Natuurpunt De Herk-Heers is actief in Heers. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Geschiedenis

Begin van de jaren tachtig organiseerde de Koning Boudewijnstichting, onder de naam “Landschapspark De Herk”, een BTK project om de vallei van de Herk te onderzoeken en een nieuw landschappelijk elan te geven. Als plaatselijke natuurvrienden werkten wij samen met dit project en stichtten wij in november 1985 de plaatselijke natuurvereniging “De Herk Heers”.

Sinds de oprichting organiseren wij jaarlijks een tiental begeleide wandelingen in onze gemeente, richten we gespreksavonden in en trachten wij het overleg inzake natuur en milieu op gang te houden met onze gemeente, de jacht en de landbouw. We nemen deel aan verschillende jaarlijks terugkerende nationale activiteiten van Natuurpunt, verbeteren onze kennis door het volgen van cursussen en we organiseren op onze beurt opleidingen voor leden die hiervoor interesse hebben.

In 2000 werden we een afdeling van Natuurpunt, de grote vzw die als “Belgische Natuurreservaten” samensmolt met “De Wielewaal”.

Onze huidige afdeling wordt geleid door een bestuursraad die ongeveer 6 keer per jaar vergadert, het jaarprogramma opstelt en de activiteiten organiseert.
Wij zijn de gesprekspartner van alle organisaties in en buiten onze gemeente die te maken hebben met natuur en milieu en we proberen daar bewust een opbouwende inbreng in te leveren.

Wie lid wil worden van onze vereniging, steunt onze werking en maakt het mogelijk dat Natuurpunt over gans Vlaanderen gebieden kan aankopen of verwerven om ze te beschermen voor de toekomst.

TOP