Werkgroep Isis vzw is organiseert interactieve natuureducatie voor leerlingen van het kleuter-, lager- en secundair onderwijs en voor gezinnen.

Zo krijgen kinderen in hun directe leefomgeving natuurbeleving aangereikt. Door kinderen en jongeren interactief natuur te laten ontdekken, wekken we verwondering en bewondering op voor de natuur. Ze ontdekken het wonderlijke en complexe netwerk in de natuur en krijgen verbondenheid en respect voor alle levende wezens. Vanuit de verwondering voor natuur maakt Werkgroep Isis de leerlingen bewust van de ecosysteemdiensten van de natuur, van hun nut voor ons leefmilieu en van hun belang voor een duurzamere wereld.

Werkgroep Isis wil bijdragen aan een wereld, waarin de volwassenen van de toekomst zich bewuster inzetten om een duurzamer leven uit te bouwen, met respect voor de natuur in de eigen omgeving en met begrip van de ecosysteemdiensten.

Onder onze leden tellen we veel leerkrachten, die we jaarlijks inspraak geven in de gewenste uitbouw van onze educatieve activiteiten.

Wie zijn wij?

Werkgroep Isis vzw is een ledenvereniging en dient meer dan 600 leden te hebben om te kunnen blijven rekenen op werkingsmiddelen van het departement Omgeving. Met deze werkingsmiddelen en dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers/gidsen organiseren we natuureducatieve activiteiten in Noord-Limburg. Voor schooljaar '21-'22 steeg de vraag tot meer dan 300 activiteiten! Ondanks corona konden we meer dan 200 keer de activiteit toch laten doorgaan.

S
tudies tonen aan: hoe jonger kinderen positief in contact komen met natuur, hoe groter de kans dat er bij hen een zaadje wordt geplant om interesse te krijgen in natuur. Uw bijdrage helpt concreet om onze natuureducatie te continueren; en in een groter plaatje om de toekomstige generaties meer respect en liefde voor natuur bij te brengen.

Hoe kunt u lid worden?

U kunt kiezen tussen het individuele lidmaatschap à 5 euro/jaar.
Of voor het gezinslidmaatschap à 7 euro/jaar; zo helpt u ons dubbel om aan de vereiste ledenaantallen te komen.

U kunt bij uw overschrijving ook uw mailadres opgeven wanneer u per mail een uitnodiging wilt krijgen voor onze activiteiten. Uw mailadressen worden alleen
hiertoe gebruikt.

U stort het lidgeld op ons rekeningnummer met vermelding van 'lidgeld + uw adres (+ mailadres facultatief):
IBAN-rekeningnummer: BE40 4542 0739 5163, 
BIC-code: KREDBEBB.

Alle leden ontvangen 2 keer per jaar ons tijdschrift “Natuur & Milieu” met info over de werking van onze vereniging.

  1. Agenda van de activiteiten voor de komende maanden.
  2. De meeste gezinsactiviteiten zijn GRATIS voor onze leden.
  3. Korting op activiteiten voor volwassenen.
  4. Gratis toegangskaart voor de eco-comedy met Joeri Cortens.
    (zolang de voorraad strekt).

 

20170421_104854.jpg

Werkgroep Isis_Natuurbeleving voor kinderen
© Kristine Zels
Wat doen die bodemdiertjes ?

Werkgroep Isis : natuurbeleving voor schoolkinderen en gezinnen

Voor scholen in Noord-Limburg

In de winter organiseren we voor scholen in onze lokalen een thematentoonstelling met interactieve werkhoeken.

In het voorjaar en in het najaar bieden we interactieve activiteiten 'ten velde', in natuur dichtbij school.

Voor gezinnen

Voor ouders, grootouders en hun (klein)kinderen organiseren we spelenderwijs natuurbeleving.

TOP