Bever
Hugo Willocx

Maaswinkel

Maasmechelen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
Maaswinkel is een 'uiterwaard', een overstromingsgebied langs de Maas. In de Middeleeuwen maakte de toenmalige Maas hier een scherpe bocht, vandaar de naam Maaswinkel (winkel = hoek). Dit natuurgebied is een paradijs voor wandelaars.

 

 

Maaswinkel

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied Maaswinkel is zo'n 280 ha groot. In het zuiden, nabij de Kikbeek, ligt het 'poelen- en struwelengebied'. Dankzij een steenbakkerij, die er vorige eeuw actief was, is er een kleinschalig landschap ontstaan van ondiepe poelen en doornstruwelen. Er is ook een wilgenbos en een hoogstamboomgaard.

In het noorden ligt 'Maesbempder Greend', een voormalig grindontginningsgebied. Naast een grote waterplas, zijn er ook tientallen kleinere waterpartijen, bloemrijke graslanden en wilgenstruwelen. Het gebied sluit aan bij Mazenhoven en het wordt begraasd door halfwilde paarden en runderen.

Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Als het 's winters veel regent, voert de Maas tot 100 keer meer water af dan in de drogere perioden in de zomer. Het is dus van levensbelang dat er langs de zomerbedding overstromingsruimte aanwezig is.

Tijdens een overstroming kon de Maas vroeger plots een andere loop kiezen. Zo ontstond een 'oude Maas', een stuk verlaten rivierarm die na vele jaren geleidelijk aan dichtslibt. Dergelijke oude Maasmeanders zijn erg kenmerkend voor Maaswinkel.

Bij iedere overstroming zet de Maas dus een vruchtbaar laagje slib af. Dit is een natuurlijke vorm van bemesting voor het oorspronkelijke weidelandschap. Bloemrijke graslanden met wilgenbosjes en doornstruwelen gedijen er goed en zijn dan ook in het oog springende landschapselementen.

Top

Geelgors

Dieren en planten

Dankzij de overstromingen komen in Maaswinkel planten en dieren voor die elders in Vlaanderen zeldzaam zijn. Tal van 'stroomdalplanten', zoals heksenmelk, herfsttijloos, kleine pimpernel, wilde marjolein en gevlekte dovenetel, zijn gebonden aan het kalkrijke Maasslib. Door het gebied extensief te laten begrazen krijgen de typische plantensoorten optimale groeikansen.

Vogels als roodborsttapuit, geelgors, rietgors en kleine karekiet voelen zich hier thuis. Ijsvogels en oeverzwaluwen nestelen in de Maasoevers. In de winter vertoeven hier verschillende soorten eenden en ganzen. Het waterrijke landschap maakt Maaswinkel de ideale plaats voor verschillende vissoorten. Barbeel, kopvoorn en zelfs zalm zijn slechts enkele van de soorten die in dit gebied voorkomen. Ook is Maaswinkel al jaren twee beverburchten rijk.

Top

Natuurbeheer

Voor het behoud van Maaswinkel is reeds een zware strijd gevoerd. Het heeft niet veel gescheeld of Maaswinkel was, zonder de inzet van de natuurbeweging, nu een immens grindgat of een waterskigebied.

Natuurpunt heeft reeds bijna 50 ha in eigendom kunnen verwerven. Op deze terreinen kan Natuurpunt een natuurbeheer uitstippelen dat gericht is op meer biodiversiteit. Speciale aandacht gaat hierbij naar de boomkikker, de kamsalamander, de otter en de bever.

De dynamiek van de Maas moet, binnen de context van een dichtbevolkte regio, zo optimaal mogelijk zijn. Dit creëert boeiende natuur voor mens, dier en plant. Daarom zijn we nu bezig met een 'begeleid procesbeheer': we scheppen de nodige faciliteiten om de natuurlijke rivierprocessen terug actief hun werk te laten doen.

Voor de nabije toekomst dromen we van het verenigen van nabij gelegen natuurgebieden tot één groot grensoverschrijdend natuurlandschap aan weerszijden van de Maas. Maaswinkel zal dan een belangrijke 'stepstone' vormen voor de zeldzame fauna en flora.

Top

Verder wandelen

Oude Weerd

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.00km

Maaswinkel - Gele Wandeling

13.50km

Maaswinekl - Rode Wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Maaswinkel groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Maaswinkel".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Maaswinkel verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bertie Vanderlee, 089-76 47 51.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.