Natuurbeleid

EU-lidstaten pleiten voor betere uitvoering Natura 2000...

22 juni 2017

Tijdens de fitnesscheck-procedure leek het even nog de andere kant op te gaan. Maar nu is het tij gekeerd: zowel België als alle andere lidstaten scharen zich achter het Actieplan van de Europese Commissie.

Natuurbeleid

Welke ambitie toont België inzake Europees Actieplan Biodiversiteit?

15 juni 2017

Naar alle verwachting zullen de meeste lidstaten binnenkort het Actieplan van de Europese Commissie om Natura 2000 sneller en beter uit te voeren verwelkomen. Ook de uitvoering in zowel Vlaanderen, Wallonië, Brussel als de Noordzee kan sneller en beter.

Natuurbeleid

Welke ambitie toont België inzake Europees Actieplan Biodiversiteit?

15 juni 2017

Naar alle verwachting zullen de meeste lidstaten binnenkort het Actieplan van de Europese Commissie om Natura 2000 sneller en beter uit te voeren verwelkomen. Ook de uitvoering in zowel Vlaanderen, Wallonië, Brussel als de Noordzee kan sneller en beter.

Natuurbeleid

Europese Commissie houdt goednieuws-show over Actieplan biodiversiteit

08 juni 2017

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar Actieplan dat – in navolging van de fitnesscheck – Natura 2000 sneller en beter moet uitvoeren. De conferentie had een hoog goednieuws-show gehalte.

Natuurbeleid

Europees actieplan voor de natuur: robuuste natuur, financiering en landbouwbeleid cruciaal

04 mei 2017

Na twee jaar van onzekerheid over de belangrijkste Europese natuurwetten besloot de Europese Commissie de wetten te behouden en ze sneller uit te voeren. Vorige week publiceerde de Commissie een actieplan om die ambitie waar te maken.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt Marianne Thyssen om natuurrichtlijnen te steunen

27 december 2016

De beslissing over wat de Europese Commissie nu gaat doen met de twee belangrijkste natuurrichtlijnen (aanpassen of niet), komt morgen op de agenda van alle eurocommissarissen.

Natuurbeleid

Natuurpunt bedankt Belgische politici voor steun Europese natuurrichtlijnen

27 december 2016

De Nature Alert-campagne kende vorige week een zeer succesvol hoogtepunt: de Europese Commissie past de Europese natuurrichtlijnen niet aan en de uitvoering ervan wordt versneld.

Natuurbeleid

Alle aandacht nu naar betere uitvoering Natura 2000

27 december 2016

Vorige week publiceerde de Europese Commissie officieel haar fitnesscheck-conclusies.

Natuurbeleid

Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

07 december 2016

Commissievoorzitter Juncker heeft bevestigd dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen ongewijzigd blijven en niet worden uitgehold. Daarmee wordt een periode van twee jaar van onzekerheid over het lot van de Europese natuurwetgeving afgesloten. Tegelijk is er afgesproken om de natuurwetten sneller uit te voeren.

Natuurbeleid

Upgrade nodig voor Europees natuurbudget

10 november 2016

Onder het Slovaaks EU-voorzitterschap organiseerden enkele Birdlife-partners deze week een workshop over het huidige en toekomstige Europese natuurbudget.

Natuurbeleid

Hete herfst voor Europese Commissie?

20 oktober 2016

Op afgelopen vergadering van Europese natuurministers ter voorbereiding van de COP13 in Cancun (dec 2016) had onder andere Luxemburg vragen bij de geloofwaardigheid van Europa op deze COP.

Natuurbeleid

Europees Rapport vat voordelen Natura 2000 nog eens samen

17 oktober 2016

Zowel de intrinsieke als economische (200-300 miljard euro/jaar) waarde van Natura 2000 is torenhoog, maar wordt nog te weinig meegenomen in beleid. Dat stelt het recente rapport “FUTURE BRIEF: The Value of Natura 2000” die de belangrijkste studies bundelt.

Natuurbeleid

Prioriteiten voor Europees natuurbeleid

15 september 2016

Terwijl Juncker gisteren zijn State of the union speech hield, werd een paar meter daar vandaan nagedacht over de toekomst van het Europese natuurbeleid. De hot topics waren: wat na de fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn en wat met de mislukte vergroening van het landbouwbeleid?

Natuurbeleid

Officieel rapport bevestigt: Europese Vogel- en Habitatrichtlijn doorstaan de test, Commissie talmt met beslissing

06 juli 2016

Op vraag van WWF verscheen het officiële evaluatiedocument van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de twee belangrijkste Europese natuurwetten. Eerder had de Commissie Juncker een procedure opgestart om de wetten aan een ‘fitness check’ te onderwerpen. Eindconclusie is dat de wetten de test doorstaan en dat ze sneller uitgevoerd moeten worden om de biodiversiteitsdoelen voor 2020 en 2050 te halen.

Natuurbeleid

Europarlementariërs leggen Timmermans vuur aan de schenen met gelekt rapport

15 juni 2016

Nadat gisteren het fitnesscheck-rapport (van januari 2016!) in de pers was gelekt, grepen Europarlementariërs zoals Mark Demesmaeker (ECR) en Gerben-Jan Gebrandy (Alde) uit alle fracties dit aan om vice-eurocommissaris Timmermans hierover te interpelleren

Natuurbeleid

Boerenbond vraagt uitholling Natura 2000

06 juni 2016

Een slechte omzetting van de Europese natuurrichtlijnen zorgt ook in Vlaanderen voor heel wat ergernis en economische schade. Daarvan getuigen de antwoorden die Boerenbond voorstelt aan haar leden in het kader van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De landbouworganisatie trekt daaruit de conclusie dat de richtlijnen dringend aangepast (lees uitgehold) moeten worden.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties doen bier-stunt in Brussel om Europese natuurwetten te behouden

01 juni 2016

Iedereen die met het Europese natuurbeleid betrokken is, weet dat de Vogel- en Habitatrichtlijn aan een fitnesscheck onderworpen zijn en dat daar binnenkort een besluit over valt. Maar de Europese Commissie doet er alles aan om de fitnesscheck vooral niet in het programma van de Green Week, de belangrijkste Europese natuurbeleidsweek die deze week startte, op te nemen.

Natuurbeleid

Gebrek aan groene geloofwaardigheid voor team Juncker

26 mei 2016

EU-commissievoorzitter Juncker gaf natuurcommissaris Vella als opdracht om de 2 belangrijkste natuurwetten te ‘moderniseren’ en ‘samen te doen smelten’. Nu uit het fitnesscheck-proces blijkt dat daar nauwelijks argumenten voor zijn, talmt de Commissie met het uitbrengen van de officiële resultaten en een besluit over het vervolg.

Natuurbeleid

Europese Commissie moet voor de zomer fitnesscheck-antwoord geven

20 mei 2016

Vorige week gaf de Europese Commissie slechts een vaag antwoord op een vraag van 6 europarlementairen uit verschillende parlementaire fracties om een vervolg te geven aan de parlementaireresolutie over de Biodiversiteitsstrategie.

Natuurbeleid

Natuurngo’s publiceren schaduwrapport fitnesscheck

21 april 2016

Voordat de Europese Commissie dit jaar haar fitnesscheck-rapport over de fitheid van de Vogel- en Habitatrichtlijn bekend maakt, publiceren de natuurngo’s van de Nature Alert-campagne het rapport ‘From Alert to Action’. Het schaduwrapport bevat de belangrijkste fitnesscheck-conclusies en citaten van verschillende Europese lidstaten en sectoren. De hoofdboodschap is: behoud de richtlijnen, en zet meer in op actie op het terrein.

Pagina's

TOP