Zobbroekbeekvallei

Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vlezenbeek bevindt zich tussen Anderlecht (Brussel) en Gaasbeek en is de 'groene toegangspoort van het Pajottenland'. Het landschap biedt hier prachtige vergezichten met glooiende heuvels, oude hoogstamboomgaarden en de stad Brussel.

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied is een broekbos, het 'Cortenbroeck', in het brongebied van een smalle Pajotse beekvallei, de Zobbroekbeek. Hier groeit een typische vegetatie voor vochtige gebieden met kwel. Zobbroek is afgeleid van 'Solbroek', samengesteld uit 'sol' en 'broek'. De plaatsnaam verwijst dus naar de lokale vochtige ondergrond en de aanwezigheid van moerassen.

Dieren en planten

De natte percelen zijn doorsneden door kwelzones. Het opstuwend grondwater zorgt voor een rijke flora met dotterbloemen, slanke sleutelbloem, moerasspirea,... . Delen van het Cortenbroeck zijn daarenboven reeds sinds mensenheugnis bebost, waardoor er onder de bomenlaag diverse typische oude bosplanten wisten stand te houden: bosanemoon, aronskelk, salomonszegel, eenbes, muskuskruid,..

Natuurbeheer

Met het beheer van dit natuurgebied wil Natuurpunt de huidige natuurwaarde van het Cortenbroeck versterken door het inheemse elzenbroekbos en essen-iepenvalleibos in ere te herstellen. In een meerjarenplan zullen productiesoorten zoals Canadese populier vervangen worden door inheemse boomsoorten.

Toegankelijkheid

Laarzen of stevige wandelschoenen nodig, want een aantal paden zijn zeer drassig. Vrij toegankelijk op de paden.

Sobroekwandeling (10 km) volgt gedeeltelijk de Zobbroekbeek en loopt langs het natuurgebied. Folders verkrijgbaar bij Dienst Toerisme Sint-Pieters-Leeuw. Start aan Gemeenteplein Vlezenbeek. De wandeling komt ook langs de 'boom van Witse', een lindenboom waar Witse in het gelijknamige feuilleton heen gaat om tot rust te komen en na te denken. 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zobbroekbeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zobbroekbeekvallei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Sofie Devalckeneer sofie.devalckeneer@telenet.be of Henri Vander Elst zitj@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.