De afdeling is de basis van onze vereniging. Hier ligt het zwaartepunt van alle activiteiten die Natuurpunt organiseert. De afdelingen van Natuurpunt zijn de voorhoede om de natuurbehoudsgedachte te verspreiden en te sensibiliseren en informeren over onze thema's. Binnen de afdeling krijgt elk lid van Natuurpunt kansen om zich te ontplooien, vorming te volgen en zich daadwerkelijk in te zetten voor de natuur.

Levende afdeling

Natuurpunt Zwalmvallei is actief in de gemeenten Brakel (Elst, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel en Sint-Maria-Oudenhove), Zottegem en Zwalm. Dit gebied komt grosso modo overeen met de Zwalmstreek. Het hele jaar door organiseert Natuurpunt Zwalmvallei boeiende activiteiten, zoals geleide wandelingen of natuurbeheerdagen, maar evenzeer zijn er leuke dingen zoals een nieuwjaarsreceptiewandeling of Lentemaaltijd.

Inventarisatie van fauna en flora, natuurstudie en cursussen worden meestal in samenwerking met de regio Vlaamse Ardennen georganiseerd.

Verder heeft onze afdeling heel wat natuurgebieden in beheer: Middenloopp Zwalm, Parkbos-Uilenbroek, Bovenlopen Zwalm, Munkbosbeekvallei en Perlink. En als het kan, stellen we nog meer gebieden veilig door ze aan te kopen en te beheren.

Daarnaast is onze vereniging actief in diverse beleidsdomeinen zoals milieubeleid en ruimtelijke ordening. Zo heeft zij vertegenwoordigers in ondermeer Milieuraad en Gecoro.


Meer info:  natuurpuntzwalmvallei.be


TOP