Schupleer

Vorselaar, Grobbendonk
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
 • Bezoekerscentrum
De Kleine Nete is misschien niet de meest bezongen rivier van Vlaanderen, maar wel nog één van de mooiste. De wijze waarop ze door het landschap kronkelt en daarin vele mooie meanders heeft uitgesleten, is echt uniek. Het landschapsbeeld in deze valleien wordt bepaald door uitgestrekte, natte weilanden, broekbossen en nog enkele mooie rietkragen. Rust even uit na je wandel- of fietstocht met een drankje in de Schapenstal of de hoogstamboomgaard er rond.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op het wandelpad. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden zijn welkom aan de leiband op de Mie Brooswandeling (paars). Op de Derde Beekwandeling (geel) zijn honden niet toegelaten.

Het Schupleer is zeker geen gesloten natuurgebied, en dat willen we zo houden. Iedereen die ervan wil genieten - met respect voor de natuur - is welkom. Wie het gebied beter wil leren kennen, kan deelnemen aan de geleide wandelingen of een wandeling met Natuurpuntgids aanvragen.

Vanaf begin mei tot eind september is de Schapenstal op het Schupleer elke zondagnamiddag vanaf 13.30 tot 17 uur open voor het publiek. Vrijwilligers van Natuurpunt en VVV Vorselaar verzorgen er de permanentie. Bezoekers kunnen in de stal terecht voor toeristische info over Vorselaar en omgeving, en uiteraard ook over onze natuurgebieden. Er is ook een kleine tentoonstelling over de ijzerertsontginning in de Aavallei.

Je kan tijdens de openingsuren gezellig een Gageleer (bier met gagel) of fruitsap (appelsap van onze eigen boomgaard) komen drinken in de boomgaard. De Schapenstal is zo een ontmoetingsplaats voor fietsers, wandelaars en toeristen. De eerste zondag van elke maand organiseren we in of rond de schapenstal een publieksactiviteit.

 Top

Leuk voor kinderen

Als de lente in het land is, zorgt onze kudde Kempense heideschapen voor nieuw leven. Aan de stal kunnen de kinderen dan de nieuwe lichting lammetjes bewonderen, en hen een knuffel geven. In de loop van het voorjaar geven onze herder Marc en zijn trouwe hond Senna verschillende keren demonstraties schapendrijven.

 Top

Schupleer

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied Schupleer dankt zijn rijkdom aan twee rivieren: de Kleine Nete en de Aa. De waterkwaliteit van de rivieren is nog opvallend goed. De Kleine Nete en de Aa treden iedere winter uit hun oevers. Daardoor komen in vochtige winters meer dan 500ha onder water te staan.

De naam 'Schupleer' verwijst naar het harde labeur van onze voorouders die in de vallei van de Aa ijzererts of 'ijzermaal' ontgonnen. De ijzersteen moest naar de losplaats aan de Kleine Nete ter hoogte van de abdij van den Troon worden gebracht. De platte schuiten waarmee het vervoerd werd, werden met mankracht getrokken. Om de afstand te beperken, werden tussen Aa en Nete verschillende kanaaltjes gegraven. Verschillende van deze 'keelen' zijn nu nog in het landschap zichtbaar en hebben het ook zijn naam gegeven. 'Schupleer' verwijst immers naar oudere vormen van 'schip' en 'leiden', en betekent zoveel als 'geleide' of gegraven waterloop. De ijzerlagen vormen een ondoordringbare bodemlaag. Het grondwater dat in het gebied aan de oppervlakte komt, heeft een typische roestbruine kleur als gevolg van het ijzeroxide dat erin aanwezig is.

Op de grens met Grobbendonk en Vorselaar breekt de Kleine Nete door een duinenrug. Vanaf het wandelpad op de rechteroever kan je de met bos begroeide duinen nog duidelijk zien liggen. Op de beboste duinen van de Kempense heuvelrug vinden we restanten van heide en typische vennetjes.

 Top

Dieren en planten

De afwisseling van landschappen en biotopen zorgt voor een zeer gevarieerd dieren- en plantenleven. Waterdrieblad, veenpluis, moerasviooltje, wateraardbei, dotterbloem en slangenwortel zijn slechts enkele van de zeldzame planten die in het Schupleer voorkomen. De hooilandjes met hun bloeiende veldbloemen zijn toevluchtsoorden voor vlinders en andere insecten.

Ijsvogel, kleine karekiet, spotvogel, bosrietzanger, zwarte specht en torenvalk broeden in het gebied. Roofvogels als buizerd, boomvalk, wespendief, havik en vier soorten uilen jagen hier. In de winter en de voorjaarstrek pleisteren hier zeldzame gasten: hout- en watersnip, pijlstaart, grote zaagbek, rode wouw, grote zilverreiger, wilde zwaan en soms zelfs een ooievaar. Haas en ree zijn algemeen voorkomende zoogdieren, en 's nachts jagen hier ook bunzing, hermelijn en vos.

 Top

Natuurbeheer

Grote delen van het Schupleer genieten bescherming als kerngebied binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. Bovendien is het gebied door Europa aangeduid als habitatrichtlijngebied, waardoor de zeldzame landschappen extra beschermd worden.

In 1995 kocht Natuurpunt de eerste natuurpercelen in het Schupleer. Inmiddels bedraagt de beheerde oppervlakte ruim 20 ha en is het gebied officieel erkend als natuurreservaat. Het Schupleer wordt beheerd volgens een goedgekeurd beheerplan. Daarin staat het bewaren van het open karakter centraal. Canadese populieren en Amerikaanse vogelkers worden verwijderd, terwijl op andere plaatsen knotwilgen en houtkanten worden aangeplant. In het educatief gedeelte van het natuurgebied is een hoogstamboomgaard met oude fruitsoorten aangelegd. Hooilandjes worden planmatig gemaaid zodat oorspronkelijke bloemen en kruiden opnieuw kansen krijgen. Eén duin in het natuurgebied zelf werd vrijgemaakt en een ven werd hersteld.

Het beheerteam van het Schupleer krijgt steun van het gemeentebestuur van Vorselaar en van de milieuwerkgroep van het KVR-instituut. Afdeling Neteland van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming organiseert jaarlijks een werkkamp. Dit gebied krijgt ook de steun van het Europese LIFE-project 'Kleine Nete'.

 Top

Verder wandelen in de buurt

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Hoven van de provincie Antwerpen 480 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen in de Schapenstal en bij toeristische diensten aan 8 euro.

Vuilvoort

Volgende natuurgebieden liggen binnen het aangrenzende wandelknooppuntennetwerk Kempense Beemden met 325 km wandelplezier:

Lovenhoek

Den Haert

Heiberg-Snepkensvijver

 Top

 

LIFE Kleine Nete

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
9.00km

Schupleer - Mie Broos wandeling

Volg de wandelknooppunten 50-51-50-40-41-42-43-94-28-73-2-98-44-94-43-42-41-40-50
3.80km

Schupleer - Derde Beek wandeling

Volg de wandelknooppunten: 50-51-50-40-42-43-94-44-43-41-40-50
 • Vertrekpunt Natuur.huis Schapenstal

  Dijkbaan ter hoogte van de brug over de Aa
  2290 Vorselaar

Horeca

 • Ieder zondagnamiddag van 13.30 tot 17 uur van mei t/m september kan je iets drinken in de Schapenstal.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Schupleer groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Schupleer".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Schupleer verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Yannick Daems, 014-23.05.67, yannickdaems@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.