karakter, een grote verscheidenheid aan amfibieën. Zo vinden onder andere de heikikker, de levendbarende hagedis en talrijke soorten salamanders hier een plekje. Het Klotbroek is ook de ideale plaats voor tal van insecten. Zo laten verschillende vlinders en libellen zich hier graag zien.

Natuurbeheer

Het natuurbeheer in het Klotbroek is er voornamelijk op gericht om exoten te bestrijden en zo een natuurlijk eiken-berkenbos te verkrijgen.

In het gebied rond de vijvers wordt getracht om de openheid te behouden. Dit gebeurt door bomen te verwijderen en grassen en struweel te maaien. Dit beheer heeft al heel wat mooie resultaten opgeleverd. Zo zijn de struikhei en de dophei zich terug aan het herstellen, op plaatsen waar geplagd is zien we ook zonnedauw en moeraswolfsklauw terugkomen.

De leerlingen van de derde graad van de Vrije Basisschool Boxbergheide en van de Basisschool GO! Het Kompas uit Genk werken al jaren actief mee aan het beheer van het Klotbroek. Ze doen dit in het kader van het project ‘Educatief Natuurbeheer’ van Natuurpunt in samenwerking met de Provincie Limburg en het Agentschap voor Natuur en Bos. Jaar na jaar zie je de resultaten. Na meer dan 10 jaar zorg voor het Klotbroek hebben de Vrije Basisschool Boxbergheide en de Basisschool GO! Het Kompas uit Genk het peterschap voor het Klotbroek aanvaard op 28 mei 2013.

Toegankelijkheid

Wandelen is toegestaan, maar door het extreem natte karakter is het niet altijd evident. De noordelijke stukken van het Klotbroek, waar de Zusterkloosterbeek ontspringt en meandert, zijn door het extreem natte karakter namelijk haast niet toegankelijk. Het is niet aan te raden op eigen houtje het gebied in te trekken.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Klotbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Klotbroek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil het Klotbroek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Rik Brys, 0478-75 55 02.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.