Werkgroep natuurstudie en inventarisatie

 

 

Onze natuurgebieden worden beheerd door de terreinploegen van Natuurpunt én tal van vrijwilligers.  Er zijn hiermee reeds mooie resultaten bereikt.  Met de (bijna) afgeronde werken in het kader van ‘Life’ wordt de uitdaging nog groter. Toch stopt het hiermee niet.

Evaluatie

Het is belangrijk om op tijd en stond even stil te staan bij de resultaten en deze te evalueren.  Hierbij moeten we ons de nodige vragen stellen, zoals: Zijn de resultaten zoals verwacht en zoals gewenst?  Zijn er bepaalde problemen? Waar en hoe kunnen we nog verbeteren?

Inventarisatie

Daarom is het nodig om regelmatig een inventarisatie te doen van de aanwezige soorten en hun evolutie (vooruitgang of achteruitgang). Bekijken of het gebied geschikt is (mits bepaalde ingrepen) om nieuwe of verdwenen soorten (terug) aan te trekken. Nagaan of er bepaalde delen van het gebied beter moeten afgeschermd worden tegen verstoring, e.d.

Kennis

Hiervoor is de nodige kennis vereist en die willen we verder uitbreiden en versterken door regelmatig cursussen aan te bieden.  Hiermee kunnen we mensen enthousiast maken en een stevige basis meegeven om mee ten velde te gaan observeren en eventueel te inventariseren.

Organisatie

Om dit alles gecoördineerd te kunnen doen, gaan we van start met enkele programma’s.

Dagvlindertellingen:

  • Op een gestandaardiseerde manier gedurende lange tijd in een afgebakende zone het voorkomen van soorten en hun aantallen in kaart brengen
  • Dagvlinders zijn goede indicatoren om de kwaliteit van een gebied te meten
  • Ze zijn ook vrij makkelijk herkenbaar en er zijn niet teveel soorten
  • Door het nauwkeurig bijhouden van aantalsveranderingen kan, door vergelijking met landelijke en regionale resultaten, de invloed van lokale inrichtings- en beheersmaatregelen duidelijk worden
  • Ter ondersteuning starten we op 4/5/2020 met een cursus dagvlinders, in samenwerking met de afdeling Grote Nete.  Het pakket bestaat uit 2 theorielessen en 2 excursies. Inschrijven kan vanaf 01/02/2020.

Inventarisatie vogels:

  • Via gegevens van het platform waarnemingen.be, rapporten van broedvogeltellingen en PTT-tellingen en verslagen van ringgegevens, in kaart brengen van de evolutie van de vogelpopulatie in onze gebieden.

Oproep

  • Voel je je geroepen om hier meer van te weten of om hieraan mee te werken?  Geef een seintje en je komt er alles over te weten.
  • Heb je een voorstel of interesse in een bepaalde cursus? Laat het ons weten!
  • Wil je graag zelf een nieuw programma (mee) opstarten? Alle voorstellen zijn welkom!


TOP