Kerkuil
Hans Dekker-Saxifraga

Kerkuil

Op 28 oktober 2023 is het exact 25 jaar geleden dat Vogelbescherming Vlaanderen  de kerkuilwerkgroep oprichtte.

Dat de kerkuil het moeilijk heeft is een publiek geheim. Ook in onze gemeente heeft de kerkuil het moeilijk en gaat het aantal broedgevallen achteruit. Heel wat kerkuilen sneuvelen als verkeersslachtoffer.

Van bij de opstart van onze afdeling gingen we op zoek naar reeds bestaande nestkasten en bewoners van onze gemeente brachten ons op de hoogte van locaties waar kerkuilen werden opgemerkt.

We konden ook rekenen op de gewaardeerde medewerking van  : gemeente en natuur, de pastorie en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
Het RLVA bezorgde ons een aantal zelfbouwpakketten voor nestkast kerkuil.

Sindsdien plaatsten we reeds meer dan 10  nieuwe nestkasten in kerktorens en grote open landbouwschuren verspreid over heel Groot Houtem.
Ondanks onze inspanningen blijft het succes broedgevallen tot op heden beperkt tot 2 locaties.

Toch worden geregeld kerkuilen gespot en werd ik vorige zomer gecontacteerd voor een nest kerkuiljongen in de schouw van oude pastorie Letterhoutem, toen in renovatie. Bouwvakkers lieten de jongen onaangeroerd, rustig opgroeien. Zo konden ze ten gepaste tijd samen met de ouders veilig uitvliegen en nieuwe locatie opzoeken.
De andere nestkasten werden steeds ingenomen door kauwen.

Jaarlijks worden de nestkasten ge├»nspecteerd  en waar nodig gereinigd of weer bewoonbaar gemaakt.
Waar we broedgevallen vaststellen worden eind juni de jonge kerkuiltjes met veel liefde en de nodige  rust geringd en teruggeplaatst.

 Indien u weet hebt van broedende kerkuilen of ken je een ideale locatie waar je deze prachtige nachtvogel  opmerkt, aarzel niet en neem contact op via nphoutem@gmail.com  of 0494 23 12 81 (tel. Luc De Cang )

 
TOP