Werkgroepen

Beheerwerken

WAT
Onze natuurgebieden vragen soms wat fysieke inspanningen zoals maaien, gemaaid gras ruimen om de bodem te verarmen, wat knip- of zaagwerk, gewoon voor de gezelligheid.
gegarandeerd een rendabele fitness!

WIE
Iedereen die een paar uurtjes wil spenderen en investeren in één van onze natuurgebieden.
Eens graag maaien met een zeis? Of liever niet, want gras ruimen lijkt je veiliger!

WANNEER
Jaarlijkse dag van de natuur is de top. En daarnaast het hele jaar door.

Werken voor de natuur op 26 februari 2022

De eikelmuis is dit jaar ons troetelbeest, naast de vele andere natuurlijk, want favorietjes, daaraan doen we niet mee.

Op zaterdag 26 februari, zowat midden in de padden- en andere trek, trokken wij ons terug in de beschutting van de serre van plantenkweker Marc Vermeir, waarvoor onze dank.

Een achttal geïnteresseerden kwam opdagen. Na de uitleg van Goedele Verbeylen, die in de schoot van Natuurpunt de eikelmuis bestudeert en inventariseert, wisten we er al heel wat meer over.

Eén van de weetjes van Goedele was dat zij onlangs middenin een stadspark in Mechelen boven een plaats waar spelende kinderen zich komen uitleven notabene, een overwinteringsnest vond met daarin 15 eikelmuizen. Toch wat in tegenspraak met de rustige plek die de eikelmuis doorgaans opzoekt.

Een ietwat mysterieus dier dus, dat ons nog veel onbeantwoorde vragen bezorgt.

Eén van die vragen ging over de nestplaats. Wat is de beste plaats als wij de eikelmuis willen helpen door nestkasten te plaatsen? Hoe hoog hangt ze best en hoe groot moet de ingang zijn? Na alle uitleg hadden we nood aan beweging.

Een serre is in de winter nu ook niet zo warm te noemen. Dus de door Henri voorgezaagde en -geboorde planken werden tot een droompaleis voor onze koesterdieren getimmerd. 

Zo ergens tegen de noen stonden er tien helemaal afgewerkte kasten gestapeld en klaar om ergens opgehangen te worden.

Na een drankje, een koekje en nog wat nakeuvelen, ging ieder weer zijn weg.

Bedankt!

Dat ophangen is een volgend verhaal. Rita gaat alvast een eikelmuizencursus volgen en kijkt uit naar enkele geïnteresseerden die mee op inventarisatie willen en nesten willen ophangen en vervolgens nieuwsgierig zijn naar de resultaten: nestcontrole dus.

Van Goedele vernamen we dat er nu al muizen zijn met een chip. De inventarisatie is dan een fluitje van een cent: even met een chiplezer ga je langs de kast en zonder de kast open te doen, weet je wie er thuis is. Dus geen verstoring.

Wie graag meedoet, Rita wil helpen, laat maar horen!

Werken in de Meersen op 13 maart 2021

Weerbericht van 13 maart: 

De felle windstoten (uit het zuidwesten) krijgen we voorlopig niet uit het weerbericht. Dit keer is de passage van een koufront verantwoordelijk.

Zaterdagmorgen rond 7u trekt het front door het Pajottenland met talrijke felle buien. Rukwinden tot 90 km/uur vormen geen uitzondering. Hier en daar kan er opnieuw schade voorkomen (omgewaaide boom, dakpannen ...). In de loop van de dag wordt het droger en verschijnen er zonnige momenten. Dat is echter tijdelijk want na de middag wordt de buienkans opnieuw groter. Het kwik stijgt tot +8 graden.

Geef toe: Natuurpunters zijn uit een speciaal hout gesneden!

En dan zwierf ook corona nog door het land. Maar een ploegje van negen (dus coronaproof) kwam opdagen om de pruik van een reeks knotwilgen te fatsoeneren.

Het was al eens stuntwerk om een touw rond een tak te krijgen, maar ervaring en beheersing overwon de natuurelementen, ook al moest Dirk zijn muts al eens een weide verder gaan zoeken.

En dat de resultaten mochten gezien worden!

De geknotte bomenrij, de takkenwanden en de gestapelde wilgentakstompen zijn een waardevol pluspunt voor de biodiversiteit in dit stukje natuur.

En een tweede pluspunt voor de natuur in onze gemeente: enkele van de hier afgezaagde wilgentakken krijgen een groeikans bij Frank.

En omdat het op 13 maart ook de dag van de vrijwilliger was: nog een extra bedankje aan alle bomen van vrijwilligers.

Nog geen vrijwilliger maar dat zou je wel willen worden bij Natuurpunt Ternat: stuur een mailtje naar Herwig Stoelzaet


Natuurstudie

WAT
Een terrein goed beheren vraagt een grondige studie van ondergrond, omgeving, flora en fauna.

WIE
Diegene die graag op zoek gaat naar planten en dieren, onderzoekt, fotografeert en registreert.

WANNEER
Vijf maal per jaar (in april, mei, juni, juli en augustus), meestal op zondag in de namiddag.

Inventarisatie in 2022

In 2022 onderzochten we de situatie wat planten en insecten betreft in de geboorteboongaard.

De eerste waarneming in de geboorteboomgaard dateert van 2003.
Bij aanvang waren er al 188 soorten geregistreerd en na onze inventarisatie dit jaar, staat de teller op 371, met andere woorden 183 nieuwe soorten, 83 insectensoorten en 76 plantensoorten.

In totaal kent Ternat nu 3086 geregistreerde soorten op www.waarnemingen.be.

Inventarisatie in 2021

In 2021 werd de Kouterbroeken onder de loep genomen. 

De eerste waarneming in dit gebied dateert van 23/12/2008. Bij aanvang van de inventarisatie waren er al 362 soorten geregistreerd. Nu staat de teller op 509.

De inventarisatieperiode heeft dus 147 nieuwe soorten opgeleverd. Koploper hierbij zijn de insecten waar het aantal steeg met 85 nieuwe soorten. Een mooi resultaat!

Overzetacties

WAT
Eén keer per jaar in het voorjaar als de temperatuur rond de acht graden draait, het vochtig weeer is en er weinig tot geen wind staat, gaan kikkers, padden en salamanders op tocht.
Om veilig over te steken, hebben ze wat hulp nodig.

WIE
Al wie koudbloedigen een warm hart toedraagt!

WANNEER
in het vroege voorjaar.

Resultaten in 2022

666 amfibieën werden overgezet:  456 vinpootsalamanders, 160 alpensalamanders en 46 kleine watersalamanders. Slecht 3 padden werd overgezet en een enkele bruine kikker.

Topdag dit jaar was met 218 exemplaren 16 februari

Resultaten in 2021

Met 3 acties en 593 overgezette dieren, viel het in 2021 al bij al nog mee, ondanks de korte trekperiode van slechts 16 dagen, waarbij de eerste dieren werden overgezet op 17 februari en de laatste op 26 maart.

Onze topdag viel op 25 februari met 236 overgezette amfibieën.

De overgezette dieren zijn

  • Padden: 19
  • Bruine kikkers: 3
  • Vinpootsalamanders: 352
  • Alpenwatersalamanders: 179
  • Kleine watersalamander: 40

TOTAAL: 593

Ondanks al onze inspanningen vielen er in Ternat 20 verkeersslachtoffers.

Met 19 overgezette padden kan er gesteld dat het zeer slecht gaat met de padden in Ternat, zeker als je vergelijkt met het recordjaar 2003 waarin we er 2.907 (!) hebben overgezet.

Met 352 overgezette vinpootsalamanders zijn we dé toplocatie van Vlaanderen voor deze zeldzame soort met maar liefst 48% van het totaal aantal in Vlaanderen overgezette vinpootsalamanders.

Maar helaas wordt deze toplocatie, onze toplocatie, bedreigd door een geplande fietsroute …

Bestuur

WAT
Plannen, visie en beleid uitstippelen, handen uit de mouwen bij activiteiten.

WIE
Iemand die graag inspraak heeft, mee het beleid bepaalt, graag overlegt ...

WANNEER
Elke eerste woensdag van de maand.

Nestkasten timmeren

WAT
Vogelnest- en vleermuiskasten worden in eigen beheer gebouwd. Hout verzamelen en verzagen, prefabriceren van nestkasten.

WIE
Handige Harry of Henriëtte.

WANNEER
In principe wekelijks op vrijdagnamiddag.

TOP