Geschiedenis: onze kleine en grote stappen

Natuurpunt Gent is eind 2001 ontstaan bij de fusie van de twee belangrijkste Vlaamse natuurverenigingen - vzw De Wielewaal en vzw Natuurreservaten - tot vzw Natuurpunt. Natuurpunt Gent is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt voor Gent, Destelbergen en Sint-Martens-Latem. Onze afdeling kwam tot stand door het samengaan van de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, de Wielewaal Gent en de kern van Natuurreservaten in Sint-Martens-Latem.

Het spreekt voor zich dat de geschiedenis van Natuurpunt Gent niet pas gestart is sinds 2001. De vele gebeurtenissen en inspanningen vanaf de jaren 1970 hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn, en wat de natuur in de Gentse regio vandaag is. 

Enkele mijlpalen

Een overzicht van enkele van de vele mijlpalen:

1947

De Wielewaal Afdeling Gent wordt opgericht. In de daaropvolgende halve eeuw zal deze feitelijke vereniging een continue werking ontplooien met als hoofdaccenten natuurstudie, natuurbeleving en uitwisseling over de natuur in de vorm van excursies, reizen, een tijdschrift en winteravonden.

1971

Professor Jan Hublé stelt zijn plan voor om in de Bourgoyen een educatief natuurreservaat in te richten. Het idee staat lijnrecht tegenover de plannen van de stad Gent om een grootschalig waterzuiveringsstation in te planten.

1972

De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen wordt opgericht. Het ultieme doel van bij het begin: het volledige meersengebied Bourgoyen-Ossemeersen, een gebied van ruim 200 hectare, behouden als groenzone.

1974

De Actiegroep wordt een vzw en kan nu zelf gronden aankopen, wat ook meteen gebeurt in 1975. De Actiegroep is ook meteen actief op talrijke domeinen zoals natuurverwerving en -beheer, natuureducatie en -studie, beleidslobbywerk en draagvlakvorming.

1977

De Actiegroep opent het onthaalcentrum De Grutto, een van de eerste van ons land. Het onthaalcentrum heeft zowel een educatieve als een belangrijke sociale functie.

1977

De Bourgoyen-Ossemeersen worden als landschap gerangschikt. Dat is het begin van een decennialange strijd voor een ideale planologische bescherming.

1982

Onze eerste medewerker is een feit: Filip Vanden Bossche.

1987

De Actiegroep stelt zijn zwartboek voor aan de pers. Daarin schrijven we alle grieven tegen het slabakkende en zelfs onverschillige stadsbeleid bijeen. Het zwartboek slaat in als een bom.

1989

Na de volledige verwoesting van de Grutto in 1985 door opzettelijke brandstichting laat de Actiegroep zijn veerkracht zien en wordt de ‘nieuwe’ Grutto geopend, bij de oude watermolen: een plek voor de wandelaars en werknemers, met ook een vergaderzaal en tentoonstellingsruimte.

1989

De Actiegroep tekent de wandelinfrastructuur van de Bourgoyen-Ossemeersen uit en brengt die ook aan op het terrein. Zo kan het gebied een groot publiek ontvangen met minimale verstoring voor de natuur. De plaatsing van wandelwijzers, zitbanken en vogelkijkhutten is nagenoeg tot vandaag dezelfde gebleven.

1986-1993 

De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen levert een essentiële bijdrage op het gebied van natuurstudie (vooral vogelstudie). Dat leidt tot twee wetenschappelijk verantwoorde publicaties, namelijk 'De broedvogels van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen te Gent 1986-1987' en 'Voorkomen en verspreiding van overwinterende watervogels in de Bourgoyen 1981-1993'.

1997

BPA 102 D wordt goedgekeurd en bestemt het grootste deel van de Bourgoyen (en het onontgonnen deel van de Ossemeersen) als natuurreservaat.

1998

Een gewestplanwijziging in 1998 bevestigt de bestemming van de kern van het gebied als natuurreservaat.

2001

De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, De Wielewaal afdeling Gent en de kern van Natuurreservaten in Sint-Martens-Latem bundelen de krachten en gaan samen door als Natuurpunt Gent. Samen tellen ze een 2000-tal leden. Het nieuwe tijdschrift ‘Snep!’ volgt De Grutto en Parus op en de digitale nieuwsbrief Digisnep! wordt voor het eerst verzonden.

2002

De eerste ‘echte’ Algemene Vergadering van Natuurpunt Gent vindt plaats. 

2002

Oprichting van het beheerteam, dat de kennis over het natuurbeheer bundelt: het bepaalt inhoudelijk welk beheer wordt ingesteld en hoe dat beheer planmatig wordt uitgevoerd. 

2003

Oprichting van de nieuwe natuurstudiewerkgroep over invertebraten.

2004

De Vlaamse Overheid erkent Natuurpunt Gent als regionale vereniging.

2006

De Werkgroep Groene Vallei neemt feestelijk afscheid: de groep heeft zowat alles verwezenlijkt wat hij beoogde: de realisatie van een schitterend natuurrijk nieuw park in de Groene Vallei met een minimum aangetaste oppervlakte voor bijkomende bebouwing.

2007

10.000 mensen dienen een steunschrift in voor meer bos in Gent naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Gent. En dat op amper drie weken tijd!

2007

De Werkgroep Sint-Pieters-Aaigem (nu Sint-Pieters-Buiten) voegt zich bij Natuurpunt Gent. 

2008

De vereniging fleurt op: 

  • Natuurpunt Afdeling Damvallei sluit zich als werkgroep aan bij Natuurpunt Gent
  • De werkgroepen Gentbrugse Meersen en Bourgoyen-Ossemeersen komen opnieuw tot leven. 
  • De vogelwerkgroep verruimt zijn werkingsgebied en gaat samenwerken met buurafdeling Natuurpunt Boven-Schelde. Voortaan spreken we van Vogelwerkgroep Gent+.

2008

Het Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Bourgoyen wordt feestelijk geopend: het centrum beoogt een samenwerking tussen de stad Gent, Natuurpunt en Natuurpunt Gent.

2009

De vereniging krijgt nieuwe statuten.

2011

Natuurpunt Gent richt samen met enkele andere (grote) Natuurpuntafdelingen en het bedrijf Linea Trovata de energiecoöperatie (cvba) ‘Energie voor meer Natuur’ op, die investeert in hernieuwbare energieprojecten.

2013 

Het huishoudelijk reglement wordt grondig bijgesteld.

2014

De bouw van ons passiefbouwproject ‘De Stek’, samen met JNM, gaat van start. Het gemengde ‘bouwteam’ legt de lat hoog. In 2018 is de bouw afgerond en hebben Natuurpunt Gent en JNM Gent-West hun eigen ‘stek’.

2016

Er wordt andermaal een grondige statutenwijziging doorgevoerd.

2017

Natuurpunt koop 35 hectare bos in de Groenpool Vinderhoutse Bossen - de grootste aankoop van natuurgebied ooit in het Gentse. Op die manier is de oude boskern van deze belangrijke Gentse groenpool grotendeels in handen van het natuurbehoud. Natuurpunt Gent zamelt een recordbedrag aan giften in bij inwoners die de aankoop willen steunen.

2017 

Groot feest! We vieren de eerste Levende Leiedag, op drie locaties tegelijk zelfs: in de Assels, in Latem en in Deinze. 

2018

Opnieuw groot feest! We vieren 10 jaar NMC.

2018

Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen voeren we uitgebreid campagne om natuurbeleidsdoelen in de verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in het bestuursakkoord te krijgen. Met succes!

2019

An Fiers wordt onze eerste vrouwelijke voorzitter.

2019

De werkgroep Natuurfotografie Natuurpunt Gent (NNG) ziet het licht. De werkgroep gaat regelmatig op stap om de mooiste natuur in onze gebieden vast te leggen en organiseert ook fotografiecafés en andere lezingen.

2020

In de strijd om het Gentse Zwin bereiken we een overeenkomst met de Vlaamse Waterweg en de stad Gent over het behoud van de getijdenwerking.

2020

De coronacrisis lokt mensen massaal naar de natuur. Nooit eerder waren onze gebieden zo populair. In Snep! verschijnt een extra coronabijlage vol wandeltips en kaartjes.

2021

Het traject i.v.m. het Gentse Groen RUP - dat 266 hectare bestaand waardevol groen wil herbestemmen naar natuur-, bos- of parkgebied en ook 109 hectare extra bijkomend groen wil herbestemmen als natuurgebied - krijgt in Gent steun met een stevige campagne en met goed resultaat.

2021

Natuurpunt Gent bestaat, net als moedervereniging Natuurpunt, 20 jaar en heeft meer leden dan ooit tevoren.

> Wil je nog dieper duiken in de geschiedenis van Natuurpunt Gent? Download onze longread


TOP