Natuurpunt foto

Natuurpunt haalt recordbedrag van € 970.000 op voor natuurbescherming

bosuil - foto: Hugo WillocxParticulieren hebben afgelopen jaar een recordbedrag geschonken voor de aankoop en bescherming van natuurgebieden in Vlaanderen. Dat laat Natuurpunt weten na het afsluiten van de giftenwerking van 2012. In totaal verzamelde de vereniging 970.000 euro aan giften van particulieren. Dat is 16% meer dan vorig jaar. Daarmee gaat de vereniging in tegen de algemene trend dat mensen minder geld schenken aan het goede doel. Ook het aantal leden van de organisatie gaat in stijgende lijn.

Eind 2012 waren 87.716 gezinnen aangesloten bij de vereniging, een stijging van maar liefst 40.702 gezinnen op tien jaar tijd. Ook het aantal lokale afdelingen is gestegen. De vereniging is nu actief in zowat alle Vlaamse gemeenten. Met deze cijfers bevestigt Natuurpunt zijn positie als grootste natuurvereniging van Vlaanderen.

“Steeds meer mensen sluiten zich aan bij Natuurpunt en geven financiële steun aan de bescherming van natuur,” zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. “Vlamingen hechten blijkbaar steeds meer belang aan gezonde en veerkrachtige natuur dicht bij huis.”

Nieuwe lokale afdelingen

Ook het aantal afdelingen van de natuurvereniging neemt nog toe. Het voorbije jaar startte de vereniging afdelingen in Sint-Lievens-Houtem, Antwerpen Stad, Ruidenberg en Torhout. Die twee laatste afdelingen werken samen in Natuurpunt Houtland vzw, een regionale natuur- en milieuvereniging met ruim duizendvijfhonderd leden. Ondertussen heeft Natuurpunt 213 afdelingen en kernen en is de werking van de vereniging zo goed als gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. De lokale verankering van de vereniging, die wordt gedragen door vrijwilligers, blijft dus toenemen.

Over Natuurpunt

Natuurpunt beheert en beschermt de meest kwetsbare en mooiste natuurgebieden in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 19.000 ha.