Natuurpunt Bree is actief in Bree. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Deelgebieden

De Sint-Maartensheide situeert zich ten zuiden van De Luysen en Mariahof maar is er enkel door de Mariahofstraat van gescheiden. Zoals de naam al zegt was de Sint Maartensheide lang geleden een nat heidegebied maar is het karakter van het gebied grondig gewijzigd. De aanvankelijke omschakeling naar weilanden en kleinschalige landbouw met nog steeds zeer hoge natuurwaarden werd later zoals overal gevolgd door mechanisatie, schaalvergroting, monocultuur van maïs enz... en bijgevolg tot verdere degradatie van de natuur

Toen onze vereniging in 1991 overging tot het beschermen en aankopen van gronden op de Sint Maartensheide had niemand durven hopen dat we met de zeer beperkte middelen van toen toch de aanzet zouden geven aan een niet te stuiten herwaardering van de eens zo rijke natuur van het gebied.

Sindsdien werden door onze conservators en actieve leden duizenden bomen en struiken aangeplant, honderden kilometers omheining geplaatst, tientallen poelen uitgegraven of hersteld. en het resultaat mag gezien worden !!!

De Grauwe Klauwier is weer een jaarlijkse broedvogel op de Sint Maartensheide. Roodborsttapuit, Geelgors, Goudvink, Wespendief, Wielewaal en andere bedreigde vogelsoorten vinden er nog steeds een geschikt leefgebied

In het voorjaar worden alle bezoekers bekoord door de bontgekleurde hooilanden met Pinksterbloem, Koekoeksbloem, Knolsteenbreek en andere verloren gewaande gewassen. Gagel, Stekelbrem, Struikheide enz. verschijnen weer op de geplagde stroken en op de oevers van de poelen vind je weer zeldzame plantjes zoals Zonnedauw enz. Recent werd 's avonds en 's nachts het onvermoeibare "ruk-ruk" van Boomkikkers gehoord ........

...

 
TOP